Близо 150 000 лв. ще бъдат отпуснати до края на годината за МБАЛ ”Св.Пантелеймон”, заяви при посещението си в Ямбол министърът на здравеопазването Славчо Богоев. До края на януари идната година ще бъде проведена и една по-широка среща с представители на медицинските заведения в областта, синдикални организации, общопрактикуващи лекари и специалисти. По предложение на зам.министър Хинков в Ямболска област ще се осъществи проект за извършване на одит по отношение на болничната хигиена – приоритет, заложен в програмата на правителството за следващите 10 години, тъй като това касае предпазването на болните от инфекции по време на тяхното лечение в болнични заведения. Изготвен е и проект за извършване на анализ на опасните отпадъци в ямболски регион, в това число и медицинските – такива от здравните заведения и медицински практики на територията на областта. Областният управител Надя Данкинова ще координира за изпълнението на този проект. Подобен анализ ще послужи за намирането на най-ефикасен начин за унищожаването на опасните отпадъци.
    Според Славчо Богоев, изграждането на болнични заведения по подобен тип на обект Нова болница , чието строителство е започнало в края на 80-те години, е доста остаряло. Макар настоящата ямболска болница – от павилионен тип- да е една от малкото в страната с подобно строителство, вероятният начин е нейното осъвременяване, подчерта здравният министър. Благодарение на финансиране от страна на министерството на здравеопазването в размер на 65 000 лв. е реконструиран и модернизиран операционно-реанимационния блок, започнат е ремонт на хирургично отделение, обновено и акушеро-гинекологично отделение. Обособени са хирургичен операционен блок, зали за реанимация и интензивно лечение.