Днес по инициатива на областният управител господин Спасов се проведе работна среща в Областна администрация, на която присъстваха председателя на Тополовградския районен съд, председателя на Окръжен съд гр. Ямбол, Окръжния прокурор на гр. Ямбол, директора на Окръжната следствена служба и началника на РДВР Ямбол. Поводът за проведената среща е постъпилото искане от министър Георги Петканов за внасяне предложение във Висшия съдебен съвет по чл. 27, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт за преминаване на Районния съд гр. Тополовград от съдебния район на Окръжен съд гр. Ямбол към съдебния район на Окръжен съд гр. Хасково. Предлаганата промяна касае дейността на поканените органи на съдебната власт и полицейски управления. Мотивът на министър Петканов за предложената промяна е че в съответствие с административно-териториалното устройство, Районното полицейско управление обслужващо община Тополовград е включено в структурата на РДВР – Хасково. Районният съд гр. Тополовград обаче е включен в съдебния район на Окръжен съд гр. Ямбол и Апелативен съд гр. Бургас, в следствие на което при осъществяване дейността, както на органите на МВР, така и на съдебните органи възникват редица проблеми. Присъстващите се обединиха около становището, че такава промяна не е необходима. Досегашните затруднения са били единствено при наказателните дела, за които се е изисквало арест и конвойна дейност., но за цялата 2002 г. те са били едва 5. В Тополовградска община преобладаващи са гражданските дела. Преминаването от Ямболски общински съд към Хасковски общински съд ще предизвика затруднения от друго естество – транспортните връзки на гражданите от Тополовград с Ямбол са по-добри, Тополовградските фирми са регистрирани със седалище към Ямболския окръжен съд, което ще предизвика пререгистрация и други проблеми.
5 август 2003г.