Благодарствено писмо по повод осъществения с подкрепата на правителството ремонт на част от сградата на читалището в с.Недялско, общ.Стралджа получи областният управител Надя Данкинова. Благодарността е изразена не само от името на читалищното настоятелство, но и от жителите на селото. Те изразяват задоволството си от реализирания проект, по идея на местен инициативен комитет и финансиран от републиканския бюджет. Извършеният ремонт е един от 27-те проекта от втория етап на програмата в подкрепа на регионалното развитие за област Ямбол.
    Заедно с благодарността за съдействието, жителите на с.Недялско отправят към областния управител Надя Данкинова и служителите на администрацията пожелания за професионални успехи през новата 2005 година.