Ние, децата от НУ "Проф. Нойков", НУ "Ради Ив. Колесов" и ОУ "Л. Каравелов" град Ямбол, участници в еко - празника "България - това е моята природа" призоваваме всички деца и граждани на града да пазим като зениците си нашата природа.
 

Живеем в прекрасна страна като в собствен дом. Тя ни приема като свои деца.
Човешката дейност застраши хармонията в природата.
Всеки от нас трябва да полага грижи за нейното опазване и
   съхраняване.
Ако засаждаме дръвчета, България ще стане по-хубава!
Ако внимаваме къде и какво хвърляме, тя ще стане по-чиста!
Ако използваме повторно употребяваните предмети, ще
   икономисваме земните й богатства!
Природата е на всички!
Мислете за бъдещето !
Спасете Земята !
Всички заедно да се обединим и да пазим чиста родната
   природа!
Земята ни е само една - завещана от дедите ни!