Правителството предоставя на общините допълнително 645 щатни бройки за подобряване на капацитета на местната администрация. Това предвиждат приетите от Министерския съвет изменения в Методиката за определяне числеността на персонала в делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” и поетапното й въвеждане през 2004 г.
     Необходимите средства във връзка с увеличаване на числеността на общините са   4 500 000 лв. Те са предвидени в целевите разходи по централния бюджет за 2005 г.
     През 2004 г. започна поетапното въвеждане на Методиката за определяне числеността на персонала в делегираната от държавата дейност “Общинска администрация”. В края на годината анализът на резултатите показа, че са настъпили значителни подобрения в капацитета на общинските администрации. Успоредно с това е отчетено и обстоятелството, че в 9 общини след прилагането на методиката, числеността на служителите е била намалена с над 20%, което е затруднило дейността на администрацията.
     За тези 9 общини - Несебър, Приморско, Аврен, Угърчин, Батак, Куклен, Сливо поле, Ботевград и Костенец сега ще бъдат предоставени допълнителни щатни бройки. Ще бъде увеличено и щатното разписание в общините, в които през 2004 г. има новосъздадени кметства. Това са общините Асеновград, Каварна, Хаджидимово, Кърджали, Стара Загора и Рудозем.