В полза на Областния управител Минчо Спасов е изходът по делото, образувано срещу Общински съвет при Община Стралджа. С решение Ямболски окръжен съд прогласи нищожността на решението на Общински съвет Стралджа за закриване на Стралджанското основно училище “П. Хилендарски” за учебната 2003 – 2004 год.
     За незаконосъобразното решение на Общинския съвет, ЯОС е сезиран от г-н Спасов със Заповед № АК 11/0013 от 18.04.03г. Съгласно действащата нормативна база държавните и общински училища се откриват, преобразуват и закриват със Заповед на Министъра на образованието и науката. “Приемайки решение за закриване на НУ “П. Хилендарски”, ОбС гр.Стралджа е постановил акт, който е от материалната компетентност на друг орган, поради което и неговото решение следва да бъде прогласено за нищожно” – се казва в полученото в Областна администрация решение на Ямболския окръжен съд.
18 август 2003г.