Уважаеми преподаватели,
   Скъпи ученици и родители,


Първият учебен ден е един от най-светлите празници за всяко българско училище. Денят, в който отдаваме дължимото на преподавателите.Тези, които с много търпение и увереност са ни водили по трудната пътека на познанието.
   Първият училищен звънец съвсем непринудено изниква у нас спомени за трепетите, с които всеки един от нас е прекрачвал училищния праг.
   Днес първокласниците влизат в училищните стаи, изпълнени с вълнение и очакване на първата среща с учителите.
   Поемайки своя път нашите утрешни следовници – днешните ученици  – ще запазят в себе си най-милия спомен – този от ученическата скамейка. Там където с много обич и постоянство Вие - учителите - ги учите да вярват в себе си и да постигат мечтите си.
Променящите се изисквания в образованието и внедряването на европейските стандарти в образователната система са предизвикателство пред учителите. Уверявам Ви, че политиката на правителството е насочена към решаване на проблемите в тази сфера, осъвременяване на материалната база, развитие на компютърните технологии. Убеден съм, че и занапред Областна администрация ще съдейства при реализацията на редица проекти за училищата в региона. За нашите деца.
   Уважаеми  учители, най-искрено Ви желая да продължите да водите подрастващите към знания и придобиване на умения, чрез които да намерят своята реализация в живота.
   Бъдете и за в бъдеще радетели на духовността.
   Скъпи ученици, предстои ви една трудна, но, надявам се, успешна учебна година.

         На добър час!