67 са до момента представени творби за участие в конкурса за рисунка на тема „Ръка за ръка”, обявен от Областна администрация-Ямбол. Конкурсът се посвещава на националния старт на инициативата „Десетилетие на ромското включване2005-2015” и международния ден на ромите – 8 април. В конкурса са представи рисунки на деца от училищата в общините Ямбол, Стралджа и Елхово. Днес изтича крайният срок за изпращане на творбите на адреса на администрацията - 8600 гр.Ямбол, ул.”Жорж Папазов” 18, п.к.212.
     Две са възрастовите категории, в които могат да се впишат участниците – първа възрастова група – І-ІV клас и втора – V-VІІІ клас. Форматът на творбите трябва да е А4 или 35/40 сл. Рисунките да отразяват по подходящ начин междуетническата толерантност, междукултурния диалог и интеграцията на малцинствата. Участниците е необходимо да изписват на гърба на произведенията си трите имена, училище и клас. След журиране най-добрите работи ще бъдат наградени и представени на изложба.