В началото на месец юли ще стартира процедура за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата” /”Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация”/. Програмата осигурява на млади висшисти, непосредствено след завършването на висшето им образование, работа в министерства и агенции, в областни и общински администрации, където да придобият първоначален опит. Кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, без трудов стаж по специалността.Нужно е да са завършили висшето си образование през предходната или текущата година. За наетите лица се осигуряват средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за работна заплата и осигуровки, съгласно утвърдените суми в Националния план за действие по заетостта през 2005 г. за период от 9 месеца. През настоящата година са планирани средства за общо 750 младежи, които ще бъдат включени в програмата. Тя се реализира по квоти за централните ведомства и по области и общини. Очаква се да бъде определена квотата за област Ямбол.