На 30 септември 2003 г. областния управител Минчо Спасов присъства на българо-турския бизнес форум в Панаирното градче - град Пловдив. Към проявата проявиха интерес над 70 български и турски фирми от различни сектори – металургия, машиностроене, хранително – вкусова, строителство, химическа индустрия, селско стопанство, електроника, транспорт. Във форума взеха участие и представители на търговско - промишлени палати от Тракийския регион на България и Турция. На срещата присъства посланика на Република Турция в България г-н Хайдар Берк, който в обръщението си към участниците отбеляза положителните тенденции в търговския стокообмен, инвестициите и бизнес контактите. Агенцията за чуждестранни инвестиции в България представи пред участниците възможностите за инвестиции в България. Присъствието на Областния управител г – н Минчо Спасов бе посрещнато с голямо задоволство от официалните лица и участниците във форума. Областният управител проведе среща с Посланика на Република Турция г – н Хайдар Берк на която бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес : предстоящото проектиране и строителство на язовир на река Тунджа на границата между двете страни; хода на строителството на граничния контролно – пропускателен пункт Лесово - Хамзабейли и прилежащата му инфраструктура с оглед на навременното му завършване. Г-н Спасов разговаря с г–жа Лейля Тунч Йелтин - Директор на Асоциацията за стопанско развитие на Турция – неправителствена организация работеща по въпросите на присъединяването на Турция в ЕС. В разговора бяха обсъдени възможности за реализиране на съвместни проекти по различни програми на Евросъюза. Г – н Спасов разговаря с координатора на международните отношения на ТПП – Одрин г – н Мустафа Берекетли, който беше един от инициаторите на форума както и с бизнесмени. Областния управител обеща подкрепа на всички разумни идеи и проекти които биха били от взаимен интерес. По – голямата част от времето на форума беше използвана за двустранни срещи между бизнесмените от двете страни.
Г-н Спасов посети и част от Ямболските фирми, изложителки на панаира, за да се запознае с интереса към дейността им от страна на потенциални клиенти.
Областният управител Минчо Спасов разговаря с управители на софтуерни групи. Целта на срещите бе обсъждане на новостите за реализиране концепцията на Правителството за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише”