На 3 303 051 лв. се изчисляват загубите от проливните дъждове и падналите градушки в област Ямбол от началото на юли досега.
     3.1% от територията на страната е общата площ на засегнатите общини в региона. Нанесени са щети в общините Тунджа, Елхово, Стралджа и Ямбол, сочи обобщената справка на Областна дирекция „Гражданска защита”. По данни на Хидрометеорологична обсерватория падналото количеството валежи в периода 1 - 25 юли в региона е от два до четири пъти повече спрямо нормата за същия период на годината. Засегнати са 23 086 дка земеделски земи или около 3% от площите. Необходимото време за възстановяване на плодородието е от два до шест месеца. 800 дка са засегнатите горски масиви, които представляват 0.5% от горите в района. На 85 000 лв. се начисляват загубите от пораженията н природния резерват „Долна топчия”. За изграждане на защитни диги на река Тунджа в град Елхово са необходими 524 000 лв. За коригиране коритата на деретата и ремонт на мостово съоръжение в село Каменец са нужни 370 425 лв. 35 000 лв. е размерът на щетите на пътната мрежа в областта. За възстановяване на жп инфраструктурата са нужни 61 368 лв. За ремонт на съоръженията в сферата на енергетиката са необходими 7 430 лв. и 12 000 лв. – за водопреносната мрежа.