Заместник-областният управител Мария Димитрова се срещна с Пол Хайдрих – директор на LVR/Ландшафтсфербанд Райнланд/- Служба за рейнските домове за лечебна педагогика и председател на Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина. Тема на разговорите бе осъществявания вече от няколко години проект за подпомагане на Дома за възрастни с умствена изостаналост в с.Малко Шарково – община Болярово. Социалното заведение вече четири години получава дарения от Сдружението, с чиято помощ се реализира и проектът за защитено жилище, в което да бъдат изведени седем жени – домуващи в дома. В момента продължават строителните дейности за окончателното завършване на сградата и медицинския пункт. До края на годината жените трябва да заживеят в жилището в град Болярово. Обсъждана е и възможността за развиване на дейност, която да подпомогне социализацията на хората.