Националният център за книгата към министерството на културата и туризма обявява конкурс по програмата „Помощ за книгата” 2005 за подкрепа на издателски проекти в следните области:
-българска и преводна художествена литература
-българска и преводна хуманитаристика
-литература за деца и юноши
-културно-историческо наследство и съвременна култура
-български автори и чужди езици
В конкурса може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице на територията на Република България и получил международен стандартен книжен номер (ISBN) от агенцията в Народната библиотека “Св.св. Кирил и Методий”
Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия – придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал трябва да бъде подготвен за оценяването на разработката.Проектът може да бъде представен на електронен носител (дискета, CD ) или в печатен вид.
Проектите се подават в Евро-български културен център на адрес София, бул.”Александър Стамболийски”17. Крайният срок е 28-ми април. Спечелилите конкурса проекти следва да бъдат реализирани до 16 септември 2005.
Телефони за връзка: №2/ 980 57 94, 9400-972, 980-74-03, 9400-979. Въпроси могат да бъдат задавани и по електронна поща: pomkniga2005@abv.bg .
Още информация можете да намерите на интернет адрес: www.mct.government.bg www.eubcc.bg