Това е първото му посещение у нас в качеството му на генерален секретар, както и първо посещение на генерален секретар на НАТО след присъединяването ни към Алианса. Очаква се да бъдат обсъдени актуални въпроси от дневния ред на НАТО, както и мисията на ИСАФ в Афганистан, възможното по - пряко ангажиране на Алианса в стабилизирането и възстановяването на Ирак, обстановката в Косово и ролята на НАТО в Западните Балкани, политиката на “отворени врати” и др. Особено внимание ще бъде отделено и на дейността на българското председателство на Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа, както и на засиленото сътрудничество между ОСЕЕ и НАТО.