Ремонтирани са 10 от общо 20-те обекта в област Ямбол, финансирани от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи през 2005, констатира проверката, извършена в края на ноември от комисия с представители на Областна дирекция „Гражданска защита”. Със средства от комисията е възстановен мостът на главната улица на дерето в с.Генерал Тошево, община Тунджа/ 7 400 лв./ . 18 500 лв. е стойността на ремонта на църквата в с.Денница, община Болярово. За реконструкцията на църквата „Св.Георги Победоносец” с.Воден, община Болярово, са усвоени 58 000 лв. Отпуснатите средства от комисията за ремонт на покривната конструкция на кметството в с.Богорово, община Стралджа, са 28 335 лв. Ремонтът на православния храм в с-Трънково, община Елхово, е на стойност 8 918 лв. За изграждане на отводнителните канавки в с.Атолово, община Стралджа, са усвоени 12 235 лв. За възстановяване на настилките на ул.”Хр.Ботев” в с.Тенево са отпуснати 24 000 лв. Реконструкцията на покрив на ОУ”Проф.Нойков” в с.Иречеково, е на стойност 3 500 лв. За авариен ремонт на язовир в с.Бояджик са отделени 16 220 лв.
Комисията е констатирала още, че е завършен ремонтът на настилката на четвъртокласен път с.Гълъбинци- с.Питово, но не е направен отчет на документацията. Към момента се работи на пет обекта – изграждане на диги с дължина 830 м. на река Тунджа в района на Елхово, възстановяване отводнителни съоръжения в селата Дражево и Кабиле, корекция на дере в с.Каменец, както и за изграждане на съоръжения за ограничаване щетите от наводнението в с.Роза.
В доклада на комисията е отразено още, че са изплатени средства за възстановяване на щетите на 15 частни домове в с.Ружица /9 653 лв./, за други 14 къщи в гр.Болярово /4 259 лв./, както и за възстановяване на жилищен имот на Набат Юсуфова от град Ямбол / 876 лв./ Все още не е възложено проектирането за възстановяване на моста на река Черноземска в община Елхово. Не са преведени от Постоянната правителствена комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на община Тунджа и средствата за независим строителен надзор на отводнителните съоръжения в селата Кабиле и Дражево.