Отчет на набраните и изразходваните средства по дарителската смета на инициативния
комитет за  честване на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов