30 работни места за област Ямбол по националната програма „Oпазване на реколта 2005” бяха разпределени за петте общини в региона на днешното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие, проведено в Областна администрация.
    Заместник-областният управител Мария Димитрова запозна присъстващите с основната цел и принципите на програмата. Според изискванията наетите трайно безработни лица трябва да охраняват засетите земеделски площи за срок от шест месеца. Квотата за област Ямбол е определена от Агенцията по заетостта на база декари земя засята със земеделска продукция. Комисията взе решение бройките да се разпределят както следва – община Болярово – 3 бройки, община Елхово – 4 ,община Стралджа – 7, община Тунджа – 14 и община Ямбол - 2.
    Комисията по заетост одобри проект на ЗК „Мелница” община Елхово, който ще бъде изпратен за утвърждаване от Агенцията по заетостта. По проекта ще бъдат наети трима работника за срок от шест месеца за отглеждане на лозови насаждения. Безработните ще бъдат наети по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Исканата сума от Агенцията по заетостта е 2 538 лв. Работодателят ще осигури 775 лв.
     Утвърдено бе и предложението на Дирекция „Бюро по труда” – Елхово за организиране на два преквалификационни курса от началото на месец юни. Предстои да бъдат обучени седем административни организатори и шестима готвачи, за които е предвидено и стажуване за срок от един до три месеца. Направеното предложение е въз основа на проучване сред работодатели и безработни лица за потребностите на пазара на труда, както и за необходимостта от придобиване на допълнителна квалификации, уточни Димитър Митев – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Елхово.