Областният управител на област Бургас Иван Витанов е избран единодушно за председател на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион за планиране на проведеното в петък заседание. За негов зам.-председател е определен представителят на общините от област Бургас - кметът на община Царево – Петко Арнаудов. Те ще заемат тези длъжности за една година, след което на ротационен принцип ще бъдат заменени от областен управител на друга област от Югоизточния планов регион и съответният представител на общините в тази област. Чрез жребий е определен областният управител на област Ямбол да председателства Регионалния съвет за развитие на втората година от конституирането му – от 25.02.06 г. до 25.02.07г. Предстои да бъде създадена Дирекция за техническо съдействие, координация и управление на регионални планове и програми, чието седалище ще бъде в град Бургас. С решение на МС са определени 12 щатни бройки, които ще бъдат назначени в тази дирекция. При стартирането на подбора на кандидатите информацията ще бъде предоставена за желаещите да кандидатстват.