Обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти на територията на Ямболска област през 2005 г. ще бъде извършено в периода 31 октомври - 4 ноември. Със заповед на областния управител е назначена комисия, която да извърши инспекцията. Председател на комисията е инж.Мери Карамитева от Дирекция „Гражданска защита” – област Ямбол. В състава на комисията влизат още Стоян Ников - Дирекция „Гражданска защита” –област Ямбол, представител на Басейнова дирекция Пловдив – сектор Сливен, представител на Дирекция „Областна инспекция по труда”, както и представител на „Напоителни системи” ЕАД-клон Ямбол. Според предварително утвърденият график на 31 октомври ще бъдат проверени язовирите в селата Пчела, М.Манастир и М.Шарково, на 1 ноември – водоемите в Калчево, Челник, Асеново и Сламино, на 2 ноември –водните съоръжения в Роза, Скалица и Бояджик. На 3 ноември инспектирани ще бъдат язовирите в Дражево, Могила, Люлин и Недялско, на 4 ноември - в Тамарино и Каменец. Протоколите с направените констатации ще бъдат изготвени до 10 ноември.