Министърът на труда и социалната политика Христина Христова връчи официално в Националната художествена академия меморандумите за разбирателство по проект „Красива България”. Връчването на меморандумите за разбирателство дава ход на изпълнението на одобрените проекти по „Красива България” за тази година.
      4 обекта от област Ямбол ще обнови през тази година „Красива България”. Със средства по програмата ще се извърши частичен вътрешен ремонт и реконструкция на фасадата на физкултурния салон на ПГ”Васил Левски” и МГ”Атанас Радев”.Предвидено е да се ремонтира сградата на Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” – филиал гр.Стралджа. В община Стралджа ще се извършат възстановителни работи в Клуба на пенсионера. Одобрен е проектът за кърпеж на покривната конструкция и вътрешната мазилка на ЦДГ с.Лесово, община Елхово. Общо 214 проекта на обща стойност близо 20 000 000 лв. са одобрени. 75 от тях са за подобряване на социалната инфраструктура – ремонт на социални домове,обновяване на детски градини, училища, спортни площадки. 139 обекта са избрани за подобряване на градската среда- предимно обществени сгради с архитектурно-историческа стойност,музеи, храмове. Те ще се реализират на територията на 86 общини. 80 регистрирани паметници на културата ще бъдат обновени по „Красива България”. Предвижда се през тази година за работа по обекти на „Красива България” да бъдат наети близо 4 000 безработни, а 2 300 да бъдат обучени в строителни и туристически специалности. „Красива България” е проект на МТСП за професионално обучение и създаване на заетост, който се изпълнява с подкрепата на Програмата на ООН за развитие.