Промяна в състава на предварително определения брой членове на РИК за 31 МИР – Ямбол бе утвърдена на днешните консултации между парламентарно представените политически партии и областния управител Надя Данкинова. Във връзка с промените в Закона за избор на народни представители Районната избирателна комисия за 31-ви Ямболски избирателен район трябва да бъде съставена от 13 до 15 души.      Присъстващите представители на парламентарните партии и коалиции се обединиха около становището за 15-членен състав на РИК.
     Не бе постигнато споразумение за разпределението по квоти.
     Единодушно бе утвърдено ръководство на РИК.Председател на комисията ще бъде представител на НДСВ. Двамата заместник-председатели съответно от Коалиция за България и ОДС. Секретарското място е за Новото време.
     С оглед промените на състава на комисията областният управител Надя Данкинова препоръча да бъдат допълнени поименните списъци за членове на РИК, предложени от съответните партии и коалиции.
     До 4 май областният управител трябва да изпрати в ЦИК протокол от проведените консултации за избор на РИК. ЦИК е в правомощията си да утвърди състава на Районната избирателна комисия.