27 са одобрените проекти за Ямболска област по втория етап на правителствената програма за реализиране на малки проекти в подкрепа на регионалното развитие.
Общата сума за реализацията им е 253 720 лв.Ще бъдат реконструирани читалищата в Стефан Караджово, Маленово, Воденичане, Недялско и Поляна. Новоизградени и реконструирани ще са детските площадки в Елхово и Ямбол /3/. Ще бъдат ремонтирани църквите в Шарково, Ботево, Кукорево, Скалица и манастира „Св.Спас” на връх Бакаджик. Оформени ще бъдат площадните пространства в Могила и Генерал Инзово.
В Малък манастир и Кабиле ще бъдат изградени чешми. В с.Изгрев ще бъде благоустроен парк с детска площадка. Заложен е ремонт на училището във Веселиново.Зони за отдих ще бъдат устроени в Тенево и Гълъбинци. В Дражево ще има спортна писта, а в Роза ще бъде ремонтиран спортният комплекс. За Ямбол е предвидено възстановяване на паметника на велосипедиста в градския парк, както и художествено осветление на Безистена и църквата „Св. Николай Чудотворец”.
27-те обекта са разпределени по общини- 6 за община Ямбол, 12 – за Тунджа, 4- за стралджанска община. Два проекта ще бъдат реализирани в община Болярово и 3 – в Елхово.