84 220 лв. отпуска за област Ямбол Постоянната комисия за защита на населението при бедствия,аварии и катастрофи към Министерски съвет. 48 000 лв. са за ремонт на участък от четвъртокласен път Гълъбинци – Питово на територията на община Тунджа. На този участък щети са нанесени в следствие на проливен дъжд на 7 юли т.г. За възстановяване на щетите от наводнението от 20 септември т.г. в село Роза комисията отпуска 20 000 лв. Размерът на средствата за авариен ремонт на язовира в село Бояджик е 16 220 лв. Исканията за целево финансиране са разгледани на заседание на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия,аварии и катастрофи към Министерски съвет, проведено на 20 октомври т.г.