Дискусията, организирана от ЯТПП по проект „Елиос – интегриран план за развитие на българската публична администрация”, се провежда в бизнес залата на хотел „Диана палас” от 9.30 часа. Проектът се осъществява в партньорство на Регионална провинция –Енна, Италия и търговско-промишлените палати от София, Враца, Добрич и Ямбол. Основната цел на проекта е развитие на българската публична администрация и подобряване обслужването на бизнеса чрез прилагане на положителния опит на провинция Енна в тази област. По проекта ще бъде изградена партньорска мрежа между публичните администрации и бизнес организациите от двете страни, обучение по мениджмънт, създаване и стартиране на центрове за услуги.