На 27.05.2004 г., от 10.00 часа, областният управител г-н Минчо Спасов подписа договорите с Бюрата по труда на територията на Ямболска област, във връзка с програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, по която Областна администрация е бенефициент.
        От месец юни 2004г. Областна админстрация Ямбол става работодател на 228 души по националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Проектите, които е спечелила Областна администрация по Националната програма са четири на обща стойност 296 571 лв. : “Комунално битово обслужване и хигиенизиране на обществени терени” на територията на община Ямбол; “Благоустройствени мероприятия в град Стралджа”; ”Почистване и ликвидиране на нерегламентирани сметища и охрана на обекти държавна собственост” в с.Тенево, община Тунджа; “Охрана на държавна собственост” в с.Лесово, община Елхово.
        Длъжностите, които ще бъдат изпълнявани са: гр.Стралджа - озеленител; работник по почистването; работник изкопни дейности, работник по възстановяване на пътна настилка; работник по саниране; ремонт и поддръжка в детски градини и ясли; община Ямбол – озеленител и работник по почистване и поддръжка; с.Тенево - пазач – невъоръжена охрана, работник по почистване; с.Лесово – пазач невъоръжена охрана.
В община Ямбол ще бъдат назначени 123 души в 13 детски градини, 14 училища, в Обединения детски комплекс, Художествената Галерия, МЦТПО ; в община Стралджа ще бъдат назначени 67 души в два броя основни сметища, четири броя вторични сметища, стадион, парк , гара , АПК, поща , хотел “Хемус”, баня, гробищен парк, СПУ , Централна градска част, ОДЗ и училище “Иван Вазов”; с.Тенево – 25 души в нерегламентираните сметища, парк за отдих и гробищен парк, в с.Лесово – 9 души ще охраняват сграда държавна собственост.

Снимки: 1 2