Със Заповед № РД 01/0101 от 17.09.2003 год. областният управител Минчо Спасов назначи комисии за извършване на проверка на техниката на фирмите почистващи пътната мрежа І, ІІ, ІІІ, ІV клас и проверка техниката на фирмите извършващи междуселищен и специализиран превоз на територията на Ямболска област, както и готовността им за работа в зимни условия.
      За проверка техниката на фирмите за междуселищен и специализиран превоз и готовността им в зимни условия комисията, с председател Стоян Маринов ще проверява фирмите “Валерос”, “Дичони”, “Диана бус”ООД, ДАП – Елхово и Стралджа от 06.10.2003 год. до 31.10.2003 год.
      За проверка на фирмите почистващи пътна мрежа І, ІІ, ІІІ, ІV клас комисията, с председател инж. Иван Александров ще извърши проверка на специализираната техника на фирми: “Пътно поддържане - Ямбол”ЕООД, “Пътно поддържане – Елхово” ЕОД, “ПСФ Пътно поддържане”, “Техностройинженеринг-99”АД, “Пътностройинженеринг”-АД-Стара Загора и фирмите сключили договор за поддържане на общинската пътна мрежа.
      Комисиите, ще проверяват:знак за периодичен технически преглед; работещо отопление; наличие на вериги, лопати, кирка и торбичка със сол; състояние на външните гуми; наличие на пожарогасители.