На 28 април 2004 г., от 10.30 часа, в Областна администрация се проведе първата работна среща, във връзка с Решение №192 от 22.03.2004 г. на Министерски съвет за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата на Република България. Съгласно това решение областните управители до 31 май 2004г. са задължени да разработят програма по безопасност на движението по пътищата. Поканени бяха представители на Регионална дирекция на вътрешните работа, Регионален инспекторат по образованието на Министерство на образованието и науката, РО “Държавна автомобилна инспекция”, Областно пътно управление, заместник-кметове на общини, Регионален център по здравеопазване, РД “Социално подпомагане”, РД “Гражданска защита”, Български червен кръст, Съюз на българските автомобилисти. На срещата се обсъди състоянието на пътната мрежа на територията на областта, хоризонталната и вертикална маркировка на пътищата, както и контрола на КАТ при движение по пътищата и неправилното паркиране. Следващата работна среща е насрочена за средата на месец май 2004 г. Тогава участниците трябва да представят анализи за състоянието на безопасността на движението по пътищата, както и доклади и предложения за намаляване и предотвратяване на пътно – транспортни произшествия.