Два нови гранични контролно-пропускателни пункта – Белеврен–Ахлатлъ и Странджа – Малкочлар предстои да бъдат открити.
    Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори проекти на междуправителствени Спогодби с Турция за откриване на митниците. Министърът на външните работи е упълномощен до проведе преговори и да подпише спогодбите. Те са израз на приоритетното направление на външната ни политика за изграждането и развитието на регионалната инфраструктура, свързваща България със съседните й страни. Разкриването на нови пунктове ще допринесе за по-активните двустранни връзки, за социално-икономическото развитие на общините и ще създаде благоприятен инвестиционен климат. Изграждането на нови ГКПП ще спомогне и за по-интензивното икономическо и човешко общуване от двете страни на границата.
    Инициативата за изграждане на пункт, свързващ с. Белеврен , община Средец, България със с. Ахлатлъ, община Кофчаз, Турция е на местните български и турски власти. Те са инициатори и за изграждането на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни, свързващ с. Странджа, община Болярово, България със с. Малкочлар, община Кофчаз, Турция.
    На 5 май т.г. правителството одобри концепция за разкриването на 15 нови “пресечни точки” на България със съседните й страни. Министерският съвет прие като дългосрочен национален приоритет модернизацията на съществуващите ГКПП и ритмичното и поетапно изграждане на нови за периода 2005-2015 г., съобразено с финансовите и организационните възможности. В момента България има 21 ГКПП, като през последните 15 години не е открит нито един нов пункт. Изграждането на пресечните точки ще спомогне за осигуряването на взаимодействие между граничните български общини (които са 75 от общо 131) и съседните им гранични територии.