Народният представител Веселин Близнаков откри нов компютърен кабинет в ПТГ ”Иван Райнов”. На откриването присъстваха депутатите Минчо Спасов и Любен Корнезов, областният управител Надя Данкинова, началникът на регионалния инспекторат по образование инж.Красимира Недкова. Кабинетът е оборудван по проект на програма ФАР 2001 за изграждане на Център за квалификация и преквалификация на младежи, безработни и инвалиди. 362 000 евро е стойността на проекта, по който са оборудвани четири компютърни зали. Близо 200 000 лв. е стойността на ремонтните работи в приземния етаж на гимназията. В кабинетите ще бъдат обучавани безработни от ямболски регион. До 20 декември трябва да бъде доставена мултимедийната система за обучение. Вече е стартирала преквалификацията на кадри от „ХЕС”, „Палфингер” – с. Тенево и „Електроразпределение” – клон Ямбол, уточни директорът на училището инж. Димитър Лилов. Паралелно с това ще започне и обучение на безработни по компютърна грамотност чрез Дирекция „Бюро по труда”. Приоритет за правителството в сферата на образованието са компютъризацията, езиковата подготовка и ориентацията на професионалната подготовка на кадрите според изискванията на бизнеса, подчерта депутатът Веселин Близнаков. 736 ученика се обучават по седем специалности в ПТГ ”Иван Райнов”. Най-новите паралелки са газификация и хладилна техника, сформирани за да отговарят на изискванията на пазара на труда.

Снимки: 1 2 3