Съставът на Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи бе актуализиран на проведеното днес редовно заседание. Приети бяха заповеди на областния управител за повишаване готовността на Ямболска област за действия при усложнени зимни условия и за организиране на почистването на пътната мрежа от фирмите за снегопочистване на територията на областта. Кметовете на общини, ръководителите на фирми, учреждения и ведомства да извършат необходимата дейност по подготовката и окомплектоване на силите и техниката, които ще действат при усложнена зимна обстановка, се посочва в заповедта. Съгласувано с началниците на Районните служби за Пожарна и аварийна безопасност при РДВР - Ямбол, кметовете на петте общини в Ямболска област трябва да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност при експлоатация на различни видове отоплителни и електронагревателни уреди и инсталации. Под контрола на Областно пътно управление - Ямбол трябва да бъде създаден щаб по снегопочистване. От 29 октомври влиза в сила плана за информационен обмен и взаимодействие, според който ежедневно към дежурните от щаба по снегопочистване и РДВР, както и диспечерите на "Електроразпределение", "ВиК" и Общинските съвети за сигурност подават информация на Дежурния по Областен съвет за сигурност. Бе приет и план за работа на постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи за 2005 г. и план за превантивната работа на комисията.