Допълнителни бюджетни средства за общинските училища от Ямболска област да отпусне Министерството на финансите - ще предложи МОН. Във факс до областния управител от министерството информират, че със заповед на министър Дамянов е назначена работна група от МОН и представител на Сдружението на общините, която да анализира получените предложения за отпускане на средствата, и ще излезе със становище пред Министерството на финансите, за да се извърши корекция на капиталовите разходи на съответната община в Ямболска област.
    220 765 лв. е предложената целева субсидия за общинските училища на Ямболска област. Субсидирането на общинските училища в страната е възможно съгласно Постановление на Министерски съвет 185/28.07.04 г.