Областната транспортна комисия на днешното си заседание прие предложението на кмета на община Ямбол за откриване на нова автобусна линия Бургас-Ямбол - през Средец с часове на тръгване от автогара Бургас в 14.30 ч. и от автогара Ямбол в 8.45 ч. Комисията даде принципно съгласие за включване в републиканската транспортна на нов курс по съществуващата автобусна линия София-Ямбол-Стралджа с часове на тръгване от София в 10.30 ч. и от Стралджа в 15.15 ч. Изчаква се становището на община София относно пускането в действие на този курс. Решено бе предложението на кмета на община Ямбол за изключване от областната транспортна схема на автобусните линии до населените места в общините Тунджа и Стралджа - квота на община Ямбол и включването им като квота на общината, на чиято територия се намират, да бъде разгледано на следващо заседание на комисията. Областният управител Надя Данкинова настоя предложението да се разисква при по-голяма яснота при депозиране на искането от страна на кмета на община Ямбол и след съгласието на кметовете на общините Стралджа и Тунджа. За днешното заседание бе депозирано становището на кметовете на общините Стралджа и Тунджа за нецелесъобразност на това предложение с оглед наближаването на учебната година и предвид дългата процедура по възлагането изпълнението на курсовете.