Кметовете на общините Ямбол, Тунджа и Елхово, управителите на „ВиК” ЕООД, ”Електроразпределение”, началникът на преносен подрайон Ямбол към „Мрежи Високо напрежение” на „НЕК” ЕАД, директорът на „Областно пътно управление”, както и управителят на „Напоителни системи” –Ямбол трябва да имат готовност за въвеждане в дейност на аварийните планове за действие при критични ситуации. Това се посочва в писмо на директора на Дирекция „Гражданска защита” инж. Иван Александров до съответните институции. Подобни мерки се налага да бъдат предприети с цел предотвратяване на сериозни последствия от създалата се ситуация с изпускане на води от язовирите ”Копринка” и „Жребчево”. Към момента работи една от турбините на язовир „Жребчево” с дебит от 20 куб.м./сек., което значително повиши нивото на река Тунджа. До вечерта на 01.03.2005 г. ще бъде въведена в действие и другата турбина, което ще увеличи дебита на изпусканата вода до 40 куб.м./сек.
   Кметовете на общини незабавно да започват мероприятия по оповестяването на населението, попадащо в заливни зони, за очакваното значително повишаване на нивото на река Тунджа, се посочва още в писмото.
   Управителят на „Напоителни системи” – Ямбол е нужно да организира постоянно наблюдение на водата в язовирите и реките, като се има готовност за действие при аварийни ситуации.
   Управителите на „ВиК”, „Електроразпределение”, ”Преносен подрайон към Мрежи Високо напрежение-НЕК” и „Областно пътно управление” да организират засилено наблюдение на обектите и съоръженията, намиращи се в заливни зони и с високо ниво на подпочвените води. При необходимост да се предприемат мерки по тяхното обезопасяване, препоръчва още директорът на Дирекция „Гражданска защита” инж.Иван Александров.