Днес ще се разискват въпроси, касаещи одобрените проекти по програма INTERREG, в рамките на която Областна администрация – Ямбол е партньор по проект „Интегриран модел за управление на битови отпадъци”, финансиран по програма INTERREG ІІІ С на Европейската комисия. В консорциума участват 13 организации от Германия, Финландия, Полша, Гърция, Италия, Португалия , Естония и Великобритания. Целта на проекта е да се проучат добрите европейски практики за съвместно управление на битови отпадъци. По време на реализацията на проекта специалисти от Ямболска област ще проучат методите за събиране и преработка на битови отпадъци и ще популяризират оптимални решения и прилагане на добри чужди практики и технологии.
Общият бюджет на проекта е 1 513 540 евро, от които е необходимо съфинансиране от българска страна в размер на 14 840 евро. За осигуряване на нужните средства Областна администрация подготвя проект, който да бъде финансиран от Националната програма ФАР.
Продължителността на проекта „Интегриран модел за управление на битови отпадъци” е 24 месеца от началото на идната година.