От 14.00 часа, в Син салон на читалище “Съгласие”, се проведе публичното обсъждане на проекта за областна стратегия за развитие на област Ямбол. В обсъждането на проекта се включиха и дадоха своите препоръки и идеи над специалисти, представители на направления икономика, образование, култура, здравеопазване и неправителствени организации. Предложения и препоръки в писмен вид представиха около 40 участници. Отзиви за стратегията дадоха и консултантите от Технически Университет – Пловдив Георги Георгиев и Веселин Трендафилов, както и директорът на Института по публична администрация и европейска интеграция – доц. Георги Манлиев. Стратегията бе оценена положително от почти всички, участвали в дискусията. Направените предложения ще бъдат взети при окончателното редактиране на областна стратегия за развитие на област Ямбол.