Новини - архив


     Със заповед №РД 01/0151 от 14.12.05 г. областният управител инж.Васил Петров разреши на кмета на община Ямбол да възложи без конкурс превозите по съществуващите автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми – квота на община „Ямбол”, изпълнявани от „Диана бус”ЕАД Ямбол до провеждане, респективно приключване на конкурсите за определяне на превозвач, но за срок не повече от шест месеца ... <<повече
14 декември 2005г.     Спечелилите от Томболата за повишаване на избирателната активност на гражданите в изборите за народни представители на 25 юни т.г. ... <<повече
14 декември 2005г.     28-годишната Мирослава Савова е назначена на длъжност старши специалист „Финансиране на проекти” в отдел „Регионално развитие и евроинтеграция” в Областна администрация-Ямбол. ... <<повече
14 декември 2005г.
     Разработването на качествени проекти, насочени към регионалното развитие, е важна стъпки при решаването на проблемите за регионите. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Искра Михайлова на проведената в Областна администрация среща. ... <<повече
13 декември 2005г.     Със заповед № АК 11/0029 от 05.12.2005 г. областният управител инж.Васил Петров спря изпълнението на решение по точка 5 от дневния ред на заседание на Общински съвет Тунджа, за продажба на два недвижима имота общинска собственост ... <<повече
12 декември 2005г.     С решение № 10421 от 25.11.05 г. Върховният административен съд потвърди решение на Ямболския окръжен съд във връзка със заповед на областния управител, с което е спряно решение на Общински съвет – Ямбол ... <<повече
9 декември 2005г.     Разрешение № ДС 04/0223 от 25.11.05 г. за изработване на подборен устройствен план /ПУП/ издаде областният управител ... <<повече
9 декември 2005г.     Областният управител инж.Васил Петров се срещна с представители на австрийския концерн EVN bulgarija – новият собственик на / "Електроразпределение” ЕАД Стара Загора. / ... <<повече
8 декември 2005г.     Предложенията на общините в област Ямбол пред МРРБ за разпределение на средства за изграждане и ремонт на общински пътища през 2006 г. бяха утвърдени на заседание на Областния съвет за развитие ... <<повече
8 декември 2005г.     Читалище ”Възраждане” в град Болярово е един от обектите в страната, които ще бъдат реконструирани по линия на проект „Красива България” ... <<повече
7 декември 2005г.     Заместник-областният управител Цветан Съйков приветства участниците в учредителното събрание на Регионалния клон за област Ямбол на Съюза на търговците в България, проведено от 15.00 часа в залата на Областна администрация. ... <<повече
7 декември 2005г.     Заместник-областният управител Цветан Съйков приветства семинарa на тема “Социална политика и пазар на труда”. Форумът се организира по проект “Обществена рамка за европейско поведение” на Ямболската търговско-промишлена палата по Програма ФАР “Развитие на гражданското общество” на ЕС. ... <<повече
7 декември 2005г.     С решение № 9315 от 25.10.05 г. Върховният административен съд потвърди решение на Ямболския окръжен съд във връзка със заповед на областния управител, с което е спряно решение на Общински съвет – Ямбол от точка 2 от дневния ред на заседание, проведено на 19 ноември 2004 г. ... <<повече
6 декември 2005г.     Заместник-областният управител Иван Георгиев откри изложбата на Стефан Качаков. Експозицията, включваща 17 живописни платна, е поставена във фоайето на Областна администрация – Ямбол за трети пореден път ... <<повече
6 декември 2005г.    Четири проекта от област Ямбол са одобрени за финансиране по линия на програма ФАР –трансгранично сътрудничество. Проектът на Общински детски комплекс съвместно с ХОТЕАД /Младежко дружество за народни танци, театър и спорт/ - Одрин е Детски влак през Балканите ... <<повече
2 декември 2005г.Своите искания представиха, пред заместник-областният управител Цветан Съйков, членовете от Синдиката на българските учители, от Синдикат “Образование” към КТ ”Подкрепа” и Независимият учителски синдикат ... <<повече
2 декември 2005г.    Проектът на Професионалната гимназия по икономика „Г.С.Раковски” „ПАНОРАМА” бе представен в конферентната зала на областна администрация от директорът на гимназията Румяна Никова и ръководителят на проекта Марияна Цонкова ... <<повече
Снимки: 1 2 3 4
2 декември 2005г.   Заместник-областните управители Иван Георгиев и Николай Пенев посрещнаха турска делегация - представители на Одринската търговско-промишлена палата и екипа на Ямболската търговско-промишлена палата. ... <<повече
Снимки: 1 2 3
1 декември 2005г.
    Със заповед № АК 11/0028 от 29.11 т.г. областният управител инж.Васил Петров спря изпълнението на решението по т.5 от дневния ред на заседанието на Общински съвет на община Елхово... <<повече
1 декември 2005г.   Заместник-областният управител Николай Пенев участва в обсъждането на проблемите на сигурността и безопасността на децата на пътя... <<повече
30 ноември 2005г.   Епизоотичната обстановка в област Ямбол е нормална, заяви на заседанието към работната група към Областната епизоотична комисия директорът на РВМС – Ямбол д-р Яни Христов... <<повече
30 ноември 2005г.   Преговорите за съвместно използване на авиобазите у нас от българска и американска страна вероятно ще приключат през март идната година, заяви министърът на отбраната Веселин Близнаков при посещението си в авиобаза Безмер ...<<повече
Снимики: 1 2 3 4 5
30 ноември 2005г.   Петте общини в област Ямбол са внесли преписки в Министерство на отбраната за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху освободените недвижими имоти...<<повече
29 ноември 2005г.   Със заповед № АК 11/0026 от 25.11.05 г. областният управител инж.Васил Петров спря изпълнението по решение на т.4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Елхово от 25.10.05 г., с което е приета Наредба № 12 за управление отпадъците на територията на община Елхово...<<повече
29 ноември 2005г.   Огнян Огнянов – старши експерт „Информационно обслужване, земеделие и екология” в Областна администрация –Ямбол получи сертификат за успешно завършено дистанционно обучение по „Предприсъединителни финансови инструменти, структурни фондове и Кохезионен фонд на Европейския съюз”...<<повече
29 ноември 2005г.       Заместник-областният управител Иван Георгиев приветства представянето и общественото обсъждане на Финансовия план за управление на общинската пътна мрежа в Община Тунджа за периода 2006-2013 г...<<повече
Снимики: 1 2 3 4 5
28 ноември 2005г.Ремонтирани са 10 от общо 20-те обекта в област Ямбол, финансирани от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи през 2005, констатира проверката, извършена в края на ноември от комисия с представители на Областна дирекция „Гражданска защита”. ...<<повече
28 ноември 2005г.     На 24.11.2005 г. в заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд при следния дневен ред.<<повече
Снимки: 1 2 3
24 ноември 2005г.     Двудневен семинар на тема “Увеличение на управленческия капацитет за преодоляване на социално-психологическите последствия при кризи” започна на 24.11.2005 г. в конферентната зала на Областна администрация.<<повече
Снимки: 1 2 3 4
24 ноември 2005г.     Областният управител инж. Васил Петров спря със Заповед изпълнението на решението по точка седма от дневния ред на ОбС Ямбол, взето на редовно заседание на 11.11.2005 г. С това решение са приети изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на ОбС –Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация. Незаконосъобразните разпоредби, чието изпълнение е спряно със Заповедта на областният управител, се отнасят за месечните възнаграждения на общинските съветници. Със Заповедта е сезиран Окръжен съд – Ямбол.
24 ноември 2005г.     Областният управител инж. Васил Петров проведе в София работна среща със заместник-министъра на Държавната администрация Ангел Иванов. Тема на разговорите бе развитието на Ямболска област и разработване на проекти за усвояване на средства от Европейските фондове.
23 ноември 2005г.    Областният управител инж. Васил Петров проведе в София работна среща със заместник-министъра на МРРБ г-жа Искра Михайлова.<<повече
23 ноември 2005г.     Заместник-областният управител Цветан Съйков откри днес дискусия на тема “Подготовка на учителите за съвременно обучение, свързано с ЕС”. Повода за тази среща-разговор бе отбелязването на 42 години от създаването на ПГ по Хранителни технологии и туризъм. <<повече
Снимки: 1 2 3 4
23 ноември 2005г.     Заместник-областният управител Иван Георгиев присъства на откриването на първото Изложение на пчелни продукти и пчелен инвентар, организирано от ТО на НТС и съорганизатор Пчеларско дружество “Апис”-Ямбол...... <<повече
21 ноември 2005г.     По заповед на областният управител инж. Васил Петров кмета на община Стралджа Митко Андонов състави 5-членна комисия, за да бъде извършена проверка на територията на общината...... <<повече
21 ноември 2005г.      “Да се даде възможност на общината сама да решава дали обредните комплекси да бъдат търговско, общинско дружество или звено!” – това заяви г-жа Гънгалова от Русе, член на Управителния съвет на сдружението на обредните домове в България...... <<повече
18 ноември 2005г.     Комисията за оценка към Дирекция “Регионална служба по заетостта” в Бургас е одобрила 54 проекта от внесените 55 от област Ямбол...... <<повече
18 ноември 2005г.     Областният управител инж. Васил Петров приветства ръководството и учениците на ГПЧЕ “Васил Карагьозов”, за проявения интерес към разискваните важни въпроси, проблеми и изисквания, свързани с предстоящото членство на България в ЕС, на проведената среща в Областна администрация..... <<повече
17 ноември 2005г.    Приключи проверката на техническото състояние и изпълнението на дадените предписания за 20 потенциално опасни язовира в област Ямбол..... <<повече
14 ноември 2005г.    Заместник- областният управител Иван Георгиев откри днес регионалния семинар на тема „Национална мрежа на развитие на селските райони в България и промоциране на биологичното земеделие”..... <<повече
14 ноември 2005г.    Областният управител инж. Васил Петров инициира работна среща с народните представители от 31 ЯМИР, заместник-областните управители и кметовете на петте общини. По време на срещата бяха представени предварителните условия на Австрийски фонд за финансиране за предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити на общини, общински дружества и бюджетни предприятия за реализацията на публични проекти..... <<повече
14 ноември 2005г.     Областният управител инж.Васил Петров присъства на коктейл по повод встъпването в длъжност на генералния консул на България в Одрин Ангел Ангелов. На коктейла, състоял се в сградата на Търговската борса в град Одрин, присъстваха почетният консул на Република България в Текирдаг Джемалеттин Услу, председателят на ТППП Одрин Юмит Мъхлаянлар, председателят на търговската борса Одрин Мустафа Ярдъмджъ, кметове на общини и бизнесмени, представители на неправителствени организации. <<повече
10 ноември 2005г.     Зам.-областният управител Цветан Съйков присъства на двудневен информационно-обучителен семинар за създаване на условия за укрепване на публично-частните партньорства при формулиране на политиката за регионално развитие за периода 2007-2013 в края на предприсъединителния период.<<повече
10 ноември 2005г.     10 000 лв. са отпуснати на община Ямбол от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на мерки за обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия на общинските пътища. <<повече
9 ноември 2005г.     Президентът на България Георги Първанов откри в село Зимница, община Стралджа, паметник на загиналите зимничани за свободата на България. На церемонията по откриването присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, депутатите Стоян Проданов, Атанас Мерджанов, Петър Кънев и Кристиян Вигенин, областният управител инж.Васил Петров, както и заместник-областните управители Иван Георгиев, Николай Пенев и Цветан Съйков.... <<повече
5 ноември 2005г.Заместник-областният управител Иван Георгиев откри информационния форум “Регионален и глобален пазар – свободно движение на хора, стоки и капитали”, проведен в бизнес-залата на хотел “Диана Палас”.... <<повече
4 ноември 2005г.Генералният консул на Руската федерация във Варна Анатолий Щелкунов се срещна с областния управител инж.Васил Петров. Това бе първото официално посещение в област Ямбол на назначения през август т.г. консул... <<повече
4 ноември 2005г.Заместник-областният управител Иван Георгиев приветства инициативата на Ямболската Търговско-промишлена палата – тридневно изложение на стоки от успешно управлявани фирми през последните 10 години.... <<повече
3 ноември 2005г.        Поздравление на областния управител до мюсюлманската общност:
    Уважаеми дами и господа,
позволете ми да Ви приветствам по повод Вашия празник - Рамазан Байрам. Приемете моите най-искрени пожелания за пълни с обич и спокойствие празници.
    Уверен съм, че и за в бъдеще ползотворното сътрудничество и междуетническата толерантност ще бъдат белег, както и досега, за разбирателство и просперитет.

                    Честит празник!
    Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова се срещна с областния управител инж.Васил Петров минути преди да участва в пресконференция в рамките на семинар на тема „Социалноинвестиционен фонд – възможности за финансиране на микропроекти в подкрепа на бизнеса и местната власт”.... <<повече
1 ноември 2005г.    22 акварелни работи на Карл Карлов са експонирани във фоайето на Областна администрация. Изложбата бе открита в Деня на народните будители.... <<повече
1 ноември 2005г.    Представители на петте общини в област Ямбол, неправителствени организации, социални заведения в региона присъстваха на днешния семинар-обучение на тема „Социалноинвестиционен фонд – възможности за финансиране на микропроекти в подкрепа на бизнеса и местната власт”.... <<повече
1 ноември 2005г.     Главният секретар на областна администрация Орхан Юсеинов поздрави от името на областния управител най-възрастната жителка на Ямбол Ташка Драндаревска, която днес навърши 100 години. Честването бе в Дом стари хора „Св.Архангел Михаил”, където живее баба Ташка. Тя бе поздравена по повод юбилея от народния представител Минчо Спасов, / който е неин внук/, кметът на община Ямбол Кирил Тодоров, както и от женска певческа група на дома. Орхан Юсеинов поднесе цветя и поздравителен адрес на юбилярката.
1 ноември 2005г.    Денят на народните будители е светла дата в календара ни. На този ден прекланяме глава пред радетелите на българщината. Хора, отдали идеи и живота си в името на българското.... <<повече
1 ноември 2005г.
    84 220 лв. отпуска за област Ямбол Постоянната комисия за защита на населението при бедствия,аварии и катастрофи към Министерски съвет.... <<повече
31 октомври 2005г.    Обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти на територията на Ямболска област през 2005 г. ще бъде извършено в периода 31 октомври - 4 ноември.... <<повече
28 октомври 2005г.    Плана за работа на Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи за 2006 година бе приет.... <<повече
27 октомври 2005г.    23-годишната Красимира Драганова е назначена за младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване,финанси, управление на собствеността” в Областна администрация.... <<повече
26 октомври 2005г.    Да се завиши контрола при транспорт на живи птици и продукти от тях и пазарите на животни и птици реши на днешното си заседание Областната епизоотична комисия.... <<повече
26 октомври 2005г.    Окончателното довършване на ГКПП Лесово-Хамзабейли от турска страна бе тема на проведената работна среща, проведена на митницата по инициатива на областния управител инж.Васил Петров.... <<повече
25 октомври 2005г.    Областна администрация за пръв път бе домакин на премиера на книга. Във фоайето на втория етаж на административната сграда бе представена поредната стихосбирка на нашия съгражданин Иван Джурелов.... <<повече
24 октомври 2005г.   Допълнителни средства за разплащане на дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в общините Болярово, Стралджа и Тунджа за сезон 2004-2005 г. са отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общият размер на средствата е 9 600 лв. За община Болярово са отпуснати 5 043 лв. Сумата за община Тунджа е 3766 лв. Определената сума за община Стралджа е 791 лв
24 октомври 2005г.    Информация относно маршрутните разписания, които не са възложени за изпълнение, поради липса на интерес от страна на превозвачите, ще трябва да изготвят общините в област Ямбол до края на месец ноември.... <<повече
24 октомври 2005г.    Представители на финансовите институции, банки и инфраструктурни предприятия присъстваха на работна среща с ръководството на Областна администрация.... <<повече
24 октомври 2005г.    Заместник-областният управител Цветан Съйков приветства президента на „Евро-Атлантически клуб – Ямбол” Митко Петров при откриването на клуба на ул.”Търговска” 2.... <<повече
21 октомври 2005г.    Областният управител инж.Васил Петров декларира изключителната си подкрепа за подписаното споразумение за сътрудничество между общините Ямбол и Одрин.... <<повече
21 октомври 2005г.   Осигуряване на средства за благоустрояването на кварталите в Ямбол бе тема на срещата на областния управител инж.Васил Петров с Таньо Едрев /бивш заместник-кмет на община Ямбол през 80-те години на миналия век/... <<повече
20 октомври 2005г.Областният управител инж.Васил Петров получи покана да присъства на церемонията по подписването на протокола за сътрудничество между общините Ямбол и Одрин. Подписването ще се състои на 21 октомври от 15.00 часа в зала 203 на община Ямбол.
20 октомври 2005г.   Запознаване с спецификата на работата и осъществяване на съдействие при решаване на възникнали трудности при работата на прокуратура, следствие, съд и полиция бе темата на проведената в Областна администрация среща... <<повече
19 октомври 2005г.   Областният управител инж.Васил Петров присъства на откриването на новия следствен арест в град Елхово. Лентата на новата придобивка за звено „Следствени арести” бе прерязана от министъра на правосъдието проф.Георги Петканов... <<повече
18 октомври 2005г.    Областният управител инж.Васил Петров поздрави по повод откриването на поредната изложба на известният график Цветан Казанджиев, който навърши 45 години в деня на откриването на експозицията... <<повече
17 октомври 2005г.      Проверка на техниката на фирмите за междуселищен и специализиран превоз на територията на Ямболска област и готовността им за работа в зимни условия ще бъде извършена от 17 до 31 октомври. Това се посочва в заповед на областния управител № РД 01/0114 от 19.09.05 г. Експерти от ДАИ, Областна дирекция „Гражданска защита” и представители на общините Стралджа и Елхово ще инспектират фирмите „Валерос”, „Дичони”, „Диана бус” по определен график. На 5 и 6 октомври е приключила проверка на фирмите, почистващи пътна мрежа І,ІІ,ІІІ и ІV клас. Инспектирани са фирмите „ПСФ”АД-Ямбол, „Пътно поддържане –Елхово” ЕООД, „Пътно поддържане – Ямбол” ЕООД, „Техностройинженеринг-99”АД – Ямбол и „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол.
17 октомври 2005г.    Дирекция „Гражданска защита” извърши комплексна проверка на общините в област Ямбол относно наличието на планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. <<повече
17 октомври 2005г.    Въпроси, засягащи дейността на областните администрации,са обсъдили областните управители по време на първата си работна среща с министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев и министър-председателя Сергей Станишев... <<повече
17 октомври 2005г.    Конференция на тема „Регионална иновационна стратегия на Югоизточен планов регион” се проведе от 14.00 ч. в хотел „България” – гр.Бургас. На срещата ще бъде представен проектът „Регионална иновационна стратегия на Югоизточен планов регион”, разработен от Агенциа за регионално развитие и иновации. Сдружението кандидатства с проектно предложение по 6-та рамкова програма на Европейския съюз, за разработване на Регионална иновационна стратегия на Югоизточен планов регион. До момента пилотен проект е разработен и осъществен от Южен централен регион, а от юни т.г. стартира изпълнението на тези проекти в останалите планови региони на страната. Предвидено е на срещата да бъде представена Националната иновационна стратегия на Република България. На презентацията присъства заместник-областният управител Цветан Съйков.
17 октомври 2005г.   Заместник-областният управител Николай Пенев присъства на откриването на юбилейната изложба на Тодор Терзиев. Експозицията, включваща 50 живописни платна, е посветена на 50-тата годишнина от рождението на автора... <<повече
14 октомври 2005г.   На ГКПП „Лесово” също ще се издават еднократни визи за чужденци за летищен трансфер, за транзитно преминаване и за краткосрочно пребиваване за срок до 10 дни... <<повече
14 октомври 2005г.    Аспекти на бъдещо сътрудничество са обсъдили на съвместна работна среща днес областният управител инж.Васил Петров и кметът на община Раднево Нончо Воденичаров... <<повече
13 октомври 2005г.     Задоволството си от посещението си в Ямбол изрази валията на провинция Къркларели Исмет Метин при срещата си с областния управител инж.Васил Петров... <<повече                      Снимки: 1 2 3
12 октомври 2005г.   Областният управител инж.Васил Петров се срещна с ръководството на Тракийския университет в Стара Загора... <<повече
11 октомври 2005г.   Заместник-областният управител Иван Георгиев приветства личния състав и ветераните от под. 26030, което днес чества 54-та годишнина от създаването си... <<повече
11 октомври 2005г.   Семинар за представянето на проекта на Министерството на икономиката и енергетиката „Въвеждане на клъстърен подход и установяване на пилотен клъстърен модел” се проведе в Сливен... <<повече
11 октомври 2005г.   Областният управител инж.Васил Петров издаде заповед № РД 01/0116 от 19.09.05 г. относно подготовката на ямболска област за работа и живот при усложнени зимни условия. До края на октомври кметовете на общините трябва да сключат договори с фирми, притежаващи техника за снегопочистване, пръскане на луга и опесъчаване на основните пътища и улици и прилежащата четвъртокласна мрежа на територията на съответната община... <<повече
10 октомври 2005г.   Със заповед № РД 01/0115 от 19.09.05 на областния управител е сформиран щаб по снегопочистване в ямболска област. Началник на щаба е инж.Живко Недев – директор на „Областно пътно управление” –Ямбол, заместник началник на щаба е инж. Иван Кавалджиев – началник отдел”Поддържане” в „ОПУ”... <<повече
10 октомври 2005г.    Областният управител инж.Васил Петров присъства на тактическото учение с бойни стрелби, провеждащо се на полигона „Ново село” от 13 ч. Поканата е от командира на поделение 34560 – Ямбол полковник Димитър Петров.
10 октомври 2005г.


|     На 28 септември 2005 г. на протоколна визита в Областна администрация Ямбол беше господин Ахмет Юлкер, Генерален консул на Република Турция в Бургас... <<повече
28 септември 2005г.     При гостуването си в Одрин на 20 септември 2005 г. областният управител на Ямбол проведе редица разговори с колегите си, областни управители на Одрин, Къркларели и Александропулус на тема съвместни инвестиции ...<<повече
26 септември 2005г.     На 22 септември 2005 г. в с.Воден, община Болярово участие в освещаването на обновения храм „Св. Георги Победоносец” взеха НВП Сливенският митрополит Йоаникий, депутатите от Ямболска област....<<повече
26 септември 2005г.

   Уважаеми съграждани,
   На днешния ден преди 97 години е обявена Прокламацията за българската независимост ...<<повече

     Заместник-областният управител Николай Пенев поднесе букет цветя пред новооткритият паметник на загиналите български войни по време на освободителните войни....<<повече
21 септември 2005г.     Областният управител инж.Васил Петров участва в работната среща, проведена в Ордин на 20 септември. Поканата за дискусията, посветена на развитието на културните и туристически ценности и екологичната инфраструктура на Дестинация Тракия, бе лично от валията на Одрин Нусрет Мироглу ....<<повече
21 септември 2005г.     Допълнителни 10 млн. лева ще разходва Държавен фонд “Земеделие” за подпомагане на есенната сеитба на пшеница за реколта 2006 г ....<<повече
21 септември 2005г.     Продължава отводняването на залетите къщи в село Роза, информират от дирекция „Гражданска защита”. Потенциално опасният язовир №7 с.Роза не прелива....<<повече
21 септември 2005г.     Готовност за съдействие при решаване на регионалното развитие на област Ямбол изразиха областният управител, зам.-областните управители, народните представители от 31 ЯМИР и кметовете на петте общини в област Ямбол. ....<<повече             Снимки: 1 2 3
19 септември 2005г.Със заповед № АК 11/0022 от 12.09.05 г. областният управител инж.Васил Петров спря решение на Общински съвет- Болярово, с което е приета Наредба по Закона за устройство на територията ....<<повече
19 септември 2005г.     291 545 лв. одобри Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет на заседание, проведено на 9 септември т.г. ....<<повече
19 септември 2005г.    79 жители на област Ямбол са спечелили от Томболата за повишаване на избирателната активност на гражданите в изборите за народни представители на 25 юни т.г. ....<<повече
19 септември 2005г.    Приемният ден на областният управител инж.Васил Петров ще бъде всеки първи понеделник на месеца от 14.00 до 16.00 ч. ....<<повече
19 септември 2005г.    Проектът за регионален план за развитие на Югоизточен планов регион е изготвен. Той е разработен в съответствие с изискванията на чл.11 на Закона за регионално развитие. ....<<повече
19 септември 2005г.   Заместник-областните управители Иван Георгиев и Цветан Съйков присъстваха на честването на 80 години от построяването на храм „Св.Мъченици – София, Вяра, Надежда и Любов” в с. Тамарино ....<<повече
17 септември 2005г.    Вследствие на падналите интензивни дъждове на 14 септември са били наводнени осем къщи в село Хаджи Димитрово, община Тунджа....<<повече
16 септември 2005г.    Със своя заповед областният управител инж.Васил Петров актуализира състава на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи....<<повече
16 септември 2005г.    Със заповед № РД01/0112 от 15.09.05 г. на основание чл.30 , ал.1 от Закона за администрацията и чл.4 , ал.5 от Устройствения правилник на областните администрации областният управител инж.Васил Петров определи правомощията и ресора на заместник-областните управител...<<повече
15 септември 2005г.    Областният управител инж.Васил Петров приветства учителския колектив и възпитаниците на МГ”Атанас Радев” по повод началото на новата учебна година...<<повече
15 септември 2005г.

Уважаеми преподаватели,
 Скъпи ученици и родители,

Първият учебен ден е един от най-светлите празници за всяко българско училище. Денят, в който отдаваме дължимото на преподавателите.Тези, които с много търпение и увереност са ни водили по трудната пътека на познанието. ...<<повече
15 септември 2005г.    Областният управител Васил Петров получи поздравителен адрес по повод назначаването си за областен управител от валията на провинция Къркларели Исмет Метин. ...<<повече
13 септември 2005г.     От 12.09.2005 встъпват в длъжност тримата заместник-областни управители на област Ямбол, назначени със заповед на министър-председателя на Република България Сергей Станишев...<<повече
12 септември 2005г.     Областният управител инж.Васил Петров изпрати поздравителен адрес до ръководството на Технически колеж-Ямбол по повод откриването на учебната 2005-2006 година...<<повече
12 септември 2005г.     Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще назначи 28 експерти във Видин, Русе, Варна, София, Пловдив и Бургас....<<повече
12 септември 2005г.     Държавната политика при отпускане на субсидии за земеделски производители бе повод на проведената от 16 часа на 12.09.2005 работна среща в Областна администрация.....<<повече
12 септември 2005г.
     Новоназначените заместник-областни управители на област с административен център Ямбол ще бъдат представени пред медиите на 12 септември - понеделник от 13.00 ч. на редовния брифинг с журналисти ..<<повече
10 септември 2005г.    С пожеланието за продължаване на ползотворното сътрудничество между Дружеството на художниците в Ямбол и Японската асоциация на графиците, областният управител Васил Петров откри експозицията на Тошими Китано във фоайето на Областната администрация. ..<<повече
7 септември 2005г.    Областният управител Васил Петров прие инициативата на народните представители от ПГ на Коалиция за България от 31 ЯМИР за провеждането на среща с работодатели от региона ..<<повече
7 септември 2005г.    Със заповед № КВ-155/ 02.09.2005 г., подписана от министър-председателя на република България Сергей Станишев, за областен управител на област Ямбол, считано от 1 септември 2005 г, е назначен инж. Васил Петров Петров. ..<<повече
2 септември 2005г.

    До месец ноември трябва да бъдат представени проекти за залесяване на общински имоти с дървесни видове за развитие на пчеларството, стана ясно на проведената днес в Областна администрация работна среща във връзка с възможностите за кандидатстване по програма САПАРД за отпускане на финансиране за засаждане на бързорастящи горски дървесни видове. ..<<повече
1 септември 2005г.     Областната транспортна комисия на днешното си заседание прие предложението на кмета на община Ямбол за откриване на нова автобусна линия Бургас-Ямбол - през Средец с часове на тръгване от автогара Бургас в 14.30 ч. и от автогара Ямбол в 8.45 ч. ...<<повече
29 август 2005г.    27 500 лв. е сумата, отпусната за област Ямбол от Постоянната правителствена комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи за възстановяване на щети, нанесени от интензивните валежи в началото на месец юли. 24 000 са средствата, предназначени за реконструкция на настилката на ул."Христо Ботев" в село Тенево, община Тунджа. Останалите 3 500 лв. са за възстановяване покрива и оградата на ОУ"Проф.Нойков" в с.Иречеково, община Стралджа.
29 август 2005г.   Девет искания за отпускане на средства за възстановяване на щетите в следствие на природни стихии са изпратени до Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, авари и катастрофи от кмета на община Тунджа Георги Георгиев. ...<<повече
24 август 2005г.     По искане на областния управител и председател на постоянната областна комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи през изминалата седмица бе изискана от всички общини и постоянни общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи информация за състоянието на язовирите на територията . ...<<повече
22 август 2005г.    Областният управител Надя Данкинова получи благодарствено писмо от досегашния генерален консул на република Турция в град Бургас Вурал Алтай, чийто мандат на тази длъжност изтече на 16 август т.г. . ...<<повече
18 август 2005г.    Близо 100 000 лв. бе финансирането по проект на Областна администрация - Ямбол „Подобряване на инфраструктурата и достъпа до Национален археологичен резерват „Кабиле”. . ...<<повече
18 август 2005г.    По инициатива на областния управител Надя Данкинова предстои провеждане на работна среща с кметовете на общините и специалистите от Дирекция „Гражданска защита” с цел обсъждане състоянието на язовирите и определените срокове за изпълнение на предписанията от извършената през месец юли проверка на потенциално опасните язовири . ...<<повече
15 август 2005г.    Отдел „Регионално развитие и евроинтеграция” в Областна администрация работи по изготвянето на Регионална програма и мерки за заетост за 2006 г. ...<<повече
15 август 2005г.    Успешно се представиха всички участници от Ямболска област в ІХ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР “КОПРИВЩИЦА 2005”, който се проведе в изминалите четири дни......<<повече
8 август 2005г.    Първоначален подбор по документи на кандидати за работни места в Областна администрация - Ямбол, както и в общинските администрации в областта, ще извърши комисия, определена със заповед на областния управител Надя Данкинова......<<повече
1 август 2005г.     Започва работа по подготовка на Регионална програма по трудова заетост за 2006 г. По решение на Областната комисия по заетост ще се изготви проект, който ще утвърди работна група, включваща представители на общините, Бюрата по труда, работодателски организации и синдикати. Програмата ще е отворена за предложения от работодатели са уверенията на областния управител Надя Данкинова.
1 август 2005г.   Три проекта по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” утвърди на днешното си заседание Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие......<<повече
27 юли 2005г.   Министерство на икономиката организира в Бургас семинар, посветен на публичнo-частното партньорство .....<<повече
27 юли 2005г.     На 3 303 051 лв. се изчисляват загубите от проливните дъждове и падналите градушки в област Ямбол от началото на юли досега.....<<повече
27 юли 2005г.    Проверка на потенциално опасните язовири в област Ямбол ще бъде извършена до 5 август. Инспекцията се организират от директора на областна дирекция „Гражданска защита” инж.Иван Александров по указания на председателя на Държавна агенция „Гражданска защита” инж.Никола Николов......<<повече
25 юли 2005г.    13 проекта за област Ямбол са подадени в Държавен фонд „Земеделие” по програма „Странджа - Сакар” от март месец.....<<повече
25 юли 2005г.    Проектите на седем души от област Ямбол са одобрени по първата фаза на Проект” Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми – Проект 100” за тази година. Бъдещите предприемачи получиха сертификатите лично от министъра на икономиката Милко Ковачев. На церемонията по награждаването присъства заместник-областният управител Мария Димитрова.........<<повече
20 юли 2005г.    799 са имотите на територията на област Ямбол, отчуждени за изграждане на автомагистрала „Тракия”.........<<повече
19 юли 2005г.    С 1.6 млн.лв. се увеличава финансовият ресурс по Целевата финансова линия за предоставяне на субсидии за подпомагане на жътвената кампания на пшеница от реколта 2005г........<<повече
19 юли 2005г.    Във връзка с провеждането на изборите за 40 НС, Областна администрация – Ямбол е изразходила за организационно-техническата подготовка на изборите средства в размер на 3 355 лв.........<<повече
18 юли 2005г.    Проектните предложения по Програма ФАР – ТГС 2005 между България и Турция одобри на заседание Съвместният комитет за сътрудничество по Програма ФАР......<<повече
18 юли 2005г.    Повторни търгове с тайно наддаване за продажба на три недвижими имота на територията на област Ямбол ще се проведат в средата на септември. Терените са частна държавна собственост в управление на Министерството на отбраната.........<<повече
15 юли 2005г.    В резултат на пороен дъжд, съпроводен с градушка, продължила около 15 минути между 18.30 и 18.45 часа на 13 юли, са нанесени материални щети на постройки в селата вълча поляна и Малко Кирилово в община Елхово. Изкоренени са десетки големи дървета в следствие на разразилата се буря. Разрушени са покривни конструкции- в село вълча поляна са пропаднали покриви на 21 къщи, а в Малко Кирилово – на 16 къщи..........<<повече
14 юли 2005г.   Инж.Петър Алексиев – началник отдел „Регионално развитие и евроинтеграция” в Областна администрация участва в среща между институциите и организациите от Ямболска област и представители на италианската регионална провинция Енна. ....<<повече
14 юли 2005г.    Областният управител Надя Данкинова и заместник-областният управител Мария Димитрова присъстват на информационен ден по проект BG 2004/016-919-07 „Подкрепа за осигуряване на участието на Република България в програма INTERREG ІІІ B и ІІІ С”, който се провежда днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството..........<<повече
13 юли 2005г.    В град Бургас се провежда информационен ден за представяне на програма „Активни мерки на пазара на труда”, който е подкомопонент от проекта „Социални инвестиции и насърчаване на заетостта по споразумение между българското правителство и Световната банка. ...... <<повече
13 юли 2005г.    Със съдействието на областния управител Надя Данкинова и заместник-областният управител Мария Димитрова ансамбъл „Кабиле” ще участва във фолклорен фестивал в град Серес, Гърция, който ще се проведе от 5 до 7 август. Участието на състава стана възможно благодарение на поетата инициатива за създаване и развитие на добросъседските отношения със съседни на област Ямбол чужди области. В тази посока е и ползотворното сътрудничество с република Турция.
13 юли 2005г.    Областна администрация-Ямбол се присъединява към инициативата на министър-председателя Симеон Сакскобургготски България да отдаде почит към жертвите от атентатите от Лондон. По идея на премиера, утре- 14 юли, в 14 часа България ще се присъедини към всички европейски страни като почете жертвите от терористичните удари в Англия. В същия час двуминутно мълчание ще има във всички столици на страните-членки на ЕС. С този акт Европа ще даде ясен сигнал за единство и солидарност пред заплахите на тероризма, е посочил в писмо до премиера австрийският канцлер Волфганг Шусел. Той е поканил страната ни да се включи в инициативата на ОССЕ и ЕС за двуминутно мълчание.
13 юли 2005г.


  
    На 13 юли от 10 часа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се състои информационен ден по проект BG 2004/016-919-07 „Подкрепа за осигуряване на участието на Република България в програма INTERREG ІІІ B и ІІІ С”. Програма INTERREG се финансира от Структурните фондове на Европейския съюз. Програмата има три направления:.......<<повече
11 юли 2005г.    Общо 5 161 762 лв. ще получат собствениците на имоти, отчуждени за изграждането на автомагистрала “Тракия”, част от европейския транспортен коридор № 8. ...... <<повече
8 юли 2005г.    В резултат на падналите обилни валежи през изминалото денонощие са нанесени най-сериозни поражения на общините Тунджа, Ямбол и Стралджа, информират от дирекция „Гражданска защита”...... <<повече
8 юли 2005г.    Две са заявените места от Областна администрация - Ямбол за заемане по утвърдената от Министъра на труда и социалната политика програма „Старт на кариерата” / „Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация”/...... <<повече
7 юли 2005г.    Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” утвърди маршрутни разписания на междуобластни автобусни линии от квотата на област Ямбол. Част от линиите са с променени часове на тръгване, а други се пускат в експлоатация за пръв път...... <<повече
5 юли 2005г.   Два проекта по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” утвърди на днешното си заседание Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие...... <<повече
4 юли 2005г.    Девойки от ромски произход от област Ямбол могат да бъдат обучени за медицински сестри по проект „Подобряване здравния статус на ромите чрез образователни програми”, реализиран от фондация „Св.Никола” - София...... <<повече
4 юли 2005г.    В резултат на падналите обилни валежи и градушка в следобедните часове на 1 юли и през почивните дни са наводнени...... <<повече
4 юли 2005г.   От 1 юли работещите в бюджетната сфера, които са близо 400 000 души, ще получават с 3,6 % по-високи заплати. Повишението е за всички заети в образованието, здравеопазването, културата и социалните дейности, както е предвидено в политиката по доходите за 2005 г. По този начин се гарантира нарастването на реалните доходи на заетите в бюджетната сфера. Това предвижда проектът на постановление на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности, който е бил обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори са подкрепили единодушно предложението на правителството......
<<повече
28 юни 2005г.
 


   Общият брой на гласоподавателите в област Ямбол по данни на бюро ГРАО е 129 907души при население 159 054 човека. Секционните избирателни комисии за 31 многомандатен избирателен район са 237. От тях 103 за община Ямбол, където броят на избирателите е 73 431 души при население 90 542. В община Тунджа са регистрирани 51 СИК. Броят на гласоподавателите е 23 966, а населението 28 194 души. 29 са секционните комисии в община Стралджа, максималният брой гласоподаватели за този регион е 12 060 човека като жителите на общината са 15 217. По данни на ГРАО в община Елхово са регистрирани 20 198 жители, от които избиратели са 16 759.Секциите са 33. В община Болярово има 20 СИК. Там населението е 4 903 човека. Броят на избирателите е 4 109.
24 юни 2005г.   Информация за откриването на изборния ден, за хода на избирателния процес, за закриването му и т.н. ще се предоставя на средствата за масово осведомяване от РИК в пресцентъра, който се намира в сградата на Областна администрация, етаж І - деловодство. Председателят на РИК Михаил Михайлов ще информира медиите по следния график:
    - 7.30 ч. - открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, има ли възникнали проблеми
    -10.30, 13.30 и 17.30 ч. - брой гласоподаватели по избирателни списъци и броя на гласувалите
    -19.30 ч. - информация за приключване на изборния ден и секции в които гласуването продължава след 19.00 часа
    - от 21.00 ч. нататък на всеки кръгъл час на информационното табло във фоайето на Областна администрация ще се подава информация за междинните резултати от отчитане на гласуването в 31 МИР.
   Телефони за връзка с РИК - 046/663232 и 046/686830
24 юни 2005г.   Сборник с литературни творби ще бъде издаден в рамките на инициативата на Регионална библиотека „Георги Раковски”, Исторически музей – Ямбол и Областна администрация... <<повече
22 юни 2005г.     Правителството определи реда и условията за участие в лотарията в изборния ден, в която всеки, който е гласувал, може да спечели кола, мобилни телефони и други предметни награди. Тези, които искат да участват, трябва да изпратят sms на номер 0900 32 32 за абонатите на Глобул или да се обадят на 32 32 за абонати на БТК. Участие може да се заяви и на интернет адрес http://www.bgizbori.org. SMS-ът или обаждането трябва да съдържат идентификационния номер на секционната избирателна комисия, който може да се види на печата, и единния си граждански номер. Цената за едно обаждане на номера на БТК е 11 стотинки, а за "Глобул" - според тарифния план на всеки абоната.Единният граждански номер на участника ще участва в лотарията само веднъж

21 юни 2005г.     Министерството на образованието и науката обяви конкурс по документи за отпускане на стипендия за участие в курс на тема “Изготвяне и управление на проекти за млади мениджъри” в Кипърския международен институт по мениджмънт.....<<повече
21 юни 2005г.     Кметовете на общините в област Ямбол трябва да организират обслужването на индивидуалните средства за защита на населението, се посочва в заповед на зам.областният управител Мария Димитрова. Обслужването трябва да започне на 1 юли и да приключи на 9 септември като обхване всички складове на територията на съответната община.....<<повече
20 юни 2005г.     24 юни е обявен за неучебен ден за всички училища в страната със заповед на министъра на образованието и науката Игор Дамянов. Промяната се налага във връзка с осигуряването на нормална подготовка и провеждането на изборите за народни представители на 25 юни т.г.
20 юни 2005г.     Министър-председателят Симеон Сакскобургготски и турският му колега Реджеп Тайп Ердоган откриха новия граничен контролно-пропускателен пункт Лесово-Хамзабейли - част от източния трансбалкански коридор Лесово-Ямбол-Карнобат-Шумен-Силистра....<<повече
19 юни 2005г.
        Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
     Премиерът Симеон Сакскобургготски засади дърво в градинката пред Етнографския музей в град Елхово при посещението си на 19 юни. Той гостува на жителите на града заедно с вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев и министърът на финансите Милен Велчев...<<повече
19 юни 2005г.
     До 2015 г. България ще има 15 нови ГКПП със съседните страни. Това предвижда ободрената от правителството в началото на месец май т.г. Концепция за разкриване на нови пресечни точки със съседните на България страни....<<повече
17 юни 2005г.     Българо-турските отношения през последните години се характеризират с динамично и стабилно развитие на основата на общоприетите принципи на международното право, добросъседството и взаимната изгода.....<<повече
17 юни 2005г.     Правителството осигури 23 592 500 лв. за строителство и ремонт на общински пътища тази година.....<<повече
17 юни 2005г.     „Лесово-Хамзабейли” е новият граничен контролно-пропускателен пункт между България и Турция. Министерският съвет прие Решение за откриването на нов граничен контролно-пропускателен пункт "Лесово-Хамзабейли" между България и Турция и пътна връзка между двете страни, свързваща град Елхово, с турския град Лалапаша ....<<повече
16 юни 2005г.     Със своя заповед заместник - областният управител Мария Димитрова разреши на кметовете на общините Ямбол и Болярово да възложат без конкурс превозите по съществуващите автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема по квотите на съответните общини, изпълнявани от „Диана бус” ЕАД-Ямбол до провеждането на конкурс за нов превозвач, за срок не повече от шест месеца. ....<<повече
15 юни 2005г.    Над 566 000 лв. се отпускат за подобряването на инфраструктурата на обектите, включени в програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар. Програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа-Сакар е одобрена на днешното заседание на правителството ....<<повече
9 юни 2005г.    Подобряване на българо-йорданските отношения бе тема на разговора между заместник-областния управител Мария Димитрова и почетния консул на кралство Йордания у нас Абдула ал Бармауи....<<повече
7 юни 2005г.     Областният управител Надя Данкинова и заместник-областният управител Мария Димитрова се срещнаха с посланика на САЩ у нас Джеймс Пардю. Посланикът прояви интерес към развитието на добросъседските отношения със съседна Турция и изрази оптимизма си по отношение на превръщането на авиобаза Безмер в натовска база. ....<<повече
6 юни 2005г.   Министърът на младежта и спорта Васил Иванов - Лучано утвърди програмата “Спортувайте в училищата – 2005”, с която се регламентира финансовото подпомагане на ремонта и възстановяването на съществуващата училищна спортна база. ....<<повече
1 юни 2005г.    Планът за информационен обмен и взаимодействие при усложнена пожарна обстановка през летния период на територията на област Ямбол влиза в сила от 1 юни ....<<повече
31 май 2005г.     В началото на месец юли ще стартира процедура за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата” /”Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация”/. ....<<повече
30 май 2005г.    Заместник-областният управител Мария Димитрова се срещна с Пол Хайдрих – директор на LVR /Ландшафтсфербанд Райнланд/- Служба за рейнските домове за лечебна педагогика и председател на Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина ....<<повече
27 май 2005г.    30 работни места за област Ямбол по националната програма „Oпазване на реколта 2005” бяха разпределени за петте общини в региона на днешното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие, проведено в Областна администрация. ....<<повече
27 май 2005г.    Два нови гранични контролно-пропускателни пункта – Белеврен–Ахлатлъ и Странджа – Малкочлар предстои да бъдат открити. ....<<повече
27 май 2005г.    Две момичета от област Ямбол получиха награди от Националния конкурс ”Младите таланти на България в обединена Европа”, организиран от Министерство на културата и туризма ....<<повече
25 май 2005г.     70 певчески и танцови групи, ансамбли за изворен фолклор и индивидуални изпълнители от област Ямбол ще участват в националния събор „Копривщица 2005”. Това реши шестчленното жури, оценило участниците в регионалния събор на българското народно творчество ....<<повече
21 май 2005г.           Снимки: 1 2 3 4 5   Областният управител Надя Данкинова приветства отличените в регионалния конкурс „Младите таланти на България в обединена Европа”, организиран от Министерството на културата и туризма с подкрепата на Областна администрация ....<<повече
19 май 2005г.               Снимки: 1 2 3 4     Областният управител Надя Данкинова спря със своя ЗАПОВЕД изпълнението на решение от заседание на Общински съвет "Тунджа", проведено на 31 март т.г., с което е приета Наредба за условията и редът за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общински жилища и тарифа към нея. ....<<повече
18 май 2005г.     Спряно е и още едно решение на Общински съвет "Тунджа" от заседанието от 31 март т.г., в частта, с която е обявена за частна общинска собственост имоти публична общинска собственост, представляващи автоспирка ....<<повече
18 май 2005г.    215 569 лв. отпуска Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет за изграждане на диги с обща дължина 830 метра по западното крайбрежие на р.Тунджа в района на град Елхово ....<<повече
17 май 2005г.    Областният управител Надя Данкинова получи покана от генералния консул на Турция в Бургас Вурал Алтай за участие в празненствата, организирани в Кадъкой по случай 19 май – Ден на почит към Ататюрк, на младежта и спорта. ....<<повече
17 май 2005г.      Със своя ЗАПОВЕД областният управител Надя Данкинова спря решение от заседанието на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31 март - 1 април, с което е приета Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Ямбол. ....<<повече
16 май 2005г.      Областният управител Надя Данкинова издаде ЗАПОВЕД за спиране на решение от заседание на Общински съвет- Ямбол, с която е утвърден Генералният план за организация на движението на Централна градска част в Ямбол ....<<повече
16 май 2005г.   В Деня на предизвикателството – 14 май - ученици от ямболските училища поеха по традиционния вече маршрут на велопохода, организиран от Областна администрация в рамките на правителствената инициатива „България Д@”....<<повече


14 май 2005г.  Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      Областният управител Надя Данкинова представи аспектите на трансграничното сътрудничество между областите Ямбол и Одрин в рамките на 53 конгрес на либералния интернационал под мотото „Свобода и сигурност”. На тридневния форум, провел се от 12 до 14 май в НДК, г-жа Данкинова бе единственият областен управител, поканен да бъде лектор на конгреса....<<повече
13 май 2005г.      Централната избирателна комисия назначи състав на Районна избирателна комисия за 31 Ямболски многомандатен район в състав от 15 души ....<<повече
11 май 2005г.     Работна среща по инициатива на областния управител Надя Данкинова и валията на провинция Одрин Нусрет Мироглу във връзка с предстоящото откриване на ГКПП Лесово-Хамзабейли се проведе в зоната на граничен контрол на пункта....<<повече

10 май 2005г.
   Нова автобусна линия Варна-Ямбол от квотата на община Ямбол с часове на тръгване от автогара Варна в 17.00 ч. и от автогара Ямбол в 5.30 ч. ще се движи в периода от първи април до първи ноември. Това реши Областната транспортна комисия на днешното си заседание. Разкрива се и целогодишна автобусна линия по маршрута София - Болярово с часове на тръгване от централна автогара в столицата в 14.00 ч. и от автогара Болярово в 15.00 ч. Присъстващите утвърдиха промяна в разписанието на съществуваща автобусна линия Ямбол-Бояново-Борисово с час на тръгване в 6.45 ч., която да се изпълнява само в дните понеделник, четвъртък и събота. Прието бе и предложението за промяна на маршрутното разписание по съществуващата линия Ямбол-Созопол, която в периода от 15 юни до 1 септември ще бъде удължено до гр.Царево.
10 май 2005г.    Успешен път и по-нататък пожела на абитурентите от 12"Б" клас на гимназия "Васил Левски" областният управител Надя Данкинова, която откри изложбата на випускниците от профил "Изобразително изкуство" във фоайето на Областна администрация. 21 ученика представят свои графики, текстилни платна, скулптури, рисунки. Те са възпитаници на Боряна Чапърова, Радостина Колева и Йордан Гинев.
9 май 2005г.
   Областният управител Надя Данкинова издаде заповед относно проверка окомплектоваността и готовността за действие на гасаческите групи в кметствата през пожароопасния период на 2005 г. на територията на област Ямбол....<<повече
9 май 2005г.   Филмът на ЯРТА „Долината на Тунджа – непознатата Тракия” бе удостоен с грамота за участие във Фестивала на филми, представящи културно-историческото наследство и туристическия потенциал на България „На източния бряг на Европа”. Ямболски регион като привлекателна туристическа дестинация е представена в априлското издание на списание „Туристически пазар”.
9 май 2005г.    Областният управител Надя Данкинова приветства участниците в Първата национална олимпиада по география и икономика, чийто домакин бе Ямбол. Много успех на това първо по рода си начинание пожела областният управител. „Не случайно Ямбол е домакин на тази проява”, заяви Надя Данкинова и изтъкна успехите на ръководителя на Географско дружество – Ямбол Радка Цингова ........<<повече
6 май 2005г.   40 550 лв. отпуска Министерството на културата и туризма като допълваща целева субсидия за народните читалища в област Ямбол. 32 000 лв. са предвидени за ремонтно възстановителни работи за закупуване на компютърна техника са заделени 6000 лв. За попълване на библиотечните фондове са осигурени 2 550 лв.........<<повече
4 май 2005г.   Петима безработни учители от област Ямбол ще бъдат обучени и наети по Програмата „Заетост на учители в обучение на деца с увреждания” през настоящата година. Програмата е на МТСП и е утвърдена през октомври миналата година. Нейната реализация продължава и през 2005 г. Квотата за област Ямбол е определена от Агенцията по заетостта........<<повече
4 май 2005г.    29 проекта в област Ямбол ще бъдат реализирани по третия етап на правителствената програма за реализиране на малки проекти в подкрепа на регионалното развитие........<<повече
3 май 2005г.    Проектът за защитено жилище в Болярово обсъдиха заместник-областният управител Мария Димитрова и представителите на немското Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина г-жа Нотелман и г-жа Кирхофс-Лойкер. Предстои уточняване на сградата, в която ще бъдат изведени седем от домуващите жени в социалното заведение. Община Болярово съдейства за реализацията на проекта.
3 май 2005г.    Ученици от Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм проведоха от 15.00 ч. в Областна администрация едни учебен час. Те се запознаха със структурата и функциите на администрацията, както и с перспективите пред България за пълноправно членство в ЕС. Лектори са заместник-областният управител Мария Димитрова и експерти от отдел "Регионално развитие".
3 май 2005г.      Промяна в състава на предварително определения брой членове на РИК за 31 МИР – Ямбол бе утвърдена на консултации между парламентарно представените политически партии и областния управител Надя Данкинова........<<повече

29 април 2005г.
     Министърът на труда и социалната политика Христина Христова връчи официално в Националната художествена академия меморандумите за разбирателство по проект „Красива България”. Връчването на меморандумите за разбирателство дава ход на изпълнението на одобрените проекти по „Красива България” за тази година.......<<повече
29 април 2005г.     Заниженото внимание на работещите по време на работа, недобро здравословно състояние, неспазване условията на здравословни и безопасни условия на труд са част причините, поради които ставата най-често трудови злополуки. Тава съобщи директорът на Областна инспекция по труда по време на заседание на Областния съвет по условия на труд, председателствано от заместник-областния управител Мария Димитрова........<<повече
28 април 2005г.     Областният управител Надя Данкинова издаде заповед относно осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите в Ямболска област по време на пожароопасния летен период на 2005 г. Кметовете на общини да разработят планове за осигуряване пожарната безопасност на обектите в населените места, посевите и горите по време на кампанията за прибиране и съхраняване на реколтата, се посочва в заповедта........<<повече
28 април 2005г.     Правителството предоставя на общините допълнително 645 щатни бройки за подобряване на капацитета на местната администрация. Това предвиждат приетите от Министерския съвет изменения в Методиката за определяне числеността на персонала в делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” и поетапното й въвеждане през 2004 г.........<<повече
28 април 2005г.     „Очарована съм от посрещането на младите хора на Ямбол”, заяви посланикът на Кралство Нидерландия Н.Пр.баронеса Хенриете Ван Линден при посещението си в Ямбол. По покана на областния управител Надя Данкинова г-жа Ван Линден участва в дискусия на тема „Какво договорихме с Европейския съюз”.........<<повече
27 април 2005г.     Снимки: 1 2 3 4 5 6     Областният управител Надя Данкинова и заместник-областният управител Мария Димитрова присъстваха на откриването на кабинет по чуждоезиково обучение в под.26030 – Безмер. Кабинетът е оборудван с финансовата подкрепа на кралство Нидерландия........<<повече
27 април 2005г.     Снимки: 1 2 3     Заместник-областният управител Мария Димитрова приветства присъстващите на дискусията на тема „Ползата от изучаването на руския език в процеса на евроинтегрирането”, провела се в Областна администрация. Разискването бе организирано от Клуб „Приятели на Русия”-Ямбол и е част от мероприятията за отбелязване на 60 годишнина от края на Втората Световна война и победата над хитлерофашизма.
27 април 2005г.     10 язовира от област Ямбол са проверени в периода 12-14 април, стана ясно по време на работна среща на областния управител Надя Данкинова с кметовете на общините в региона и експерти от Областна дирекция „Гражданска защита” и Областна инспекция по труда........<<повече
27 април 2005г.     На 10 май областният управител Надя Данкинова и валията на Одрин Нусрет Мироглу ще проведат работна среща на предстоящия за откриване граничен контролно-пропускателен пункт Лесово-Хамзабейли. Това стана ясно по време на посещението на областния управител в Одрин.........<<повече
26 април 2005г.          Снимки: 1 2 3 4 5    Втората вечер от Великденски музикални празници, провеждащи се под патронажа на областния управител Надя Данкинова, премина с изпълнения на рецитал на клавирно дуо Томока и Мамору Кайшиге от Япония и младия китарист от Ямбол Пламен Първанов.........<<повече
26 април 2005г.             Снимки: 1 2 3    Областният управител Надя Данкинова приветства присъстващите на семинара „Приложение на информационни и комуникационни технологии в средното образование”, който се провежда днес в Областна администрация. Организатори на проявата са Организационният комитет за отбелязване на Световната година на физиката 2005 г. в Ямболска област, чийто председател е областният управител Надя Данкинова, Регионалният инспекторат по образование и Областна администрация.........<<повече
26 април 2005г.    Областният управител Надя Данкинова приветства присъстващите на откриването на фотоизложбата „Географията като пътешествие. Географията като приключение”, която бе открита във фоайето на Областната администрация в навечерието на подписването на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз.........<<повече
25 април 2005г.             Снимки: 1 2 3 4    С клавирен рецитал на френската пианистка Шантал Стилиани бяха открити Великденските музикални празници, провеждащи се в Ямбол от 25 до 27 април под патронажа на областния управител Надя Данкинова. „Със съживяването на традицията да бъдем домакин на музикални таланти от цял свят, ние, ямболци, даваме своя глас за междукултурния обмен.........<<повече
25 април 2005г.             Снимки: 1 2 3    Областният управител Надя Данкинова издаде заповед за организацията по обезопасяване на водните площи и водноспасителната дейност на територията на Ямболска област. Стриктно да се спазват изискванията на Наредбата за водноспасителната дейности обезопасяването на водните площи от всички областни, общински и държавни структури, частни фирми и кооперации........<<повече
25 април 2005г.    13-членна ще бъде Районната избирателна комисия на 31-ви Ямболски избирателен район. Това решиха на проведената днес в Областна администрация среща между парламентарно представените политически партии........<<повече
25 април 2005г.   Областният управител Надя Данкинова участва в тържествата по отбелязването на 22 април - Ден на община "Тунджа". Г-жа Данкинова приветства жителите на община "Тунджа" по повод първия официален празник на общината ........<<повече
22 април 2005г.          Снимки: 1 2 3 4 5    Публично представяне на финансовите раздели в договора за присъединяване на България към ЕС се състоя в Министерството на финансите. Събитието се провежда в рамките на правителствената инициатива за огласяване на Договора. Областният управител Надя Данкинова взе участие в разискването........<<повече
21 април 2005г.    Заместник-областният управител Мария Димитрова участва в представянето на проект „Бизнесът-отворена врата за младите” по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите”. Проектът, който ще се осъществява на териториите на областите Сливен и Ямбол, бе представен от 15.00 ч. в бизнес-залата на хотел „Диана палас”........<<повече
21 април 2005г.   Стартира кампанията „Защитавайте трудовите си права”. На телефон 0900 32 111 в Министерството на труда и социалната политика ще се приемат сигнали за извършени нарушения в сферата на трудовото законодателство........<<повече
18 април 2005г.   642 000 лв. отпуска МРРБ за изграждане и ремонт на общински пътища в Ямболска област. 252 300 лв. са за реконструкции на пътища на територията на община "Тунджа". 134 000 лв. са определени за кърпежи в община Елхово. В община Болярово за ремонти на пътната инфраструктура ще се инвестират 110 500 лв. За община Стралджа са предвидени 107 200 лв., за община Ямбол - 37 800 лв.
18 април 2005г.   След проведена в Областна администрация среща с представители на Изпълнителна агенция „Държавна собственост” на Министерството на отбраната Областният управител Надя Данкинова изпрати до кметовете на общини информация за възможността на общините да бъдат предоставени безвъзмездно военни имоти с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната на териториите на съответните общини........<<повече
18 април 2005г.     Депутатът от 39 НС Минчо Спасов и областният управител Надя Данкинова взеха участие в откриването на проведения на 16 и 17 април на стадиона на с.Роза........<<повече
18 април 2005г.     Областният управител Надя Данкинова взе участие в честването на 119-та годишнина от създаването на Първото военно формирование от дивизионен мащаб в Югоизточна България. Тържеството за отбелязване на годишнината се проведе в под. 24 200.
18 април 2005г.   Две деца от област Ямбол са отличени в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, традиционно организиран от Държавната агенция „Гражданска защита”........<<повече
18 април 2005г.
    Инициативите на правителството за доставка на топло мляко и закуска, както и за осигуряване на безплатни учебници за учениците дават своя положителен резултат. Около това мнение се обединиха преподаватели, директори на училища и председатели на училищни настоятелства – участници в срещата за представяне на успешни практики при работата с деца от малцинствени общности и интегрирането им в смесени паралелки.........<<повече
14 април 2005г.          Снимки: 1 2 3 4    Правителството увеличи премиите на тютюнопроизводителите с 10 %. Целевата парична подкрепа се увеличава средно с 11 ст. за търговците на ориенталски тютюни и с 21 ст. при изкупуване на тип Бърлей........<<повече
14 април 2005г.    67 560 000 евро предоставя Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони у нас. Това предвижда подписаното от министрите на земеделието и горите Нихат Кабил и финансовият министър Милен Велчев Годишно финансово споразумение за 2004 г. по програма САПАРД.......<<повече
14 април 2005г.    Правителството прие Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015 г. Документът определя дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика на България и отчита предвижданията, заложени в Националния план за развитие на страната.......<<повече
14 април 2005г.    Създаването на филиал на Българската астронавтическа федерация в Ямбол обсъдиха областният управител Надя Данкинова, проф.Петър Гецов – директор на Института за космически изследвания при БАН и доц. Бойчо Бойчев – директор на Българската астронавтическа организация. Идеята на проф.Гецов би могла да бъде реализирана в Ямбол, с което ще се даде възможност и за развитие на иновативна дейност, подкрепи намерението г-жа Данкинова. ........<<повече
13 април 2005г.    85 000 000 лв. от републиканския бюджет се отделят за медикаменти за скъпоструващо лечение на хронични заболявания. Министърът на здравеопазването Славчо Богоев подписа договорите с фирмите ........<<повече
13 април 2005г.    Европейският парламент /ЕП/ даде съгласието си България да се присъедини към Европейския съюз. Резолюцията за това бе гласувана с голямо мнозинство, като бе подкрепена от 522 депутати. Против гласуваха 70 депутати, а 69 се въздържаха.........<<повече
13 април 2005г.    Двама младежи от ромски произход, възпитаници на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н.Вапцаров”, от днес са на стаж в Областна администрация........<<повече
12 април 2005г.    Млекопреработвателите от област Ямбол могат да кандидатстват за въвеждане на системата НАССР. Проектът „Подпомагане на малките и средни предприятия от млекопреработвателната промишленост за въвеждане на системата НАССР” се изпълнява от Министерството на икономиката в сътрудничество с Програмата на ООН за развитие чрез проекта „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” /JOBS/. .......<<повече
12 април 2005г.    Три проекта от област Ямбол ще бъдат финансирани със средства от националната кампания „За чиста околна среда” на Министерството на околната среда и водите. Спечелените проекти са на селата Дражево, общ.Тунджа, с.Лесово – общ.Елхово и с.Богорово – община Стралджа.......<<повече
11 април 2005г.    „Необходима е промяна в досега съществуващия образ на ромската общност. Време е обществото да се раздели с някои остарели вече предразсъдъци. На преден план трябва да излезе положителният потенциал на ромите, на тяхната воля за успех и равностойна реализация. За това е нужно и тяхното мотивирано участие в този процес”. Това заяви областният управител Надя Данкинова при отриването на срещата.....<<повече
8 април 2005г.            Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8    Проектът „Всички заедно на празника”, разработен от Сдружение „Ромска солидарност”, бе определен за печеливш в конкурса за финансиране на малък проект, разработен от ромска неправителствена организация и насочен в сферите култура, образование, здравеопазване......<<повече
8 април 2005г.
     Областният управител Надя Данкинова поздрави ръководителите на лечебните заведения и здравните институции, както и техните екипи, по повод Световния ден на здравето.
    Позволете ми да Ви приветствам по повод Световния ден на здравето и да ви предам искрените си пожелания ежедневно, както и досега, да намирате сили за всеотдайно изпълнение на служебните си задължения за осъществяване на благородната мисия на призваните да бъдат лекари.
     Желая Ви здраве, усърдие и професионални успехи.
    Честит празник на лекарите и медицинските работници.
     С уважение: Надя Данкинова областен управител на област Ямбол
7 април 2005г.   Петима безработни учители от област Ямбол ще бъдат обучени и наети по Програмата „Заетост на учители в обучение на деца с увреждания” през настоящата година. Програмата е на МТСП и е утвърдена през октомври миналата година. Нейната реализация продължава и през 2005 г. .....<<повече
7 април 2005г.   Отборът на община Болярово е победител във футболния турнир на малки вратички между ромски отбори от областта. Надпреварата се проведе на футболното игрище на спортна площадка „Георги Дражев” в градския парк. Провеждането на футболните срещи бе в рамките на проекта на Областна администрация „Ръка за ръка”.....<<повече
7 април 2005г.            Снимки: 1 2 3 4 5 6 7   Промени в Закона за българските документи за самоличност ще гарантират защитата на правата на децата. Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност. .....<<повече
7 април 2005г.    Дискусия по аналитичната част на предложението за Регионалния план за развитие на Югоизточния район за планиране за периода 2007-2013 г, се проведе днес в Областната администрация, където се състоя работна среща на екипа, разработващ регионалния план за развитие на плановия регион, с експерти от областните администрации Бургас, Сливен и Ямбол. .....<<повече
6 април 2005г.     Областният управител Надя Данкинова получи благодарствено писмо от директора на Регионалния инспекторат по образование инж.Красимира Недкова за подкрепата и съдействието за провеждане на ХХХVІІ Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда. .....<<повече
6 април 2005г.     Възможностите за кандидатстване за участие в Националния конкурс за безвъзмездна финансова помощ за стартиране на стопанска дейност през 2005 г. бяха представени пред предприемачи от област Ямбол. .....<<повече
6 април 2005г.    Ямболска област е първата в страната, която има утвърдена Областна стратегия за развитие за следващите десет години, след като на днешното заседание в Областната администрация бе приета Стратегията за развитие на Ямболска област за периода 2005-2015 година. Стратегията е с приложение „Схема за устройство”, включваща условията и предпоставките за устойчиво развитие на областта....<<повече
5 април 2005г.                Снимки: 1 2
     100 000 лв. е финансирането по проект на Областна администрация-Ямбол „Подобряване на инфраструктурата и достъпа до Национален археологичен резерват „Кабиле”. .....<<повече
5 април 2005г.    До 16.00 ч. ромските неправителствени организации трябва да представят проектите, с които ще участват в конкурса за финансиране на малък проект за културни изяви, образователни инициативи, здравеопазване.....<<повече
4 април 2005г.    171 предприемчиви граждани започват свой бизнес по одобрени проекти по Гаранционния фонд за микрокредитиране през първото тримесечие на годината. Стойността на предоставените кредити към края на март е 2 218 450 лв. Очаква се по тях да бъдат създадени 276 работни места. ....<<повече
4 април 2005г.    10 приоритетни обекта в област Ямбол ще бъдат финансирани със средства на „Публични инвестиционни проекти” ЕАД, реши Министерски съвет. Сред одобрените проекти са Изграждане на канализация с.Тенево, Дренаж и канализация на ДВУИ с.Маленово, Водоснабдяване на селата Ружица и Борисово, Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр.Елхово, Корекция на дере в землището на гр.Стралджа, ремонт на общински път Мараш-Окоп, корекция на предпазен канал с.Хаджи Димитрово, както и водопроводна връзка град Стралджа –с.Воденичане. ....<<повече
4 април 2005г.     90 412 лв. отпуска Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет за възстановяване на обекти в област Ямбол, пострадали при стихийни бедствия в последните четири месеца. ....<<повече
4 април 2005г.    4 обекта от област Ямбол ще обнови през тази година „Красива България”. Със средства по програмата ще се извърши частичен вътрешен ремонт и реконструкция на фасадата на физкултурния салон на ПГ”Васил Левски” и МГ”Атанас Радев”. ....<<повече
4 април 2005г.
     67 са до момента представени творби за участие в конкурса за рисунка на тема „Ръка за ръка”, обявен от Областна администрация-Ямбол. Днес изтича крайният срок за изпращане на творбите....<<повече
31 март 2005г.   Проектът на Областна администрация-Ямбол „Ръка за ръка” за отбелязване на международния ден на ромите 8 април и националния старт на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005- 2015” е одобрен от Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси /НССЕДВ/...<<повече
29 март 2005г.   Националният център за книгата към министерството на културата и туризма обявява конкурс по програмата „Помощ за книгата” 2005...<<повече
29 март 2005г.   Театралните колективи на Драматичен театър „Невена Коканова” и Държавен културен театър получиха по повод 27 март – Международния ден на театъра отворено писмо от министъра на културата и туризма Нина Чилова. ...<<повече
28 март 2005г.     Областният управител Надя Данкинова присъства на откриването на граничния полицейски участък в Лесово. Министърът на вътрешните работи проф.Георги Петканов преряза лентата на новия участък. По-късно заедно с депутата Минчо Спасов, областния управител, кмета на община Елхово инж.Димитър Димитров и придружаващите ги лица посетиха Граничния контролно-пропускателен пункт Лесово, който предстои да бъде открит.
28 март 2005г.    Зам.-областния управител Мария Димитрова присъства на откриването на компютърен кабинет в Професионална гимназия „Стефан Караджа” - гр.Елхово. Кабинетът е оборудван по програмата на Министерството на транспорта и съобщенията за предоставяне на съвременни компютри в училищата. ...<<повече
28 март 2005г.    Със своя заповед областният управител Надя Данкинова спря изпълнението на решение от заседанието на Общински съвет-Ямбол, проведено на 4 – 11 февруари, с което е прието предложение относно провеждане на конкурси за възлагане обществено обслужване на автобусните линии от областната и републиканска транспортна схема – квота община Ямбол. ...<<повече
28 март 2005г.


    Областният управител Надя Данкинова спря със заповед изпълнението на решение от заседание на Общински съвет-Тунджа, проведено на 23 февруари, с което е приета Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и тарифа към нея за базисни наемни цени за даване под наем на имоти – общинска собственост. ...<<повече
28 март 2005г.    Със своя заповед областния управител Надя Данкинова е спряно решението от сесия на Общински съвет – Тунджа от 11 февруари, с което е приета Наредба за предоставяне на общински концесии. ...<<повече
28 март 2005г.   Липсата на денонощно дежурство в Постоянните общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в общините Тунджа, Елхово и Стралджа, затруднения при бързината и точността на подаваната информация, не добрата организация на кметовете и кметските наместници за снабдяването на населените места с хранителни продукти са част от пречките при преодоляване на зимната обстановка при обявеното от 4 до 7 февруари бедствено положение за област Ямбол. ...<<повече
24 март 2005г.          Снимки: 1 2 3   Областният управител Надя Данкинова приветства участниците в общата методическа среща на физиците от област Ямбол, провела се от 17.00 ч. в конферентната зала на областната администрация. ...<<повече23 март 2005г.
             Снимки: 1 2 3   Процедура по набиране на проекти за третия етап на правителствената инициатива „Малки проекти в подкрепа на регионалното развитие” е стартирана. През 2004 г. успешно приключи изпълнението на двете издания на инициативата. Постигната бе целта да се поощри инициативността на хората и регионалното развитие да се доближи до гражданите и с малко средства да се получат резултати, които са видими, устойчиви и с висок обществен ефект. ...<<повече
23 март 2005г.     Областният управител Надя Данкинова приветства присъстващите на работната среща-семинар в областна администрация за представяне дейността на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/. ...<<повече


22 март 2005г.
     Жителите на град Болярово, както и на селата Воден, Мамарчево и Стефан Караджово ще преминат през безплатни медицински прегледи в периода 5-13 юни. Това стана ясно на провелата се в областна администрация работна среща между представители на 118-та Медицинска група от Националната въздушна гвардия на щата Тенеси и заместник-областния управител Мария Димитрова. ...<<повече
22 март 2005г.     Областният управител Надя Данкинова посети завода на австрийската фирма „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД в с.Тенево. Поканата за визитата бе на управителя на филиала на завода в Тенево Алфред Хартл-Рехбергер. ...<<повече22 март 2005г.           Зам. - областният управител Мария Димитрова награди 25 ученика от училища в Ямболска област за участие в областния конкурс „С очите си видях бедата”. 228 бяха допуснатите до журиране творби. Участниците бяха разпределени в три възрастови групи - І – от 6 до 9 години, ІІ – от 10 до 14 години, ІІІ – от 15 до 18 години. С грамота бе отличена и най-малката участничка петгодишната Теодора Балджиева. ...<<повече
21 март 2005г.              Снимки: 1 2 3 4 5     Предложение за анализ на ситуацията на Регионалния план за развитие на Югоизточния район за планиране за перода 2007-2013 г. представиха пред заместник-областния управител Мария Димитрова представители на фондация ”Тайм- Екопроекти” – организацията, която ще изготви плана за развитие на региона, включващ областите Ямбол, Сливен и Бургас. ...<<повече
18 март 2005г.     „Жена с най-висок рейтинг в Ямболска област за 2004г.” е наградата, присъдена на областния управител Надя Данкинова в традиционната анкета на Сдружение ”България 681” и вестник "Време”. ...<<повече
18 март 2005г.     Областният управител Надя Данкинова спря със своя заповед изпълнението на решение от заседанието на Общински съвет – Стралджа, проведено на 10 февруари, на което са приети промени в Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стралджа. ...<<повече
18 март 2005г.    Предстоящите инициативи за отбелязване на националния старт на „Десетилетието на ромското включване 2005-2015” бяха обсъдени на проведеното в Областна администрация заседание на работната група по ромските въпроси към Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. ...<<повече
17 март 2005г.    Младежи от област Ямбол, които са от ромски произход и са в неравоностойно положение, могат да се включат в кандидатстудентски курсове за прием в Нов български университет ...<<повече
17 март 2005г.   Областният управител Надя Данкинова ще присъства на коктейл по повод приключването дейността на Британското министерство за международно развитие в България. ...<<повече
17 март 2005г.   Областна администрация-Ямбол обявява конкурс за рисунка на тема „Ръка за ръка”. ...<<повече
16 март 2005г.   Девет бъдещи проекта за модернизация на железопътната инфраструктура в страната са заложени в Стратегията за развитие на националната транспортна система до 2015 г., представена от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев пред участниците в общественото обсъждане. ...<<повече
16 март 2005г.    070011122 е новият “горещ телефон” за сигнали на гражданите от цялата страна за злоупотреби на търговци и за нарушения на потребителските им права. ...<<повече
15 март 2005г.    Националният иновационен фонд към Министерството на икономиката започва набирането на проекти от днес. Фондът се администрира от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. ...<<повече
15 март 2005г.    Работодателите, които наемат безработни до 29 години с намалена работоспособност или младежи, излизащи от социални заведения, ще получават субсидии от бюджета. ...<<повече
15 март 2005г.    Държавен фонд „Земеделие” ще отпуска кредити за закупуване на минерални торове за подпомагане на земеделски производители на царевица за зърно и слънчоглед реколта 2005г. ...<<повече
15 март 2005г.    Проектът на Областна администрация и Центъра за образователни програми и социални инициативи „Изграждане на Дом за временно настаняване на бездомни младежи, излизащи от социални институции гр.Ямбол” е включен в инвестиционната програма за 2005 г. на Социалноинвестиционния фонд. ...<<повече
14 март 2005г.     При изключителен интерес премина срещата на земеделските производители от общините Стралджа и Тунджа със заместник-министъра на земеделието и горите Бойко Боев. Гостуването в област Ямбол на зам.-министър Боев бе по покана на депутатите Веселин Близнаков и Минчо Спасов, които също присъстваха на дискусията, провела се в Синия салон на читалище „Съгласие”. ...<<повече
11 март 2005г.
             Снимки: 1 2 3 4     Министерството на труда и социалната политика утвърди промени в Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Разширява се обхватът на работодателите, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители и/или Закона за тютюневите изделия – физически лица, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, в дейности от основното им производство в областта на земеделието. ...<<повече
11 март 2005г.     Планът за дейността на Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси за 2005 г.бе приет на днешното заседание на Областния съвет, проведено в Областната администрация. ...<<повече
10 март 2005г.
     НАТО ще вложи близо 59 млн.евро за модернизацията на летищата Безмер и Граф Игнатиево. Министерският съвет одобри проект на Пакет от способности СР 5А0062 “Осигуряване на оперативни способности в седемте нови страни-членки” по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. ...<<повече
10 март 2005г.     Благодарност към областния управител Надя Данкинова за работата на щаба за действия при кризисни ситуации при преодоляването на бедствената ситуация изрази председателят на Постоянната правителствена комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи министър Филиз Хюсменова. ...<<повече
9 март 2005г.      Одринският валия Нусрет Мироглу отправи благодарност към областния управител Надя Данкинова за своевременното информиране за създалата се ситуация при плановото изпускане водите на язовирите Копринка и Жребчево. ...<<повече
9 март 2005г.      Със заповед на областния управител Надя Данкинова е спряно и изпълнението на решение на Общински съвет-Ямбол от сесията на 4 - 11 февруари т.г., с което е прието изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол и взаимодействието му с общинската администрация. ...<<повече
9 март 2005г.     Областният управител Надя Данкинова спря със своя заповед изпълнението на решение от проведеното на 4 – 11 февруари заседание на Общински съвет - Ямбол, с което е приета Наредба за реда за управление и разпореждане с общинските жилища. ...<<повече
9 март 2005г.     Областният управител Надя Данкинова спря със своя заповед изпълнение на решение на Общински съвет-Ямбол от проведено на 4-ти-11-ти февруари заседание, с което са приети изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Ямбол. ...<<повече
8 март 2005г.     „Бизнес център – Елхово” е координатор по проекта на Министерството на икономиката „Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми – Проект 100”, който ще се реализира през настоящата година в област Ямбол. ...<<повече
7 март 2005г.     При изключителен интерес премина публичното обсъждане на стратегията за развитие на област Ямбол за периода 2005-2015 година. В Синия салон на читалище „Съгласие” присъстваха кметовете на петте общини в област Ямбол, председателят на УС на РАО „Тракия” доц. Иван Върляков, представители на неправителствени и браншови организации. ...<<повече
2 март 2005г.     11 са одобрените, финансирани и изпълнени проекти в рамките на проект „Укрепване на общинския опит при разработване и управление на проекти за решаване на приоритетни местни потребности”. Това стана ясно на проведеното в Областна администрация заключително заседание на УС на проекта, финансиран от Британското министерство за международно развитие. ...<<повече
2 март 2005г.    Областният управител Надя Данкинова откри изложба на ямболски фотографи във фоайето на Областна администрация. Петима автори представят свои фотоси в рамките на експозицията, наречена „Кукерландия”. Красимир Стойчев, Стоян Стоянов, Найден Янчев, Митко Момчев и Стоян Киров са направили 30 представени снимки по време на Маскарадния фестивал, чийто домакин бе Ямбол. Идеята за тази изложба бе на Ямболската регионална туристическа асоциация, чийто заместник- председател на УС Константин Зайков подчерта, че предстои инициативата да бъде ежегодна.
2 март 2005г.
    Областният управител Надя Данкинова приветства участниците в открития урок на тема "Обичам Земята", който се проведе днес в ОУ "П.Р.Славейков". Малките участници получиха като дар от г-жа Данкинова и по една мартеничка, наред с пожеланието да са бели и червени, както повелява традиционното пожелание в днешния ден. ....<<повече

1 март 2005г.             Снимки: 1 2 3 4  Децата от ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Веселиново закичиха с мартенички служителите на Областна администрация-Ямбол. 11-годишната Мария Тодорова и 10-годишният Илиян Тодоров, облечени в народни носии, закичиха всеки един от работещите в администрацията и пожелаха здраве и късмет. ....<<повече

1 март 2005г.         Снимки: 1 2 3    Строителни материали за предотвратяване на последиците от стихийните бедствия в община Болярово ще бъдат отпуснати от Постоянната правителствена комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи. ....<<повече
1 март 2005г.
   Кметовете на общините Ямбол, Тунджа и Елхово, управителите на „ВиК” ЕООД, ”Електроразпределение”, началникът на преносен подрайон Ямбол към „Мрежи Високо напрежение” на „НЕК” ЕАД, директорът на „Областно пътно управление”, както и управителят на „Напоителни системи” – Ямбол трябва да имат готовност за въвеждане в дейност на аварийните планове за действие при критични ситуации. ....<<повече
28 февруари 2005г.    Областният управител на област Бургас Иван Витанов е избран единодушно за председател на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион за планиране на проведеното в петък заседание. ....<<повече
28 февруари 2005г.    Всяка година от бюджета на Министерски съвет се отпускат средства на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси /НССЕДВ/ за подпомагане на малцинствените организации и за развитие на културата на етническите малцинства. ....<<повече
24 февруари 2005г.    Три момичета от област Ямбол са поканени да се явят на конкурса за набиране на участници от ромски произход за интензивен обучителен курс по журналистика с практика във водещи медии. ....<<повече
24 февруари 2005г.    Ямболска област е една от четирите нови области, включени във втория етап на проекта на Министерството на икономиката „Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми – Проект 100”. ....<<повече
22 февруари 2005г.    На среща в Министерството на икономиката бе обявен и старта на Националния иновационен фонд, който ще се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. ....<<повече
22 февруари 2005г.    Над 100 000 деца от 1 222 училища от цялата страна вече получават безплатно закуска и чаша топло мляко по проекта на Министерството на труда и социалната политика. ....<<повече
22 февруари 2005г.    Министерството на икономиката утвърди Наръчник за използване на националното лого, одобрено с решение на Съвета по европейска интеграция към Министерски съвет от 8 декември 2004 г. Наръчникът е създаден по проект "Промоция България", чийто координатор е Министерството на икономиката. Файловете с логото могат да бъдат намерени и на следния електронен адрес www.design.bg
22 февруари 2005г.    Председателят на постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет – министър Филиз Хюсменова изпрати указания до областния управител Надя Данкинова относно очакваното пролетно пълноводие през 2005г. ....<<повече
21 февруари 2005г.    Процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Ямбол", разположен на териториите на областите Ямбол, Сливен, Хасково и Бургас, бе открита с решение на Министерски съвет ....<<повече
21 февруари 2005г.    Зам.областният управител Мария Димитрова приветства присъстващите на семинара на тема „Органично земеделие и сертификация”, чийто домакин бе Oбластна администрация. ....<<повече18 февруари 2005г.         Снимки: 1 2 3 4    Зам. областният управител Мария Димитрова поднесе венец от името на Oбластната администрация за 132 - годишнина от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски. ....<<повече18 февруари 2005г.         Снимки: 1 2 3 4    20 интернет услуги ще бъдат предоставени на гражданите и бизнеса до края на годината. Това заяви министърът на държавната администрация Димитър Калчев при откриването на Петия дискусионен форум по елктронно управление, с акцент върху електронната община. ....<<повече
18 февруари 2005г.    Правителството осигури 33 млн. лв. за саниране на училищните сгради през 2005 г. С осигурените средства в Бюджет ‘2005 ще бъдат реконструирани около 150 учебни заведения. ....<<повече
17 февруари 2005г.    Министерският съвет определи 4 март за почивен ден, а 12 март - за работен ден. ....<<повече
17 февруари 2005г.    Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2005 г. бе утвърдена от Министерски съвет. Правителството на САЩ ни предоставя 147 000 долара за изпълнение на предвидените в програмата мерки. ....<<повече
17 февруари 2005г.    Над 40 000 жилища ще бъдат изградени по проект на Националната програма за подобряване на жилищните условия на етническите малцинства. Това разясни министър Филиз Хюсменова на кръгла маса, посветена на разработването на национална програма за подобряване на жилищните условия в градска среда на етнически малцинства в неравностойно положение, разработена от ПРООН ....<<повече
17 февруари 2005г.    7 400 лв. отпусна Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет за възстановяване мост на главната улица над дере в с.Генерал Тошево, община Тунджа. Искането за отпускането на целево финансиране е отправено от кмета на общината Георги Георгиев. То е разгледано на заседание на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет, проведено на 4 февруари т.г. Мостът е бил увреден в следствие на проливни дъждове в края на месец септември миналата година, се посочва в становището.

16 февруари 2005г.    Областни администрации, общини, болници и училища ще могат да кандидатстват за получаването на безвъзмездна финансова помощ от японското правителство. Това предвиждат одобрените от правителството Специални условия и ред за кандидатстване, финансиране и изпълнение на проекти. ....<<повече

16 февруари 2005г.    В Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол постъпват проекти от различни училища за включване в програмата на МТСП „Чаша топло мляко и закуска”. В област Ямбол 5539 деца от І –ви до ІV-ти клас са бенефициенти по програмата. Необходимите стъпки за кандидатстване ....<<повече

14 февруари 2005г.
   Възможностите за виртуална дискусия с британския посланик Н.Пр.Джеръми Хил са вече факт. Това обяви при второто си гостуване в града британският посланик. На 17 ноември миналата година, когато г-н Хил дойде за пръв път в Ямбол по покана на областния управител Надя Данкинова
....<<повече

12 февруари 2005г.
   Областният управител Надя Данкинова приветства участниците в Маскарадния фестивал. Г-жа Данкинова пожела на зрителите да се потопят в магията на ритмите и багрите, както и изказа благодарност към организаторите за това, че са направили необходимото Ямбол да бъде фестивален център. Тя подчерта усилията на местната власт за превръщането на областния център във фестивален център, достоен за подражание.
12 февруари 2005г.
   Скорошното откриване на граничен контролно-пропускателен пункт при село Странджа , община Болярово, обсъдиха на работна среща зам.министърът на външните работи Николай Милков, зам.областният управител Мария Димитрова, кметът на община Болярово Христо Христов. Срещата бе проведена в късния следобед на 11-ти февруари в град Болярово. На нея присъстваха общински съветници, кметските наместници на селата Воден и Странджа. Становище по предложението трябва да бъде дадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и финансовото министерство. Нужно е и решението на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, както и окончателното становище на Министерски съвет.
12 февруари 2005г.
  
Според новите изисквания на Закона за регионално развитие, на днешното си първо заседание, бе конституиран Областният съвет за развитие....<<повече
10 февруари 2005г.   Министерството на културата започна разглеждането на молбите на читалищата за предоставяне на средства за подпомагане на дейността им
....<<повече
10 февруари 2005г.   Проектът „Създаване на ефективна среда за установяването и успешното функциониране на институцията граждански посредник /Омбудсман/ в трите области на Югоизточен район за планиране” , подкрепен от Областна администрация-Ямбол е одобрен ....<<повече
10 февруари 2005г.   Конкурс на лазарските групи „ Шарено Коило – 2005” ще се проведе на 22-ри април в Концертната зала на Дом на културата „Средец”. Организатори са Дом на културата „Средец”, Фолклорен център „Нестия”- Продуцентска къща „Кукери” и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. ....<<повече
10 февруари 2005г.   172-ма трайно безработни от област Ямбол да бъдат квалифицирани до месец юни тази година реши на днешното си заседание комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие....<<повече
Снимки: 1 2

8 февруари 2005г.
   Автобусът по направлението Ямбол- Александрово, тръгващ от Ямбол в 15.25 , вече ще отпътува от Александрово вместо в 17.00 часа в 16.40....<<повече

Снимки: 1 2

8 февруари 2005г.
   Европейската комисия предоставя на страната ни над 144 млн. евро по Финансов меморандум по национална програма ФАР за 2004 г . – ІІ част
....<<повече
8 февруари 2005г.
  Със своя заповед областният управител Надя Данкинова отмени режима на бедствено положение в Ямболска област, считано от 12 часа на 7-ми февруари........<<повече
7 февруари 2005г.Областният управител Надя Данкинова изпрати до кмета на община Ямбол и председателя на Общинския съвет становище относно решение от заседанието на Общинския съвет от 29-ти декември 2004 г .........<<повече
7 февруари 2005г.
На 8-ми февруари от 10 часа в Областната администрация ще се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие .........<<повече
7 февруари 2005г.
   На 8-ми февруари от 11 часа в Областна администрация –Ямбол ще се проведе заседание на Областната транспортна комисия. Предвидено е да се разискват предложението на кмета на община Ямбол за промяна на маршрутното разписания на автобусната линия Ямбол- Александрово за курса на тръгване от Ямбол в 15.25 часа със смяна на часа на тръгване от село Александрово от 17 часа в 16.40 часа .........<<повече
7 февруари 2005г.
   Областният управител Надя Данкинова ще участва в работата на редовното заседание на Министерски съвет, насрочено за 10 часа на 10-ти февруари.
7 февруари 2005г.
   Бедствено положение е обявено за област Ямбол.Десет села в Ямболска област са все още без ток в следствие на бурния вятър през изминалата нощ. ........<<повече

4 февруари 2005г.
   Грипна ваканция за учениците от град Ямбол е обявена след заседанието на Регионалната комисия за борба с грипа и острите респираторни заболявания. ........<<повече
4 февруари 2005г.   Три пътни участъка в област Ямбол са затворени поради снегонавявания, информират от Областния съвет за сигурност........<<повече
4 февруари 2005г.   Областният управител Надя Данкинова ще присъства на заседанието на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, което ще се проведе на 4-ти февруари от 14.30 часа в Министерски съвет........<<повече
3 февруари 2005г.   Стартира първата тръжна процедура за 2005 г . по програма PSO / Business to Business / на правителството на Кралство Нидерландия........<<повече
3 февруари 2005г.   Националната програма за по –пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст ще гарантира изпълнението на един от основните приоритети на правителството.......<<повече
3 февруари 2005г.   Областният управител Надя Данкинова се срещна с група ученици от Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н.Й.Вапцаров" в Ямбол. Те посетиха областната администрация, за да се запознаят с правомощията на областния управител, както и със спецификата на работата в администрацията ......<<повече

1 февруари 2005г.
   35 души присъстваха на започналото днес в Областна администрация обучение на тема ”Интегрирането на България в Европейския съюз” ......<<повече
1 февруари 2005г.
       Специалност Българска филология ще бъде открита към Тракийския университет в Одрин. Това стана ясно на проведена среща между зам.областния управител Мария Димитрова и ректора на Тракийския университет Енвер Дуран на 28 януари в Одрин......<<повече
31 януари 2005г.    През 2005 г. Министерството на здравеопазването подобрява болничното финансиране и ще заплаща на лечебните заведения повече дейности и по по-високи цени на диагнозите. МЗ ще заплаща за повече дейности поради разширяване на диагнозите с въведената Международна класификация на болестите – 10 ......<<повече
28 януари 2005г.    Конкурсите за директори на училища в област Ямбол ще продължат днес и утре. От 26 януари в областната администрация екип от експерти на Регионалния инспекторат по образование провеждат събеседването с кандидатите......<<повече
27 януари 2005г.    Повече от 25 души присъстваха на дискусията по проблемите на интеграцията и толерантността между етносите, проведена днес в Областна администрация-Ямбол по инициатива на областния управител Надя Данкинова.Сред присъстващите бяха представители на неправителствени ромски организации, директори на училища, в които се обучават деца от малцинствата, експертите по етнически и демографски въпроси към петте общини в областта......<<повече
27 януари 2005г.    Комисии от дирекции „Гражданска защита” към общините от област Ямбол извършват оглед на пострадалите къщи и постройки в следствие на проливните дъждове на 26 януари, информират от Областния съвет за сигурност......<<повече
27 януари 2005г.   Възторжено бе посрещната в събота вечер на ямболската жп-гара новата мотриса тип "Desiro". За това демонстрационно пътуване в маршрута на влака бяха заложени възлови жп-гари, уточниха от министерството на транспортна и съобщенията. Точно в 18.40 ч. мотрисата, чийто цветове са тези на националния трибагреник, спря на гара Ямбол......<<повече
24 януари 2005г.            Снимки: 1 2 3
    Благодарствено писмо за активно съдействие в укрепване и развитие на Съюза на офицерите и сержантите от запаса връчи на заместник областния управител Мария Димитрова председателят на регионалния съвет на СОСЗ полк.о.з.Търкаланов.
......<<повече
20 януари 2005г.До мюсюлманската
общност

     Уважаеми дами и господа!
     Позволете ми да Ви приветствам по повод Вашия празник - Курбан Байрам. Приемете моите най-искрени пожелания за пълни с обич и спокойствие празници. Уверена съм, че и за в бъдеще, ползотворното сътрудничество и междуетническата толерантност ще бъдат белег, както и досега, за разбирателство и просперитет.
20 януари 2005г.


     Областният управител Надя Данкинова приветства инициативата на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на деловата жена „Етерна” – Ямбол за реализация на проект „Кръгла маса по проблемите на здравеопазването” ......<<повече 


19 януари 2005г.
                                           Снимки: 1 2    Карта на Европейския съюз, на която да отбелязват къде се разпространява продукцията, и бележник, в който да вписват поръчките – това бе подаръкът, подарен на ученическа компания YAPIX от зам.областния управител Мария Димитрова при официалното представяне на фирмата, инициирана от ученици от МГ ”Атанас Радев”......<<повече 

18 януари 2005г. Договорът за сътрудничество в областта на икономиката, културата и спорта между област Одрин и област Ямбол бе подписан от областния управител Надя Данкинова и валията на провинция Одрин Нусрет Мироглу в присъствието на турски журналисти и вицеконсула на Република България в Одрин - Веселин Божилов......<<повече 

17 януари 2005г.
                             Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Областният управител Надя Данкинова присъства на връчването на връчването на дарението за ДОВДЛРГ ”Юрий Гагарин” в Ямбол. Депутатите от ПГ на НДСВ Веселин Близнаков и Минчо Спасов дариха бельо и спортни пособия на 60 деца, домуващи в социалното заведение. Гергана Чобанова от името на възпитаниците на дома благодари за даровете. Поздрав към дарителите отправиха и Ели Колева, Илия Събинов и Галин Димитров. Народният представител Веселин Близнаков заяви, че при следващото си гостуване в дома ще достави компютър за ДОВДЛРГ ”Юрий Гагарин”.
17 януари 2005г.                                   Снимки: 1 2 3 4 5


  Хората с трайни увреждания ще получават безплатно едногодишна винетка за притежавания от тях автомобил. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски подписа наредбата за реда за издаването им. Инвалидите, собственици на леки автомобили, трябва да подадат молба-декларация по образец за получаване на безплатен стикер. Молбите ще се подават по постоянен адрес в дирекция „Социално подпомагане”. Срокът за подаване на заявления за получаване на едногодишни безплатни винетки за тази година е до 31-ви януари. Наредбата предвижда до края на месец февруари хората с увреждания да не бъдат санкционирани. През този период те ще удостоверяват правото си на ползване на безплатна годишна винетка със следните документи: копие от експертно решение на ТЕЛ или НЕЛК, свидетелство за регистрация на лекия автомобил, пълномощно в случай на упълномощаване. Валидността на безплатните стикери да бъде от началото на тази година до 31-ви януари на следващата година.
  Наредбата за условията и реда за освобождаване на лицата с трайни увреждания от винетни такси при ползване на републиканските пътища ще влезе в сила като бъде съгласувана от МТСП и бъде обнародвана в „Държавен вестник”.
13 януари 2005г.  Областният управител Надя Данкинова присъства на откриването на учебната година в под. 34560 – Кабиле и в под. 26030 – авиобаза Безмер. Зам.областният управител Мария Димитрова бе на водосвета и откриването на новата учебна година в под. 52590 с командир подп.Иван Стоянов. 180 кадрови войници и близо 200 наборника са през настоящата година за обучение в поделението, уточни подп.Стоянов......<<повече 
10 януари 2005г.                                Снимки: 1 2


   Зам.областният управител Мария Димитрова проведе работна среща с двама ръководители на клуб по акробатика от Антверпен. Спортният клуб и ямболските акробати са подписали договор за сътрудничество и реализират идеи за съвместна подготовка на възпитаниците си, стана ясно на срещата в областната администрация днес. Ямболският треньор по спортна акробатика Димитър Минчев потвърди намерението на гостите в края на юли тази година в спортна зала „Диана” да тренират няколко състезатели от Антверпен.
10 януари 2005г.                                    Снимка: 1  Областният управител Надя Данкинова спря със своя заповед изпълнението на решение от заседанието на Общински съвет-Ямбол на 8-ми декември м.г., с което е отменено предходно решение на Общинския съвет, взето на 35-та сесия през 1993 г. относно предаване на ТДУ-ДС Ямбол за стопанисване и управление магазинно помещение на ул.”Кабиле”№1 за административни нужди..........<<повече
10 януари 2005г.


 
   Областният управител Надя Данкинова и зам.областният управител Мария Димитрова присъстваха на традиционния ритуал на освещаването на бойните знамена на Българската армия на Богоявление. Ритуалът, който се състоя от 11.30 часа пред църквата „Св.Николай Чудотворец”, започна с водосвет и молитва за здраве и успех, отслужени от отец Панайот Чакъров. На водосвета на бойните знамена на поделение 26030-Безмер с командир бригаден генерал Васил Димитров присъстваха кметът на община Ямбол Кирил Тодоров, председателят на Общински съвет –Тунджа Георги Георгиев, директорът на РДВР-Ямбол ген.майор Димитър Ангелов, началникът на РС ПАБ майор Йордан Събев.
6 януари 2005г. Снимки: 1 2 3 4   В Областна администрация-Ямбол бе открита поредната изложба на председателя на Дружеството на художниците Цветан Казанджиев. Духовно послание към настоящето и поглед към все още незабравената изтекла година, нарече експозицията художникът Николай Димитров. 32-те творби са подредени във фоайето на втория етаж на областната администрация. Рисунките, графиките и живописните платна са били включени в Международните триеналета на графиката в София, шведския град Фалун и индийския град Бопал. Част от картините са представени на Европейския културен обмен в Лайпциг и ХХV Международен фестивал на изкуствата в Киото, Япония. „Импресия в синьо”, „Реквием”, „Докосване”, „Гадател”, „Знаци в нощта”, „Луна”, „Две отражения” – това са част от заглавията на творбите.
Областният управител Надя Данкинова приветства художника и пожела на добър час на експозицията.

6 януари 2005г. Снимки: 1 2   
Министерството на икономиката ще подкрепи 100 перспективни идеи за нов бизнес през 2005 г. Проектът „Създаване на конкурентноспособни и стартиращи фирми”, известен като „Проект 100” , ще се осъществява в още четири нови области. Той започна през април 2004 г. по инициатива на министерството с подкрепата на ПРООН в България и ще продължи да действа и в първите пилотни региони –Шумен, Добрич, Силистра и Видин. <<повече
6 януари 2005г.Отец Панайот Чакъров отслужи водосвет в Областна администрация.Той поръси със светена вода служителите и пожела много здраве щастие и успехи през новата година.
6 януари 2005г.  Снимка: 1   Националният флаг над Областна администрация е свален на половина в знак на съпричастност към трагедията, сполетяла Югоизточна Азия. Флаговете над Министерски съвет и министерствата също са свалени на половина, тъй като страната ни се присъединява към инициативата на ЕС за почитане паметта на жертвите в засегнатите райони, както и да изразят солидарността си към населението на пострадалите държави..... <<повече
5 януари 2005г.    Областният управител Надя Данкинова и зам. областният управител Мария Димитрова приветстваха щастливите родители на първото за годината бебе, родено в ямболската болница .........<<повече
4 януари 2005г.           Снимки: 1 2 3 4    Гражданите могат да подават електронно подписани документи до Министерски съвет на адрес priemna@government.bg. В изпълнение на правителствено постановление №153 от 2004 г. МС вече ще издава и приема документи, подписани с електронен подпис..... <<повече
4 януари 2005г.    Над 200 000 социално слаби граждани ще получават здравни осигуровки за сметка на републиканския бюджет от началото на 2005 г. Така те отново ще могат да ползват безплатни медицински услуги, съобщават от МТСП...... <<повече
4 януари 2005г.    Дейности от селското стопанство ще се финансират по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2005 г. За финансиране на проекти в тази област ще бъдат заделени 20% от средствата, определени за реализацията на програмата през 2005 г.... <<повече
3 януари 2005г.    Областният управител Надя Данкинова спря със заповеди изпълнението на четири от решенията на Общински съвет-Ямбол. Съветниците са превишили правомощията си при приемането на промени в бюджета за 2004 г. .... <<повече
3 януари 2005г.
    Жителите на най-малкото село в Ямболска област Иглика получиха пакети с хранителни продукти, осигурени чрез проекта на областна администрация за отпускане на безвъзмездна помощ от фонд „Социално подпомагане” към МТСП... <<повече
29 декември 2004г.    Споразумението за съвместно сътрудничество между областите Ямбол и Одрин вероятно ще бъде подписано в дните 14 и 15 януари идната година, стана ясно по време на срещата на валията на Одрин Нусрет Мироглу и областния управител Надя Данкинова... <<повече
28 декември 2004г.    Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Благодарствено писмо по повод осъществения с подкрепата на правителството ремонт на част от сградата на читалището в с.Недялско, общ.Стралджа получи областният управител Надя Данкинова. Благодарността е изразена не само от името на читалищното настоятелство, но и от жителите на селото... <<повече
27 декември 2004г.    "Суперстрой инжерениг" ЕООД е фирмата - купувач на незастроено дворно място с площ 10 976 кв.м. Това е решението на комисията след проведения на 14 декември търг с тайно наддаване за продажба на недвижимия имот - държавна собственост в промишлена зона. Стойността, която е платил купувачът, е 57720 лв. Другият кандидат - купувач бе ЕТ "ВИП-Валентин Вълчев".
27 декември 2004г.


     Дворно място с площ 780 кв.м. в промишлена зона на град Ямбол, ул. "Ямболен" №8, бе предоставено за продажба чрез търг с тайно наддаване, проведен на 17 декември. Деветима кандидати предоставиха оферти в законовия срок. Началната тръжна цена за имота бе 7840 лв. Най - голямата стойност, предложена от кандидат - купувач, бе 51310 лв., предложена от "Фуджимел 11" ООД. На второ място комисията е класирала Димитринка Димова Пенева, която е депозирала цена 33120 лв. Тече 7-дневен срок за обжалване заповедта на областния управител.
27 декември 2004г.        
Уважаеми съграждани!
    В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово поглеждаме в отминалите дни и търсим поводи, за да узнаем, че сме станали по-добри и по-сърдечни. С раждането на Спасителя, Бог възвестява прераждането на добродетелите, на истинските ценности, за които често нямаме сетива. Не винаги успяваме да бъдем Човеци.
     А няма нищо по-хубаво от това ние да остаряваме, а децата ни да растат с вяра в бъдното и доброто. Да съграждаме, да бъдем по-човеколюбиви и искрени, по-успешни и по-възнаградени. Да дадем верния път на себе си, на хората край нас, на децата си.
     Здраве и благополучие, делници , изпълнени с труд и съзидание, и празници с много радост и удоволствие да съпътстват всички през новата година.
Честито Рождество!
Мир и благоденствие през 2005 година!     Десет коледарчета от НУ "Св. Св. Кирил и Методий" поздравиха областният управител Надя Данкинова и служителите на областната администрация с настъпващите коледни празници... <<повече
22 декември 2004г.    Снимки: 1 2 3 4 5 6
                                     Видео: 1 2 3


    9 975 лв. е стойността на безвъзмездната помощ, отпусната от фонд „Социално подпомагане” към МТСП по проект на областна администрация за осигуряване на пакети с хранителни продукти на 665 социално слаби лица от област Ямбол... <<повече
20 декември 2004г.    245 062 лв. безвъзмездна помощ отпуска Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за три общини в Ямболска област и една неправителствена организация.... <<повече
20 декември 2004г.     Регионалният план за развитие на Югоизточния район за планиране трябва да бъде изготвен до юни 2005 г. Избраната организация за разработването на плана е фондация „Тайм- Екопроекти”.
20 декември 2004г.     Изпълнителният директор на фондацията инж.Надя Бонева е изпратила уведомително писмо до областният управител Надя Данкинова, в което се посочва намерението за ползотворно сътрудничество с цел разработването на съвременен и работещ план за развитие на региона.
20 декември 2004г.     Благодарност за работата по успешното реализиране на регионалната политика във връзка със заетостта изрази в писмо до областния управител Надя Данкинова зам.изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Р.Стелиянова. В писмото се посочва:”Използвам случая, за да изразя своята благодарност за успешното ни сътрудничество за решаване проблемите на безработицата в ямболска област”. От Агенцията изразяват увереност, че и занапред ще продължи партньорството между двете институции.Копие от писмото е изпратено и до зам.министъра на труда и социалната политика Румен Симеонов.
20 декември 2004г.     Коледната ваканция за учениците ще бъде от 24 декември т.г. до 9 януари 2005г. Това се посочва в заповед на министъра на образованието доц. д-р Игор Дамянов, изпратена до началника до регионалния инспекторат по образование инж.Красимира Недкова. Междусрочната ваканция за учащите ще бъде в периода 5 - 7 февруари 2005г. Копие от заповедта трябва да бъде връчена на директорите на училищата, домовете за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, както и на директори на детски градини.
20 декември 2004г.    Министерският съвет разреши проектирането и изграждането на обекти върху земеделски земи за държавни нужди за строеж на пътни участъци на Автомагистрала Тракия в районите на Нова Загора-Ямбол, пътен възел Нова Загора, Ямбол-Карнобат...
<<повече
16 декември 2004г.    Професионални групи или институции, работещи в сферата на културата, могат да участват в конкурса на Швейцарската културна програма в България за малки проекти...
<<повече
16 декември 2004г.    Допълнителен подбор на кандидати по програмата „Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация” стартира през декември. По утвърдената от министерството на труда и социалната политика програма могат да кандидатстват младежи до 29-годишна възраст.... <<повече
15 декември 2004г.    Разработването на съвместни проекти в сферата на културния обмен и органичното земеделие обсъди областният управител Надя Данкинова на среща с представители на Търговско-промишлената палата на Одрин и неправителствена турска организация.... <<повече
14 декември 2004г.


    Общините в област Ямбол, както и останалите в страната, ще бъдат включени в анкетно проучване, целящо изготвянето на оценка по участието в проекти, финансирани по предприсъединителните програми на ЕС-ФАР, ИСПА, САПАРД, степента на готовност за разработването на проекти, степен на информираност за структурните фондове и кохезионния фонд, стратегическото планиране, възможностите за партньорства.... <<повече
14 декември 2004г.


  На предколедно тържество в областна администрация Надя Данкинова, депутатите Веселин Близнаков, Минчо Спасов и началника на Регионален инспекторат по образованието Красимира Недкова връчиха награди на учениците от Ямболска област, отличени на международни състезания и спечелили първи награди в национални конкурси.
13 декември 2004г.
       Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


     Областният управител Надя Данкинова присъства на откриването на компютърен кабинет в ПГСГ ”Кольо Фичето”. С осигурените по проект, финансиран от Агенция „Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии” към Министерството на транспорта и съобщенията, са закупени 11 компютъра, 2 принтера и web камера, уточни директорът на гимназията Елита Тенева. Гости на откриването бяха депутатите Веселин Близнаков, Минчо Спасов и Коста Цонев. По време на откриването на кабинета бе направена презентация на новата техника, по средством която учениците в училището могат да правят проекти на сгради и интерактивно обучение. Представено бе „обхождане” на отделни етажи от жилищна сграда в тримерен модел. Сред гостите на тържеството бяха и началникът на Регионалния инспекторат по образование, представители на ямболски строителни фирми.
13 декември 2004г.          Снимки: 1 2 3 4


     Областният управител Надя Данкинова прие поканата на Съюза на физиците в Ямбол да председателства организационния комитет по отбелязване на Международната година на физиката 2005 -та година в Ямболска област. Идната година е обявена за международна година на физиката от генералната асамблея на ООН. Честването е посветено и на 100 годишнината от световните открития на Айнщайн. Националния комитет за отбелязването на годишнината у нас е под патронажа на президента Георги Първанов.
13 декември 2004г.


     Областният управител Надя Данкинова присъства на откриването на два от обектите в с.Кабиле, изградени по правителствената програма за реализация на проекти в подкрепа на регионалното развитие. С отпуснати по програмата средства е изградена детска площадка и е възстановена чешма в селото. На откриването присъстваха депутатите Веселин Близнаков и Минчо Спасов.
11 декември 2004г.


    Подкрепа за по-нататъшно сътрудничество между съседните общини в България и Турция изрази зам.областният управител Мария Димитрова при откриването на конференцията на тема „Развитие на крайграничните региони в България и Турция”, която се провежда в хотелски комплекс „Ямболен” на местността Бакаджик .... <<повече
9 декември 2004г.         Снимки: 1 2


    Провеждането на безплатни медицински прегледи за населението на гр.Болярово и селата Воден, Мамарчево и Стефан Караджово обсъди на среща с представители на 118-та медицинска група от Националната въздушна гвардия на щата Тенеси зам.областният управител Мария Димитрова .... <<повече
9 декември 2004г.


    Зам.областният управител Мария Димитрова откри двудневната конференция на тема „Развитие на крайграничните региони в република България и република Турция”, която се провежда в хотелски комплекс „Ямболен” на местността Бакаджик ..... <<повече
9 декември 2004г.


    Честит 8 декември на всички бивши, настоящи и бъдещи студенти!
На всички онези, които още пазят спомена за изминалите студентски години, вълненията от предизпитната треска, трепетите от очакваната професионална реализация. Образованието в България ще бъде и занапред приоритет за правителството. Науката и стремежът към знания са основополагащи за напредъка на нацията.Бъдете и за в бъдеще радетели на духовността, защото словото прогонва мрака и безнравствеността и след превратностите на времето ни дарява с надежда за бъдещето. Честит празник на академичната младеж и техните преподаватели!


     Статуетка на символа на град Ямбол - богинята на лова Диана подари на националния треньор по футбол Христо Стоичков областният управител Надя Данкинова по време на премиерата на филма "Христо Стоичков-живата легенда", чийто автор е Благовест Белев. Пожелания за нови успехи и триумф с националния отбор поднесе г-жа Данкинова. Народният представител Минчо Спасов приветства семейството Катя и Благовест Белеви и им пожела нови творчески дръзновения. Пред препълнената зала на "Ямболфилм" многобройните футболни фенове засвидетелстваха уважението и обичта си към футболната легенда Христо Стоичков.
6 декември 2004г.        Снимки: 1 2 3


    Трансграничното сътрудничество със съседна Турция и възможностите за кандидатстване на община Стралджа по различните грантове на програма ФАР разисква на среща със кмета на община Стралджа Митко Андонов зам. областният управител Мария Димитрова. Процедурата по кандидатстване по линия на програма ФАР-трансгранично сътрудничество ще продължи до края на годината.
6 декември 2004г.


    Зам.областният управител ще бъде в Елхово, където ще се срещне с началника на Регионален граничен сектор - Елхово полк.Стоян Стоянов и ще посети обект ГКПП Лесово-Хамзабейли.
6 декември 2004г.


    Зам.областният управител Мария Димитрова се срещна с учителския колектив на училището в с. Недялско, община Стралджа и разговаря с преподавателите по проблемите на образованието.
6 декември 2004г.


    Областният управител Надя Данкинова изнесе лекция „Взаимодействие между местна власт и областен управител” в рамките на двудневния семинар за обучение на общински съветници и общинската администрация на община Ямбол, което се провежда в хотелски комплекс ”Ямболен” в местността Бакаджик ....<< повече
3 декември 2004г.


    Ангажираността на правителството към проблемите в сферата на образованието обсъди на среща с преподавателите от ОУ "Паисий Хилендарски" с.Каменец зам.областният управител Мария Димитрова. Г-ца Димитрова се срещна и с ръководствата на ОУ "Стефан Караджа" в с.Стефан Караджово, СОУ "Д-р Петър Берон" в гр.Болярово и ОУ "В.Левски" - с.Маломирово. Тя предостави на училищата учебниците за деца на социално слаби семейства от областта. Учебните помагала бяха закупени с осигурените чрез фонд "Социално подпомагане" към Министерството на труда и социалната политика 3000 лв. Средствата бяха предоставени по настояване на областния управител Надя Данкинова.
3 декември 2004г.


    Зам.областният управител Мария Димитрова се срещна с кмета на община Болярово Христо Христов. Тя връчи на г-н Христов писмените отговори на въпросите, поставени от общината до министъра на финансите Милен Велчев. Обсъдени бяха възможностите за кандидатстване на крайграничната община по програмата на японското правителство за финансиране на инфраструктурни обекти, както и предоставените предложения за разработване на проекти по линия на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Кметът на общината запозна зам.областният управител Мария Димитрова с изготвената декларация до Министерството на културата, в която се настоява опазването на културното и историческо наследство в боляровския край да бъде приоритет на правителството.
3 декември 2004г.    Народният представител Веселин Близнаков откри нов компютърен кабинет в ПТГ ”Иван Райнов”. На откриването присъстваха депутатите Минчо Спасов и Любен Корнезов, областният управител Надя Данкинова, началникът на регионалния инспекторат по образование инж.Красимира Недкова. Кабинетът е оборудван по проект на програма ФАР 2001 за изграждане на Център за квалификация и преквалификация на младежи, безработни и инвалиди ....<< повече
29 ноември 2004г.        Снимки: 1 2 3

    Близо 150 000 лв. ще бъдат отпуснати до края на годината за МБАЛ ”Св.Пантелеймон”, заяви при посещението си в Ямбол министърът на здравеопазването Славчо Богоев. До края на януари идната година ще бъде проведена и една по-широка среща с представители на медицинските заведения в областта, синдикални организации, общопрактикуващи лекари и специалисти ....<< повече
29 ноември 2004г.


    Народните представители Веселин Близнаков, Снежина Чипева, Минчо Спасов, Ирена Варадинова, областният управител Надя Данкинова присъстваха на концерт с мотото „Европейски хоризонти”, организиран от Сдружение ”Женска либерална мрежа” ....<< повече
29 ноември 2004г.


    33 участъка от общинската пътна мрежа в област Ямбол да бъдат финансирани през 2005 г, предлага областния съвет за регионално развитие. Предложенията, депозирани от кметовете на общини, бяха разгледани на днешното заседание на комисията ....<< повече
29 ноември 2004г.


    63 проекта за реализация през 2005 г. по националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" утвърди областната комисия по заетост. 7982474 лв. са нужни за осъществяването на проектите. 2630 души ще бъдат наети за реализирането на дейностите. На социално подпомагане в област Ямбол са 2119 човека, които могат да започнат работа. Проектите ще бъдат предоставени на Териториалното звено по заетост в гр. Бургас, а от там ще бъдат прехвърлени към Агенцията по заетостта, която до края на годината трябва да излезе със становище за това, кои са одобрените проекти. Повече от тях е предвидено да се реализират от началото на следващата година.
29 ноември 2004г.


     Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи към МС отпусна 48518 лв. за възстановяване на щети, нанесени на обекти в Ямболска област. 6754 лв. са определени за аварийно възстановяване на ЦДГ с.Дражево, пострадала от интензивни валежи на 27 септември. От проливния дъжд с градушка са нанесени щети на покрива на киносалона и училището в Дражево. За тях са отпуснати съответно - 3717 лв. и 7450 лв. За възстановяване на мост при трафопоста на с. Генерал Тошево са отпуснати 11213 лв. От реконструкция се нуждае и мост над Лозянската река /с.Генерал Тошево/ . Финансирането е в размер на 4584 лв. За възстановяване на подпорна стена на четвъртокласен път разклон Теново-Тенево-Маломир са отпуснати 14800 лв.
29 ноември 2004г.


    Ямболски окръжен съд отмени решението на Общински съвет - Стралджа, с което е приета Наредба за определяне на условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително и разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Стралджа ....<< повече
26 ноември 2004г.


    Два имота – частна държавна собственост ще бъдат предоставени за продажба чрез търг. При проведени повторни търгове с тайно наддаване за продажба на двата недвижими имота, намиращи се в с.Маломир, не са се явили кандидати. Предлагат се за продажба недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ незастроено дворно място с площ от 1770 кв.м. и парцел с площ 1705 кв.м. в с.Маломир. Оценката за началната тръжна цена ще бъде съобразена с пазарните условия към момента на насрочване на търга. Търгове ще бъдат насрочени при заявен интерес до областния управител.
26 ноември 2004г.


    Областният управител Надя Данкинова се срещна с Негово Високо Преосвещенство сливенския митрополит Иоаникий по негова покана. Той оцени направеното от областната администрация по правителствената програма за реализиране на малки проекти в подкрепа на регионалното развитие в област Ямбол....<< повече
25 ноември 2004г.


    Областният управител Надя Данкинова връчи на директора на Социално-педагогическия интернат в гр. Стралджа дареният от Министерството на младежта и спорта телевизор. Документите за дарението са предоставени на директора на интерната Владимир Рахнев. Проведени са разговори за намиране на финансиране за осигуряване на компютри за децата в интерната.
25 ноември 2004г.


    По предложение на областния управител Надя Данкинова от фонд „Социално подпомагане „ към Министерството на труда и социалната политика” са предоставени 3 000 лв. за закупуване на учебници за деца от социално слаби семейства от област Ямбол....<< повече
25 ноември 2004г.


    Зам. областният управител Мария Димитрова откри изложението „ Най-доброто от България – Ямбол 2004”. Г-ца Димитрова преряза лентата на тазгодишното издание на форума, чийто домакин за трети път е читалище ”Съгласие” ....<< повече
24 ноември 2004г.          Снимки: 1 2


    Зам. областният управител Мария Димитрова присъства на отчета за едногодишната работа на кмета на община Елхово инж. Димитър Димитров. Тя се срещна и с началника на Регионален граничен сектор полк.Стоян Стоянов. Обсъдени бяха въпросите на взаимодействието между двете институции във връзка с изграждането на ГКПП Лесово-Хамзабейли.
24 ноември 2004г.


   Сезонно разписание за част от курсовете по автобусните линии от областната транспортна схема бе прието на заседанието на областната транспортна комисия. Автобусите по направление Бургас-Ямбол през Петолъчката с часове на тръгване от Ямбол в 6.00 ч. и 10.50 ч. - ще се изпълняват от 01 май до 01 ноември ....<< повече
23 ноември 2004г.


    За Ямболска област ще бъдат отпуснати през 2005 г. повече средства за инфраструктурни обекти, спрямо тази година, категорично заяви министърът на финансите Милен Велчев при посещението си в Ямбол. Основанията за подобно твърдение е предвиденото в проектобюджета повишаване на тези средства със 21% повече в сравнение с изтичащата годинa ....<< повече
22 ноември 2004г.


    Министерството на младежта и спорта осигури за социално-педагогическия интернат в гр.Стралджа телевизор. Дарението бе получено от областния управител Надя Данкинова. То ще бъде предоставено на социалното заведение до края на тази седмица. Документите за дарението ще бъдат предоставени на директора на интерната Владимир Рахнев
22 ноември 2004г.


    Областна администрация - Ямбол бе отличена с грамота за участие в конкурса „ON-line услуги 2004” на третата международна конференция на тема „Е-правителство, Е-област, Е-община” ....<< повече
22 ноември 2004г.


    Ямболски окръжен съд уважи мотивите в заповедта на областния управител, с която е спиряно изпълнението на решение на Общински съвет Ямбол за приемане на Наредбата за управление на общинския бюджет ....<< повече
22 ноември 2004г.


 Ямболски окръжен съд отмени решение на Общински съвет - Елхово, с което е приета Наредба № 10 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет ....<< повече
22 ноември 2004г.   Областна администрация - Ямбол бе отличена с плакет от годишния конкурс за ефективно управление на човешките ресурси, организиран от Института по публична администрация и европейска интеграция. Наградата бе връчена на областния управител Надя Данкинова. За втора поредна година ИПАЕИ връчва награди за постижения в административната дейност. Тази година бяха проведени конкурси за електронни услуги на гражданите и бизнеса, за достъпно и качествено административно обслужване, както и за ефективно управление на човешките ресурси. Областна администрация - Ямбол е единствената териториална администрация, носител на отличие. Останалите наградени са централни структури на публичната администрация. Целта на провеждането на подобни конкурси е да се въведе еталон на добра практика като инструмент за споделяне и разпространение на добрия опит в административната организация и управление.
19 ноември 2004г.


   Намерението си да съдейства за привличане на инвестиции за Ямболски регион заяви британският посланик Н.П.Джереми Хил след двудневната си визита в Ямбол по покана на областния управител Надя Данкинова. Той бе категоричен, че природните дадености на областта, културно-историческото наследство, както и икономическите показатели са основните аспекти на бъдещото развитие на ямболска област......<< повече
17 ноември 2004г.
                                Снимки: 1 2 3 4


   Със заповед на министър-председателя Симеон Сакскобургготски за зам.областен управител на Ямболска област е назначена Мария Димитрова Димитрова......<< повече
16 ноември 2004г.


   Ямболски окръжен съд потвърди Заповед на областния управител, с която се спира решение на Общински съвет - Тунджа от 30 юли т.г., с което на основание чл. 21 от ЗМСМА се намаля размера на концесионното възнаграждение за 2004 г. с 20% ......<< повече
16 ноември 2004г.


   Инвестиционни проекти, планове и устройствени схеми от началото на декември няма да се одобряват и приемат, ако не са изработени и съгласувани от проектанти с пълна проектантска правоспособност, информират от МРРБ......<<повече
16 ноември 2004г.


   Във връзка с въвеждане и експлоатация на "Централна автогара" - София и на основание заповед на кмета на столична община, в разписанието на междуобластните автобусни линии са извършени промени......<< повече
16 ноември 2004г.


   Чрез Фонд "Социално подпомагане" към Министерството на труда и социалната политика са осигурени 3 000 лв. за закупуване на учебници за деца от социално слаби семейства от област Ямбол......<< повече
15 ноември 2004г.


    Състоянието на авиобаза Безмер и перспективите пред ръководния състав обсъдиха на работна среща областният управител Надя Данкинова, началника на ГЩ на ВВС ген. лейт.Димитър Георгиев, зам. началника на ГЩ на ВВС бриг.ген.Володя Цветанов, командира на командване "Тактическа авиация" бриг.ген. Спас Спасов, командира на авиобаза Безмер бриг.ген.Васил Димитров......<< повече
10 ноември 2004г.


    Двама млади експерти по програмата ”Заетост на младежи с висше образование в публичната админстрация” са назначени от днес в Областна администрация - Ямбол. Те са избрани след проведен конкурс за заемане на обявените длъжности......<< повече
10 ноември 2004г.


    Областният управител Надя Данкинова се срещна с представители на Дружествата на журналистите от Одрин и Ямбол. Работната среща бе във връзка с проекта по трансграничното сътрудничество, с който двете страни ще кандидатстват пред Европейските фондове са отпускане на средства......<< повече
8 ноември 2004г.


    Областният управител Надя Данкинова присъства на честването на 35 години от основаването на град Стралджа. Тя поздрави кмета на общината Митко Андонов, предишните и настоящи ръководители на града, както и неговите жители ......<< повече
8 ноември 2004г.         Снимки: 1 2 3


    Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия предвижда откриването на свой офис в Ямбол. Целта на откриването на изнесени офиси в страната е предоставянето на информация по конкретни запитвания на малки и средни предприятия, на които ще се оказва съдействие при осъществяване на контакти с потенциални бизнес партньори. Ще се улесняват контактите с представители на сдружения, местната власт, НПО, браншови организации, камари и съюзи. Към настоящия момент Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия има офиси във Видин, Русе, Варна, Бургас и Пловдив.
8 ноември 2004г.


    148 430 лв. отпусна Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет за възстановяване на тласкателния водопровод за водоснабдяване на град Ямбол от помпена станция „Ормана” през река Тунджа. Средствата заделени за ремонт на покрива на Професионална техническа гимназия ”Иван Райнов” в Ямбол, са в размер на 47 хил.854 лв. Сградата на училището пострада при разразила се буря на 27-ми септември т.г. Падналата градушка нанесе най-големи поражения на частни домове, училища и детски градини, както и земеделска продукция в селата Дражево и Кабиле.
5 ноември 2004г.


    Телевизионният филм за област Ямбол, който реализира екипът на БНТ, ще бъде излъчен на 13 ноември от 16.00 ч. по БНТ. Филмът е от поредицата „111 000 кв.километра”. Седмица по-рано – на 6 ноември от 16.00 ч. ще бъде излъчен филм за община Ямбол.
3 ноември 2004г.


    Вариантите и възможности за управление и разпореждане с освободените войскови имоти на територията на Ямболска област ще бъдат обсъдени на работна среща с представители на министерството на отбраната и Областна администрация - Ямбол......<< повече
3 ноември 2004г.


    С водосвет и панихида на гроба на Ради Колесов бе отбелязан Деня на народните будители, чието честване бе под егидата на областния управител Надя Данкинова. В 11.00 ч. в двора на църквата "Св. Троица”, се събраха общественици, интелектуалци, дългогодишни просветни деятели......<< повече       Снимки: 1 2 3 4 5 6
1 ноември 2004г.


    Областният управител Надя Данкинова присъства на откриването на i-център /телецентър/, намиращ се в сградата на пощата в гр.Стралджа. Центърът е открит по съвместен проект на Министерството на транспорта и съобщенията и ПРООН, реализиран в рамките на правителствената инициатива i-България.....<< повече
1 ноември 2004г.


    Приветствие на Областният управител Надя Данкинова по случай 1-ви ноември - Денят на народните будители

    От глъбините на дните ни иде днешния ден- 1-ви ноември, който сме нарекли с прекрасните думи Ден на народните будители. Той е събрал в себе си духовна извисеност, невъзнаградена войнска доблест, възрожденска всеотдайност и просветен плам....<< повече
1 ноември 2004г.    Депутатът от НДСВ Веселин Близнаков преряза лентата на обекта в с.Тамарино, реализиран по правителствената програма за подкрепа на регионалното развитие. На откриването присъстваха още народният представител Минчо Спасов, областният управител Надя Данкинова, кметовете на с.Тамарино Стойка Маринова и с.Войника Георги Марков...<< повече          Снимки: 1 2 3 4
1 ноември 2004г.    Съдействие за откриване на информационни центрове в по-малки градове от региона обеща народният представител от НДСВ Веселин Близнаков, който бе в Стралджа, да открие клуб на НДСВ... << повече     Снимки: 1 2
29 ноември 2004г.


    Областният управител Надя Данкинова връчи дарение от служителите на областна администрация - Ямбол на семйството на тризначките Констанца, Даниела и Андриана, родени в МБАЛ ”Св.Пантелеймон” на 15 юли т.г......<<повече         Снимки: 1 2 3
29 октомври 2004г.


    27 са одобрените проекти за Ямболска област по втория етап на правителствената програма за реализиране на малки проекти в подкрепа на регионалното развитие.
Общата сума за реализацията им е 253 720 лв.
.....<<повече
29 октомври 2004г.


    Областният управител Надя Данкинова приветства участниците в регионалната информационна среща по проект "Информационна мрежа за развитие на селските райони в България", чийто домакин бе Областна администрация - Ямбол. Г-жа Данкинова заяви, че е нужно да бъдат въведени добрия опит и практики при реалния процес по прилагане на изискванията на ЕС.....<<повече
28 октомври 2004г.
   Снимки: 1 2


    Съставът на Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи бе актуализиран на проведеното днес редовно заседание. Приети бяха заповеди на областния управител за повишаване готовността на Ямболска област за действия при усложнени зимни условия и за организиране на почистването на пътната мрежа от фирмите за снегопочистване на територията на областта.....<<повече
28 октомври 2004г.


Първи поздравления за назначаването си за Областен управител на Ямболска област г-жа Данкинова прие от народния представител от парламентарната група на НДСВ Минчо Спасов.

25 октомври 2004г.    
С решение на Министерски съвет за Областен управител на Ямболска област бе назначен досегашният заместник областен управител Надя Данкинова. Надя Йорданова Данкинова е родена на 16.03.1962 г. в гр.Ямбол, магистър по икономика по специалностите "Социално-икономическо планиране" и "Публични финанси". От септември 2001 година заема длъжността заместник областен управител.
25 октомври 2004г.    26 обекта са завършени до 25 октомври в Ямболска област по правителствената програма за реализиране на малки проекти в подкрепа на регионалното развитие
.....<<повече
25 октомври 2004г.


    Ямболски окръжен съд отмени решение № 79 на Общински съвет Стралджа, с което е приета “Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на територията на община Стралджа”.....<<повече
25 октомври 2004г.


    Три проекта за Ямболска област ще бъдат финансирани от Британското министерство за международно развитие по проект ”Укрепване на общински опит при разработване и управление на проекти за решаване на приоритетни местни потребности”.....<<повече
22 октомври 2004г.


    Споразумение за съгласие да бъде предложено на горестоящите органи ГКПП Лесово-Хамзабейли, макар и със занижен капацитет да бъде открит на дата между 20-ти ноември и 20-ти декември т.г., е било подписано от зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството Хасан Хасан и Джемал Ербай-представител на турското външно министерство, съобщават от МРРБ.....<<повече
22 октомври 2004г.


    Европейската комисия обяви конкурс за журналистическа награда “Лоренцо Натали” за 2004 г. Наградата се връчва за журналистически постижения в сферата на човешките права и демокрацията в развиващите се страни.....<<повече
22 октомври 2004г.


    Искане за отпускане на 70446 лв. за възстановяване щетите, нанесени от падналата градушка на 27-ми септември, изпрати до Постоянната правителствена комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи областния управител. 46141 лв. е исканата сума за ремонт на частни домове в с.Дражево.....<<повече
22 октомври 2004г.


    Досегашният областен управител на Ямболска област Минчо Спасов положи днес клетва като депутат в 39-тото Народно събрание. Г-н Спасов влезе в парламента на мястото на подалия оставка като депутат Никола Николов.
    Последното писмо, подписано от Минчо Спасов в качеството му на областен управител, е до министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
....<<повече
21 октомври 2004г.


    По предложение на творческите съюзи народната певица Вълкана Стоянова е номинирана от областния управител Минчо Спасов за присъждане на годишната награда “Паисий Хилендарски” за тази година. Родената преди 82 години в ямболското село Люлин певица е с особени заслуги в съхраняването и утвърждаването на националната ни културна идентичност и духовни ценности, се посочва в становището на областния управител. Освен нея, на Министерството на културата са предложени още скулптурът Иван Колев и художникът-график Иван Газдов. Двамата творци присъстват в българската културна съкровищница с уникални, дълбоко национални творби. Проявите им са ценени в родния им ямболски край.
20 октомври 2004г.


    Писмо за съгласуване от областния управител Минчо Спасов във връзка с освобождаване на военни имоти на територията на община Елхово е изпратено от кмета на община Елхово инж. Димитър Димитров. Необходимо е безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имотите частна държавна собственост с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, се посочва в писмото. Сред исканите обекти са 31 жилища, намиращи се в с.Бояново, овощна градина в землището на с.Гранитово и гарнизонен учебен център в околностите на селата Пчела и Малък манастир. Учебният център е част от войскови район с площ близо 346 дка. Та територията му има изградени 20 сгради. Предложението на община Елхово ще бъде изпратено до Министерството на отбраната.
20 октомври 2004г.    6 учители от ямболска област ще обучават деца с увреждания. Трима от тях ще работят в община Ямбол, по един за общините Стралджа, Елхово и Тунджа /вероятно за село Тенево/.
...<<повече
19 октомври 2004г.


    Експертите от Регионално звено на Дирекция "Контрол по правата на детето" - град Бургас представиха в областната администрация - Ямбол структурата на звеното и неговите функции ....<<повече
19 октомври 2004г.


    Два са възможните срокове за пуск на ГКПП Лесово-Хъмзабейли, стана ясно на проведената днес работна среща, на която присъстваха представители на българска и турска страна. Сроковете са до края на тази година и до края на месец май идната, уточни зам.министърът на регионалното развитие и благоустройството Хасан Хасан...<<повече
19 октомври 2004г.
         Снимки: 1 2 3 4 5


    41 500 лв. са осигурените средства от държавния бюджет за обезопасяване на движението по пътищата на област Ямбол. Със средствата ще бъдат извършена маркировка по пътя Веселиново-Ямбол-Кукорево, ще бъдат поставени пътни знаци, както и ще се инсталират пешеходни ограждения на стойност 25 хил.лв. 8 хил.лв. е стойността на светофарната уредба, която трябва да бъде инсталирана в община Ямбол. Финансирането за отделните области е заложено в националната програма за подобряване безопасността на движението по пътищата в република България за периода 2004-та-2006-та година.
18 октомври 2004г.


     45 хил.лв. са одобрените от МРРБ допълнителни средства за област Ямбол. 20 хил. от сумата ще бъде за основен ремонт на пътя Зимница -Чарда, останалите 25 хил.лв. са за текущ ремонт на пътя за летище Безмер.
18 октомври 2004г.


    Областният управител Минчо Спасов подари по повод 70 години от основаването на църквата "Св.Петка" в село Веселиново, община Тунджа посребрена икона...<<повече
14 октомври 2004г.


     Нови дейности в сферата на селското стопанство ще бъдат включени в националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” през следващата година. Това стана ясно на проведената днес в областната администрация среща, водена от зам. областния управител Надя Данкинова ...<<повече
14 октомври 2004г.


    Областният управител Минчо Спасов приветства напускането на парламента от независимия депутат Никола Николов. Според г-н Спасов, е нужно да има повече отговорни лица като бившия вече народен представител Николов, които да постъпят честно и отговорно спрямо тези, които са ги избрали, за да влязат в листите и парламента. Областният управител е на мнение, че трябва да се спазва добрият тон при решаването на подобни проблеми и де не се подменя дневния ред на законодателя и обществото. При наличие на несъвместимост между поети ангажименти към гражданите и лични възгледи е редно народните избраници, без партийна принадлежност или с подменена такава, да последват примера на Никола Николов, заяви г-н Минчо Спасов.
14 октомври 2004г.


    Областният управител Минчо Спасов присъства на честването на 53-та годишнина от основаването на авиобаза Безмер, където днес бе открит обновен учебен корпус...<<повече
12 октомври 2004г.

    
Приветствие по повод Деня на българската община – 12-ти октомври, от името на областния управител Минчо Спасов изнесе зам. областният управител Надя Данкинова...<<повече
12 октомври 2004г.


    181 проекта на обща стойност 1 799 313 лв. са подадени в Областна администрация Ямбол по втория тур за малки проекти. Сумата поискана за финансирането им е 1 637 154 лв. По общини са разпределени както следва: Община Ямбол – 40 проекта на стойност 341 532 лв., община Болярово – 23 проекта на стойност 218 942 лв., община Елхово – 17 проекта на стойност 149 402 лв., община Стралджа – 38 проекта за 421 313 лв., община Тунджа – 63 проекта на стойност 668 124 лв. За ремонт на храмове са подадени 28 проекта, за читалища – 28. 17 проекта са свързани с изграждане на паркове и благоустрояване на обществени терени.
11 октомври 2004г.


    На 175 692 лв. са оценени от Дирекция “Гражданска защита” щетите нанесени от бурята и градушката на 27 септември 2004 г. в Ямболска област. 84 666 лв. са необходими за поправка на покрива на ПГ “Иван Райнов” – гр. Ямбол. 46 141 лв. са щетите нанесени на 144 къщи в с. Дражево, 21 420 лв. на земеделски площи и 19 057 лв. щети върху общинска собственост в с. Дражево. В с. Кабиле от бурята са пострадали 82 къщи, а сумата необходима за тяхната поправка е 4 408 лв.
11 октомври 2004г.


    Със Заповед № РД 01/0166 от 30.09.04 г. областният управител отмени утвърдените на 10.08.04 г. маршрутни разписания от областната транспортна схема със срок на действие до 31.12.04 г. По негова инициатива бе проведена работна среща през изминалата седмица между представител на кмета на община Ямбол, директора на “Диана бус” и зам.-областния управител, на която бе обсъдена възможността за възстановяване на спирките “Военна”, “ТХВП” и “Граф Игнатиев”, като спирки за слизане и качване на пътници по направленията Ямбол – Асеново, Ямбол – Челник, Ямбол – Коневец – Драма, Ямбол – Маломир, Ямбол – Козарево, Ямбол – Победа, Ямбол – Войника, Ямбол – Александрово, Ямбол – Първенец, Ямбол – Иречеково – Правдино, Ямбол – Могила – Чарда.
4 октомври 2004г.


    Състоя се заседание на Областния организационен комитет за определяне на ежегодната награда на името на Джон Атанасов за най-изявен млад информатик. Единодушно наградата бе присъдена на Момчил Иванов Иванов - 11 клас в МГ ”Атанас Радев”, събрал 136 т. по утвърдения статут. Предстои организиране на тържество за връчване на наградата – статуетка и парична награда в размер на 300 лв.
4 октомври 2004г.


    Смяна на категорията на Експрес “Дияна" (от експресен на бърз) депозира областният управител Минчо Спасов пред изпълнителния директор на БДЖ Наско Цанев. Мотивите за предложението г-н Спасов изложи на среща с г-н Цанев, както и в писмо до БДЖ. Предложението е мотивирано от неосигуряването на автобусен транспорт до важни селища като Нова Загора, Стара Загора, Чирпан, Костенец и др., както и съобразено с възможностите за транспортни връзки към други населени места. В изложение г-н Спасов посочва и примерен график за часове на тръгване и спирки. Очаква се компетентното решение на Централно управление “БДЖ”, предвид разработвания нов график за движение на влаковете, който трябва да влезе в сила от 12.12.04 г.
27 септември 2004г.


    Разговор във връзка с финансиране по трансграничното сътрудничество на пътя “Петолъчката – Зимница – Веселиново – обиколен път “Ямбол-Елхово” проведе със представители на МРРБ областният управител Минчо Спасов. Идеята е да се осигурят средства пътят да бъде приведен в съответствие с Европейските норми за републиканската пътна мрежа – І клас. След откриване на ГКПП Лесово пътят ще се ползва от пътуващите по маршрут “Турция – България – Румъния – Украйна”.
27 септември 2004г.


    Областният управител Минчо Спасов е на еднодневно делова визита в Одринското валийство по покана на своя колега Нусрет Мироглу. Новият валия г-н Мироглу встъпи в длъжност след кончината на своя предшественик Фахри Юджел. Г-н Спасов поднесе своите поздравления към своя колега и пожеланията си за ползотворно съвместно сътрудничество. Двамата обсъдиха готовността от българска и турска страна за отваряне на ГКПП Лесово – Хамзабейли до края на тази година.
    След срещата Областния управител присъства на откриване на учебната година на Тракийския университет в Одрин. На тържеството г-н Спасов беше официален гост по покана на ректора на университета Енвер Дурен.

27 септември 2004г.    Със Заповед № АК11/ 0019 от 08.09.04 г. областният управител г-н Минчо Спасов спира изпълнението на решение по т.14 от дневния ред на ОС “Тунджа” от 30.07.04 г., в частта, с която на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се приема намаляване на концесионното възнаграждение за 2004 г. с 20 %. на сключените договори за общински язовири. Приетото от ОС решение е незаконосъобразно, т.к. в частта за промяната на концесионните възнаграждения за 2004 г. не кореспондира с нормативните актове уреждащи правния режим на концесията. Изпълнението на взетото от ОС решение би довело до заобикаляне на закона поради постигане на противоправен резултат – намаляване на концесионното възнаграждение, със сключване на сделка, която законът не забранява – удължаване на срока на договора. Съгласно чл. 26 от ЗЗД заобикалянето на закона е основание за нищожност на сделката.
20 септември 2004г.    Със Заповед № АК11/ 0020 от 08.09.04 г. областният управител г-н Минчо Спасов спира изпълнението на решение по т.2 от дневния ред на ОС “Тунджа” от 30.07.04 г., за приемане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, имуществото, чистотата и околната среда на територията на Община “Тунджа”. В Наредбата е допуснато уреждане на различен вид обществени отношения, което е в противоречие с чл. 12 от Закона за нормативните актове. В приетия си вид Наредбата противоречи и на чл. 44, ал. 1 от Указ № 883 съгласно който възпроизвеждането на разпоредби на закон е допустимо само по изключение. Освен това с чл. 15, т. 6 приетата наредба въвежда и административно - наказателна отговорност за навършили 14 г. възраст, които съгласно чл. 26 от Закона за административните нарушения и наказания не са административно - наказателно отговорни лица.
20 септември 2004г.    Проектът FRAMES се изпълнява през 2003-2004 г. от 10 европейски енергийни агенции в рамките на програмата на европейския съюз SAVE II
...<<повече
9 септември 2004г.    Допълнителни бюджетни средства за общинските училища от Ямболска област да отпусне Министерството на финансите - ще предложи МОН. Във факс до областния управител от министерството информират..........<<повече
30 август 2004г.

    Интервю на областния управител г-н Минчо Спасов за в. "ДУМА".6 август 2004г.
    Oт 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация се проведе заключителна пресконференция, организирана от ЦОПСИ, във връзка с проект “Обществена подкрепа за нашите деца”. Областният управител г-н Минчо Спасов и заместник – областният управител г-жа Надя Данкинова получиха от председателя на Центъра за образователни програми и социални инициативи Живко Цирков благодарствени писма за техния принос за успешното финализиране на проекта..........<<повече
5 август 2004г.
           Снимки: 1 2 3 4
    От 16.00 часа в Областна администрация се състоя работна среща на областния управител г-н Минчо Спасов и представители на Клуба по вдигане на тежести - гр. Ямбол с президента на Българската федерация по вдигане на тежести г-н Антон Коджабашев. Целта на посещението на президента на федерацията бе откриването на клуб по вдигане на тежести в гр. Ямбол. Треньор на новия Спортен клуб по вдигане на тежести Тунджа - Ямбол ще бъде г-жа Вълкана Тошева.
28 юли 2004г.
    Финансирани са 40 проекта на област Ямбол на обща стойност 330 000 лв. по Фонд “Малки демонстрационни проекти” пред МРРБ. Одобрените проекти ще се финансират чрез Областна администрация, като за всеки един от тях ще бъде определен изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
26 юли 2004г.
    На проведения в Областна администрация редовен брифинг, зам.-областния управител г-жа Надя Данкинова връчи от името на областния управител г-н Минчо Спасов поздравителен адрес на боксов клуб “Диамполис” – гр. Ямбол за постигнатите отлични резултати на проведения Личен шампионат за жени 2004.
26 юли 2004г.
    Министерството на образованието и науката разрешава на Математическа Гимназия “Атанас Радев“ - гр. Ямбол да извърши прием в V клас на една паралелка от изявени ученици по математика в олимпиади, състезания и др., за учебната 2004 - 2005 г..........<<повече
19 юли 2004г.
    
Четири проекта от Ямболска област одобри за финансиране Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите. Два от тях са изготвени от Областна администрация - Ямбол, а другите два от Община "Тунджа"........<<повече
14 юли 2004г.    
Областният управител Минчо Спасов връчи документ за българско гражданство на г-жа Тамара Бъртън – внучка на световно известния изобретател Джон Атанасов. Това стана на среща, провела се в местността “Перперикон”, която беше част от програмата по посещението на г-жа Бъртън в България.       Снимки: 1 2 3
12 юли 2004г.    Покана за официален прием на френския посланик у нас г-н Кюн-Делфорж получи областния управител Минчо Спасов. Приемът е на 14 юли и е по повод Националния празник на Република Франция. В поздравителен адрес до посланик Кюл-Делфорж г-н Спасов подчертава, че Франция е една от най-добрите примери за перспективно сътрудничество по пътя към една напълно интегрирана и демократична Европа и българският народ оценя приемствеността на Франция, що се отнася до процеса на приобщаването на страната ни към Еврообщността.
12 юли 2004г.    Заповед и указания за водене на регистър по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица получи г-н Спасов от финансовия министър Милен Велчев. Според документите областният управител (чрез упълномощено лице от администрацията на Областта) се задължава да организира завеждането, поддържането и приключването на регистъра.
12 юли 2004г.    Със Заповед № РД 01/0058 от 14.06.2004 г. на областния управител, от 01.07.2004 г. започва обслужване на индивидуалните средства за защита на населението, във всички складове на РД “Гражданска защита” на територията на областта
......<<повече
5 юли 2004г.    В бр. 57 от 2004 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/. ......<<повече
5 юли 2004г.
    
Областният управител г-н Минчо Спасов връчи поздравителен адрес на директорът на “Училища Европа” в гр. Ямбол - г-жа София Чирусинова за високите постижения на ямболските ученици, обучаващи се в чуждоезичното училище, на десетата юбилейна национална олимпиада по английски език.
5 юли 2004г.    Нов прагматичен подход за подобряване на бизнес-средата предлага Министерството на икономиката. Една от основните препоръки за разрешаването на проблемите, свързани с регулативните режими, е да се въведе обслужването на “едно гише”. Експерти от Министерството на икономиката са започнали анализ на всяка от пречките с конкретни предложения как да се промени нормативната база, за да се оптимизира процеса на прилагане на съответните режими. Обобщените предложения за промени ще бъдат предоставени на Междуведомствената група за подобряване на бизнес средата.
5 юли 2004г.
    Държавният секретар на Испания по въпросите на Европейския съюз Алберто Наваро Гонсалес пристигна на официално посещение у нас по покана на министъра по европейските въпроси Меглена Кунева......<<повече
30 юни 2004г.   
 
Министърът на външните работи Соломон Паси посети Монтана, където бе гост и почетен председател на журито на областно ученическо състезание под наслов “България-ЕС”......<<повече
30 юни 2004г.    От 15.30 часа в заседателната зала на Областна администрация се проведе работна среща на Областния съвет за енергийна ефективност. За да бъде изработена националната програма за енергийна ефективност е необходимо всички областни центрове и съответните общини да изработят програми за енергийна ефективност......<<повече
30 юни 2004г.    Директор дирекция "АПОФУС" в Областна администрация Ямбол - Д. Димитрова изнесе лекция по въпросите на държавната служба, на провеждащото се от 28.06.2004 г. до 02.07.2004 г. в гр. Сливен обучение по проект "Укрепване на държавната администрация - осъществяване на реформата в администрацията".
    Бенефициент на проекта е Министерски съвет на Република България. На обучението присъстваха служители от областните и общински администрации от областите Ямбол, Сливен и Бургас.
30 юни 2004г. 
   
На 24 юни 2004 г, в с. Симеоново, областния управител г-н Минчо Спасов бе поканен да присъства на първа жътва в селото. Поводът за поканата бе спечеления по програма САПАРД комбайн New Holland CX 760, собственост на фирма “Стожер”-с. Симеоново. С новата придобивка ще могат по-бързо да бъдат обработвани по-големи засети площи. С комбайна, произведен в Белгия, ще могат да се обработват до 500 дка на ден, при средна скорост 10 км/ч, според специалиста, преминал курс за работа с машината. Областният управител ожъна сноп ечемик, по стара традиция с паламарка и сърп.

2
9 юни 2004г.                                   Снимки: 1 2 3 4 5 6     По случай своя 50-годишен юбилей, Ансамбълът за народни песни и танци "Тунджа" получи поздравителен адрес лично от Министър-председателя г-н Симеон Сакскобургготски. Поради участието на г-н Сакскобургготски в Европейския съвет в Брюксел по същото време, поздравителният адрес бе връчен на ръководителя на ансамбъла г-н Петър Димитров лично от областния управител г-н Минчо Спасов. Областният управител направи и оглед на сградата, в която е настанен ансамбълът и пое ангажимент за съдействие разрешаването на проблема.
23 юни 2004г.
                                         Снимки: 1 2 3      На официално посещение в Ямбол беше делегация на Атлантическия клуб в България, водена от професор Любомир Иванов. Пред представители на бизнеса и регионалните медии проф. Иванов изнесе лекция на тема “България в НАТО и Европейския съюз”......<<повече


22 юни 2004г.
                                         Снимки: 1 2 3 4  В Областна администрация започна курс “Провеждане на практическо обучение за специалисти от Ямболска област за разработване на общински стратегии за социално и икономическо развитие”. Курсът е част от проекта, разработен и защитен от Областна администрация и включва трите области Ямбол, Бургас и Сливен......<<повече

21 юни 2004г.
    България затвори последните две глави – “Конкуренция” и “Други”, в в преговорите си за присъединяване към ЕС. Това стана по време на провелата на 15 юни Междуправителствена конференция за присъединяване на страната към ЕС на министерско равнище в Люксембург......<<повече
17 юни 2004г.
    На 10 юни 2004 г., на областния управител г-н Минчо Спасов бе предоставено безвъзмездно от страна на правителството управлението на имот - публична държавна собственост. Досега имотът е бил управляван от Министерството на образованието и науката и представлява четириетажна сграда със застроена площ 348 кв.м - част от комплекса на Дома за деца и юноши "Юрий Гагарин". Сградата е на етап груб строеж, но ще бъде доизградена с безвъзмездна помощ по програма ФАР. Целта е сградата да функционира като общежитие за младежи, навършили пълнолетие и излизащи от специализираните институции за деца, лишени от родителски грижи.
14 юни 2004г.
    Днес в гр.Елхово от 12.30 часа, в сградата на общинската администрация, се разработи Програма за развитие на района на Странджа – Сакар, по която ще се кредитират с предимство селскостопански производители от района......<<повече
4 юни 2004г.
      Снимки: 1 2 3
    Днес от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Ямболска област......<<повече
2 юни 2004г.

    Днес от 11.00 часа в Областна администрация се проведе работна среща с представители на Министерството на труда и социалната политика, във връзка със стартирането на програмата “Насърчаване на заетостта сред младежите”, по програма ФАР 2002 .....<<повече
2 юни 2004г.
    Областният управител г-н Минчо Спасов получи от председателя на Съюза на българските писатели Николай Петев, при посещението му в Областната администрация, плакет на Съюза на българските писатели и екземпляр от историята на българските писатели, като знак за съдействието, добрата работа и подкрепа на творците от ямболски регион, в това число и на Дружеството на Ямболските писатели. На срещата при г-жа Надя Данкинова бяха обсъждани бъдещи съвместни проекти, включително идея за българо - турска писателска среща в рамките на проекта по Трансгранично сътрудничество между България и Турция.
31 май 2004г.
    На 29 май 2004 г., от 10.00 часа, под патронажа на областния управител г-н Минчо Спасов се проведе вторият велопоход, във връзка с правителствената инициативата, която тази година се проведе под мотото “България Да в обединена Европа”.....<<повече
31 май 2004г.
      Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9    На 28 май 2004 г. на посещение в гр. Ямбол бяха представители на политическото ръководство на НДСВ. Областният управител г-н Минчо Спасов посрещна Пламен Панайотов – вицепремиер и първи зам.-председател на НДСВ, Николай Свинаров – зам.-председател на НДСВ и Веселин Близнаков – секретар на НДСВ.....<<повече
31 май 2004г.
      Снимки: 1 2 3 4 5    От 14.00 часа, в Син салон на читалище "Съгласие", се проведе публичното обсъждане на проекта за областна стратегия за развитие на област Ямбол. В обсъждането на проекта се включиха и дадоха своите препоръки и идеи специалисти, представители на направления икономика, образование, култура, здравеопазване и неправителствени организации.....<<повече
27 май 2004г.
    От 10.00 часа, областният управител г-н Минчо Спасов подписа договорите с Бюрата по труда на територията на Ямболска област, във връзка с програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”, по която Областна администрация е бенефициент.....<<повече
27 май 2004г.
      Снимки: 1 2    В Областна администрация се проведе работна среща със заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройство Хасан Хасан. На срещата бяха уточнени конкретните задължения на Областна администрация, община Елхово и МРРБ с цел вместване в обявения срок за пускане в действие на ГКПП Лесово - Хамзабейли.
26 май 2004г.    От 25 до 27 май в София се провежда франкофонска среща - семинар на страните от Централна и Източна Европа по въпросите на изучаването на френския език и запознаването с националните и образователните политики на държавите от региона.....<<повече

26 май 2004г.    На 20 май 2004 г., от 17.00 часа, в сградата на Областна администрация се откри изложба на детски творби на възпитаниците на ЦДГ “Червената шапчица”. Изложбата, озаглавена “Един свят – много детства”, във връзка с 25 – годишнината на детската градина, бе посветена на правителствената инициатива под мотото “България Да”, която ще се проведе от 25 до 30 май и има за цел да популяризира идеята за приноса на страната ни като предстояща страна – член на Европейския съюз.
21 май 2004г.
      Снимки: 1 2 3 4    От 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе работна среща на представители на Областна администрация със заместник – министрите на Регионалното развитие и благоустройство г-н Валери Николов и г-н Савин Ковачев, представители на Изпълнителна Агенция “Пътища”, кметовете и главните архитекти на общините Ямбол, “Тунджа” и Стралджа, кметовете на селата Хаджи Димитрово, Кабиле, Завой, Веселиново, Зимница, Воденичане, Палаузово, Маленово и Дражево.....<<повече
20 май 2004г.


    Със Заповед № Р 33 от 14.05.2004 г. на заместник министър – председателя Лидия Шулева, за времето от 17 до 21 май 2004 г. в ще се извърши частична проверка за готовността за работа във военно време на област Ямбол.
17 май 2004г.
    Със Заповед № РД 01/0051 от 15.05.2004 г., относно осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите в Ямболска област по време на пожароопасния летен период на 2004 г., областният управител г-н Минчо Спасов е разпоредил кметовете на общините да разработят планове за осигуряване на пожарната безопасност на обектите в населените места, посевите и горите по време на кампанията за прибиране и съхраняване на реколтата. Плановете трябва да бъдат съгласувани с РСПАБ и да включват мероприятия като: провеждане на инструктивни съвещания с кметовете на населените места; да се изготвят графици за инструктажи по места на всички ръководители и участници в прибирането на реколтата; да се извършат проверки на техническата изправност и пожарната безопасност на земеделската техника; да се проведат занятия със сформираните групи за гасене на пожари в населените места, посевите и горите и пр.
17 май 2004г.
    На 14 май 2004 г., областният управител г-н Минчо Спасов ще вземе участие в работна среща в Министерството на отбраната, София, във връзка с официалното посещение на генералния секретар на НАТО Яп де Хоп Схефер в България. Генералният секретар беше на двудневно посещение в България -13 и 14 май 2004 г. ....<<повече
 14 май 2004г.
    На 14 май 2004 г., в Областна администрация се проведе работния ден на трима единадесетокласници от МГ “Ат. Радев”, във връзка с инициативата за отбелязване празника на училището. Длъжността областен управител се изпълняваше от Емил Дойчев (11а клас) , а негови заместник – областни управители бяха Павлина Върбанова (11 б клас) и Стела Енчева (11 б клас).
14 май 2004г.
    На 13 май 2004 г., в сградата на Областна администрация се състоя заседание на Комисията по заетостта към Областният съвет за регионално развитие гр. Ямбол.
.....<<повече 
13 май 2004г.    
   На 12 май 2004 г., в Областна администрация, между областният управител г-н Минчо Спасов и директора на РДВР – Ямбол ген. Димитър Ангелов се сключи Областен договор за ред и сигурност......<<повече
12 май 2004г.       Снимки: 1 2 3    На 11 май 2004 г., от 17.00 часа, в ХГ “Жорж Папазов”, областният управител г-н Минчо Спасов присъства на официалното откриване на изложбата, посветена на 110 – годишният юбилей на големия български художник Георги Папазов.....<<повече
11 май 2004г.       Снимки: 1 2 3 4 5    На 11 май 2004 г., от 17.30 часа, в концертната зала на Община Ямбол, областният управител г-н Минчо Спасов присъства на честването на 40 – годишнината от създаването на Технически колеж Ямбол към Тракийски университет Стара Загора. Юбилеят на колежа съвпадна с Деня на славянската култура и писменост.
11 май 2004г.       Снимки: 1 2 3 4 5
6    На 9 май 2004 г., в Одрин беше отслужено тържествено богослужение в българския храм "Св. Вмчк Георги". Построена през 1880 г. от родолюбиви българи, днес църквата е реставрирана и започва отново да отслужва богослужения.
.....<<повече
10 май 2004г.
      Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В Областна администрация се състоя изложба - живопис на Александър Александров, посветена на Дните на Европа.

          Снимки: 1 2 3

3 май 2004г.
    На 28 април 2004 г. в София, в зала Академия, Институтът по публична администрация и европейска интеграция връчи призовата награда за най – добра PR – практика в държавната администрация на Областна администрация Ямбол за организирането на честването на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов – бащата на компютъра. Статуетка и картина ще свидетелстват за най – оригиналната идея за осъществяване на връзки с обществеността за 2003 г.
3 май 2004г.
    На 28 април 2004 г., по покана на народния представител г-н Веселин Близнаков, областният управител г-н Минчо Спасов присъства на откриването на строеж на хидровъзел на р. Въча, местността Цанков камък, в Родопите, Смолянска област.
.....<<повече

3 май 2004г.
                                                Снимки: 1 2 3 4                                 От 10.30 часа, в Областна администрация се проведе първата работна среща, във връзка с Решение № 192 от 22.03.2004 г. на Министерски съвет за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата на Република България .....<<повече
                            Снимки: 1 2 3  


28 април 2004г.

    От 15.30 часа в сградата на Областна администрация се проведе заседание на Областна транспортна комисия. Бяха обсъдени и приети предложения за разкриване на автобусна линия от републиканската транспортна схема Стралджа - Ямбол - София и обратно, както и за изменение в маршрутното разписание на автобусна линия от републиканската транспортна схема по направление Ямбол - Сунгурларе.
27 април 2004г.


    От 14.00 часа в сградата на Областна администрация се проведе учебно – методичен сбор по въпросите на отбранително – мобилизационната подготовка. В него взеха участие членове на Областния съвет по сигурност, кметовете на общините и специалистите по отбранително – мобилизационната подготовка на общините.
27 април 2004г.
     От 11.00 часа, в сградата на Областна администрация се проведе открито съвещание на Областната комисия по енергийна ефективност. Тема на съвещанието бе : “Повишаване на енергийната ефективност в битовия сектор на базата на регулатори AVTI за индивидуално топлоснабдяване”.....<<повече
                            Снимки: 1 2 3

27 април 2004г.


    С измененията на Закона за храните, обнародвани в ДВ бр.102/ 21.11.2003 г. се променя начина на регистрация на обекти за производства и търговия с храни.......<<повече
22 април 2004г.      Във връзка с изпратените указания от областният управител до кметовете на общините, относно предложения за обекти – пътища, които да бъдат включени в Националната програма за финансиране на общинската пътна мрежа за 2004 г., г-н Минчо Спасов получи одобреното разпределение от МРРБ .......<<повече

15 април 2004г.
 

    Със Заповед № РД01/0038 от 06.04.2004 г., областният управител г-н Минчо Спасов назначава комисия в 5 - членен състав да извърши проверката на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти на територията на Ямболска област, както и на техните аварийни планове. Необходимостта от проверката е наложена от очакваното пролетно пълноводие през 2004 г.
6 април 2004г.

 

    Със Заповед № РД01/0039 от 06.04.2004 г., областният управител г-н Минчо Спасов, във връзка с организацията по обезопасяване на водните площи и водноспасителната дейност на територията Ямболска област, разпорежда да се спазват стриктно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (НВДОВП) от всички областни, общински и държавни структури, частни фирми и кооперации, имащи отношение към тези въпроси
......Повече
6 април 2004г.
 

    В отговор на настояване на областният управител, пред министър Валентин Церовски, се отпускат средства за основен ремонт на път № IV - 53067 Ямбол - местност Ормана от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройство. Средствата ще бъдат предоставени на Община Ямбол, на обща стойност 70 000 лв. Получени са и конкретни разпореждания, относно изпълнението и контрола на основния ремонт на пътя.
5 април 2004г.

 

 
   На 1 април 2004 г., от 17.00 часа, в сградата на Областна администрация се състоя изложба – рисунки, карикатури и шаржове на Христо Карастоянов - Дядото. Изложбата, озаглавена “Да се хванем за …”, бе организирана по повод денят на шегата – 1 април.
                            Снимки: 1 2 3
5 април 2004г.


  На 2 април 2004 г., от 18.00 часа, пред сградата на Община Ямбол се състоя празничен концерт по повод приемането на Република България в НАТО. Концертът, с участието на Ансамбъл за народни песни и танци “Тунджа”, бе организиран от общините Ямбол и “Тунджа”. Областният управител г-н Минчо Спасов присъства като гост на тържеството.
                            Снимки: 1 2 3
5 април 2004г.


     От 16.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе среща – семинар на тема “Организиране на художествена изложба – групова и индивидуална”, организиран от председателя на Дружество на художниците в Ямбол Цветан Казанджиев. Семинарът се осъществява по проект АВС на холандската фондация STOEP. Проектът АВС се финансира от програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Холандия. Първият семинар се проведе в гр. Трявна, в който взеха участие 38 български художници, галеристи, изкуствоведи и експерти в областта на културата.
26 март 2004г.
    Областният управител г-н Минчо Спасов получи благодарствено писмо от Генералният консул на Руската Федерация А. Джаримов за оказаното съдействие от страна на Областна администрация за уведомяване на руските граждани за провеждането на избори за Президент на Руската Федерация.

25 март 2004г.
 

    От 16.00 ч., в сградата на Областна администрация се състоя изложба на Станимира Димитрова Шкодрова и Виделина Иванова Пенчева - випускници от Г “В. Левски” – Ямбол. Изложбата е посветена на инициативата Пролетта в Европа.
             Снимки: 1 2 3 4 

22 март 2004г.Областният управител г-н Минчо Спасов изказва своите съболезнования на семейството на загиналата в Мадрид на 11 март 2004 г. Калина Димитрова Василева. В знак на почит към паметта й и останалите жертви на атентата, знамето над Областна администрация ще бъде свалено наполовина.

   На 18 март 2004 г., от 17.00 часа, в заседателната зала на областна администрация се състоя изложба на детска рисунка, на тема “С очите си видях бедата”. Изложбата бе представена от творби на ученици от първи до десети клас. Взелите първо място в конкурса бяха наградени от заместник – областният управител г-жа Надя Данкинова.
Снимки: 1 2 3 4
19 март 2004г.


   От 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе работна среща – семинар на тема “Подобряване на млекопроизводството и приближаването му към европейските стандарти”.
...Повече
Снимки: 1 2 3
18 март 2004г.   От 11.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе работна среща, организирана от РИО на МОН, със съдействието на Областна администрация. Тема на срещата беше десегрегацията на ромските ученици.

...Повече
Снимки: 1 2
18 март 2004г.


   От 15.30 часа, се състоя работна среща на Съвета за енергийна ефективност. В срещата взеха участие представители на Областна администрация, Агенцията по енергийна ефективност / АЕЕ /, регионални структури на различни министерства, кметове на общини, представители на местни големи фирми, НПО и др. ...Повече
Снимки: 1 2
17 март 2004г.   В гр. Бургас, се състояха избори за Президент на Руската Федерация. Руските граждани, живеещи в гр. Ямбол и ямболска област, могат да упражнят правото си на глас в сградата на Дома на Културата "Нефтохим Бургас" - гр. Бургас.
10 март 2004г.
 

   На 12 март 2004 г. в гр. Варна, зам. – областния управител г-жа Надя Данкинова участва в поредната работна среща на областните управители от 28-те области на страната......Повече
10 март 2004г.   На 4 март 2004 г. областния управител г-н Минчо Спасов изнесе лекция на тема “Възможностите за инвестиции в Ямболска област” на среща с представители на Международната търговска палата в Джаксънвил, Флорида. Събитието беше част от програмата на официалното посещение в САЩ, организирано от Атлантическия клуб в България. Делегацията вече посети военната база в Тампа и се запозна с възможностите за конверсия на военните имоти.
8 март 2004г.   Със Заповед №РД 01/0023 от 24.02.2004 г. Областният управител г-н Минчо Спасов е разпоредил провеждането на комплексно занятие при възникване на авария в района на ЖП гара Ямбол. Занятието е на тема “Действие на силите на РДВР, РС ПАБ, Транспортна полиция, СМЦ, РЗ ПАБ към БДЖ и Дирекция “Гражданска защита” при възникване на авария в следствие на изтичане на промишлено отровно вещество – амоняк, при транспортирането му по БДЖ”, и ще се проведе на 11 март 2004 г., от 10.15 часа.
8 март 2004г.


   От 10.00 ч., в заседателната зала на Областна администрация се проведе среща - инструктаж на зам. – областния управител г-жа Надя Данкинова с младежи от ямболска област. Те ще бъдат обучавани като помощник – учители по Програма “Интеграция на ромското население”.
.........<<повече
26 февруари 2004г.   Агенцията за Държавен вътрешен финансов контрол, Териториална дирекция “ДВФК” гр. Ямбол, въз основа на извършените проверки за периодите 01.08.2001 – 30.09.2003 г. и 14.01. – 17.02.2004 г., изготви два одитни доклада. Първият одитен доклад е за извършен финансов одит на системите на финансово управление и контрол в Областна администрация Ямбол за периода 01.08.2001 – 30.09.2003 г. От извършените проверки одита счита, че по отношение на водената отчетност, законосъобразността на извършваните функции по управлението на държавната собственост и правилното й отчитане, няма пропуски през одитирания период.
.........<<повече
23 февруари 2004г.


    На 18 февруари 2004 г., в сградата на Математическа Гимназия в Одрин се проведе работна среща между представители на образователни, културни институции и неправителствени организации от Ямболска област и от провинция Одрин. Срещата се състоя по инициатива на Областна администрация - Ямбол и премина при много добра организация. Бяха обсъдени идеи за разработване и реализиране на съвместни проекти и инициативи по Програма ФАР - Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция. След края на срещата двете страни изразиха задоволството си от проведените разговори и изявиха желание за осъществяване на трайно сътрудничество. Ямболската делегация посети българската църква “Св. Георги” в Одрин, която е в процес на реставрация.
20 февруари 2004г.


    На проведения на 17 февруари 2004 г. търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на ул. “Иван Вазов”1 (бивше помощно училище “Иван Вазов”), подадените молби за участие са от:
1. “Ренесанс”АД гр. София
2. Недялко Христов Георгиев
3. Христо Петров Терзиев
4. Евгени Христов и Веселин Василев
5. Моньо Тодоров, Елка Петкова, Кольо Колев
6. “Геостройинженеринг”АД гр. Ямбол
7. Георги Веселинов Зафиров
8. ЕТ “Гранит “Ивана Костова гр. Ямбол
Подадените оферти са класирани според размера на предложената цена за обекта, съгласно чл.62, ал.1 ППЗДС:
1. ЕТ “Гранит “Ивана Костова гр. Ямбол – 115 000.00лв.
2. “Геостройинженеринг”АД гр. Ямбол – 111 111.00лв.
3. Георги Веселинов Зафиров – 111 000.00лв.
Предстои издаване на заповед на областният управител за обявяване на класирания на първо място за купувач на имота.

18 февруари 2004г.    На 16 февруари 2004 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе информационна кампания на Социално-инвестиционен фонд (СИФ) за представяне на проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”. На срещата присъстваха експерти от Министерството на труда и социалната политика и представители от Комисиите по заетост от Ямбол и Сливен. На семинара бяха обсъдени типовете проекти, които ще се финансират от СИФ, критериите, по които ще бъдат оценявани проектите и пакетът документи, необходим за кандидатстване.
17 февруари 2004г.


    На 11 февруари 2004 г. в София, в Министерството на икономиката, между България и Япония се подписа протокол по проект за създаване на Център за развитие на уменията по бизнес – мениджмънт на малки и средни предприятия. Центърът започва работа през м.март т.г..........<<повече
13 февруари 2004г.


        От 10.30 ч., в заседателната зала на Областна администрация се състоя Областен съвет по етническите и демографски въпроси. В заседанието взе участие г-н Лало Каменов – гл. експерт към Националния съвет по етническите и демографски въпроси. На събранието бе актуализиран съставът на Областния съвет по етническите и демографски въпроси и бяха приети нови членове на съвета..........<<повече
12 февруари 2004г.


    На 10 февруари 2004 г. в Областна администрация се състоя седмата самостоятелна изложба - живопис на ямболския художник Стефан Качаков. Бяха представени 24 творби. Изложбата беше открита от заместник – областния управител г-жа Надя Данкинова и председателя на Дружеството на ямболските художници Цветан Казанджиев. Откриването се съчета с личния празник на автора – 46-ят му рожден ден. Изложбата посетиха представители на културните среди, близки и приятели на художника и видни ямболски бизнесмени.
 11 февруари 2004г.

                             Снимки: 1 2


    От 15.30 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе работно съвещание, във връзка с проекта Нова болница.
9 февруари 2004г.


    Със Заповед №АК11/0005 от 06.02.2004 г. на областният управител, се спира изпълнението на решение №18 по точка втора от дневния ред на заседание на общински съвет Болярово, “Докладна записка, относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси и цените на услугите, които общината предоставя”.
9 февруари 2004г.


    На 3 февруари 2004 г. стартира програмата “Интеграция на ромското население”. Тя предвижда 100 роми да бъдат обучени за работа като помощник-учители в мултиетническа среда в смесените български училища. Проектът ще се реализира в 14 общини, между които и община Ямбол. Той е разработен от Националния съвет по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет и се финансира по програма ФАР 2001.
Консорциумът, който реализира проекта на НСЕДВ е Кеър-Германия, Кеър Интернешънъл България, Великотърновският университет и Балканската фондация “Дайвърсити”. Кандидатите трябва да имат завършено средно образование, да са на възраст не повече от 35 години, да притежават добри комуникативни умения и да владеят еднакво добре български и ромски език. Разходите по издръжката на участниците са за сметка на организаторите. На обучаваните е осигурена и стипендия през време на курса на обучение. За повече информация кандидатите от община Ямбол могат да се обръщат към г – н Ниязи Ашиков старши експерт отдел “Регионално развитие” в Областна администрация Ямбол. Телефон: 68–68–22
9 февруари 2004г.    От 10.00 ч. пред сградата на Община Ямбол се състоя Маскараден фестивал Ямбол – 2004. Фестивалът бе организиран от Община Ямбол, Община “Тунджа” и със съдействието на Областна администрация Ямбол. Във фестивала взеха участие 23 групи от областите Ямбол, Силистра, Шумен, Бургас, Стара Загора, Пловдив. Първа награда се присъди на групата от с. Веселиново, а дипломите и материалните награди се разпределиха между останалите групи. Присъстваха и гости от Турция – Кметът на Одрин г-н Дженгиз Варнатопу, кметът на Община Сюльоолу – г-н Кенар, Мустафа Берекетли – главен координатор на международните отношения на Търговско – промишлената палата в Одрин и членовете на Управителния съвет на ТППО – Джахит Елмаз и Джемил Гюлер.
7 февруари 2004г.

Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9    Г-н Минчо Спасов проведе среща с новият управител на фирма “Палфингер” – Тенево г-н Томас Кьобел. По инициатива на областния управител на срещата присъства и г-жа Нина Русева и бе постигнато споразумение за сътрудничество между Дирекция “Бюро по труда” - Ямбол и фирма “Palfinger”, относно подпомагане намирането и обучението на повече от 100 работници, от които фирмата ще се нуждае след 30 юли 2004 г. С особена острота бе поставен и въпросът за лошото състояние на пътя в селото, което затруднява доставките до завода и заплашва безопасността на жителите.
4 февруари 2004г.    На 30 януари 2004г. е получено писмо до областният управител от Агенцията по заетостта, във връзка с Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.........<<повече
4 февруари 2004г.    Във връзка с проведената на 23 януари 2004 г. в гр. София среща по програма ФАР – Инициатива “Външни граници”, в която взе участие областният управител г-н Минчо Спасов, Министерството на финансите информира за възможността да се кандидатства с проекти от общините Болярово и Елхово.........<<повече
2 февруари 2004г.    Министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски посети КГПП “Лесово” за да направи оглед на обекта Придружаваха го областният управител на Ямболска област Минчо Спасов, зам.-областният управител Надя Данкинова, кмета на гр. Елхово г-н Димитров.........<<повече
27 януари 2004г.
                             Снимки: 1 2 3 4    На проведената работна среща в Министерството на образованието и науката е било обсъдено довършването на сградния фонд на ДВОДЛРГ “Юрий Гагарин” във връзка с проекта на ЦОПСИ. В резултат е започнала преписка за техническо осигуряване за извършване на ремонтни работи по проекта.
26 януари 2004г.    На 24 януари 2004 г. областният управител проведе работна среща в Министерството на енергетиката за активизиране на проекта за изграждане на язовир на р. Тунджа в пограничния район на Ямболска област. Целта е чрез ангажиране на инвеститори язовирът да се изгради по схемата, която правителството е приложило при изграждане на язовир “Цанков камък”.
26 януари 2004г.    На 23 януари 2004 г. в гр.София областният управител г-н Спасов се срещна с народните представители г-н Корнезов и г-н Близнаков. Двамата депутати изразиха подкрепа и желание за обединяване на усилията си за запазване на експрес “Диана”.
26 януари 2004г.    На 22 януари 2004 г. областният управител г-н Минчо Спасов и зам.-областният управител Надя Данкинова участваха в представянето на проекта по ФАР “Външна граница”. На срещата присъства и кметът на Община Елхово, г-н Димитров. По този проект се обединяват действащите в момента проекти за трансгранично сътрудничество с Турция, Гърция и Румъния. В рамките на проекта “Външна граница” предстои да стартира финансиране на проекти в областите граничещи с Македония, Черна гора и Сърбия.
26 януари 2004г.    По информация на Дирекция “Гражданска защита”, от 1 февруари 2004 г. абонатите на “МобилТел” ще имат директна връзка с дежурния екип на “Гражданска защита”. Това е съобщила министър Филиз Хюсменова, която ръководи правителствената комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Сигнали от цялата страна за възникнало бедствие или авария могат да се подават на тел. 088/ 199.
23 януари 2004г.    Планираното за днес посещение в гр. Одрин, Република Турция, организирано от Областна администрация Ямбол, се отлага поради влошената метеорологична и пътна обстановка в страната и в Република Турция. Пътуването беше отменено за средата на месец февруари 2004 г., като точната дата ще бъде уточнена допълнително.
23 януари 2004г.    На откритата на 22 януари 2004 г. в сградата на Областна администрация, фотоизложба на финландския фотограф Яри Арфман, присъстваха представители на община Ямбол, община “Тунджа”, представители от галериите в града - “Жорж Папазов” и “Кирил Кръстев”, секретарите на читалищата “Зора”, “Съгласие”, “Пробуда”. Присъстваха гости от Драматичен театър “Н. Коканова” и Държавен куклен театър Ямбол, библиотека “Г. С. Раковски”, Исторически музей Ямбол , представители на Дружеството на писателите и на фотографската гилдия в града както и местните медии. Изложбата беше открита от заместник – областният управител г-н Румен Гърдев. Беше поканен и известният ямболски фотограф Жельо Леков, който изрази своите лични виждания за индивидуалния творчески знак и оригинално виждане на финландския фотограф Яри Арфман.
23 януари 2004г.
                             Снимки: 1 2 3 4 5    Областният управител г-н Минчо Спасов е спрял незаконосъобразни разпоредби от правилниците за работа на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинските администрации, съответно за Общински съвет Болярово със Заповед №АК 11/0001 от 12.01.2004 г., и за Общински съвет “Тунджа” със Заповед №АК 11/0002 от 15.01.2004 г.
19 януари 2004г.    На 23 януари 2004 г., във връзка със стартирането на Съвместния фонд за малки проекти по програмата ФАР за трансгранично сътрудничество от началото на месец март 2004 г., Областна администрация - Ямбол организира посещение на заявили интерес към програмата местни организации от областта на образованието и културата в гр. Одрин, Република Турция. Целта на посещението е запознаване с партньорски организации от Провинция Одрин и обсъждане с тях на съвместно участие с проекти по дейностите от типа "Хора за хора" по програмата за трансгранично сътрудничество.

19 януари 2004г. 

    На проведената днес в сградата на Областна администрация, среща за представяне на поредния проект, спечелен от Център за образователни програми и инициативи /ЦОПСИ/, организацията връчи годишните си награди за 2003 г. Измежду седемте номинирани кандидати, в категорията “Представител на местна власт (институция)”, наградата се присъди на заместник – областният управител г-жа Надя Данкинова за най – голяма подкрепа за реализация на програмите на ЦОПСИ.
15 януари 2004г.


    Във връзка със закриването на психологическите лабораториите през 2001 г. в някои областни центрове на Република България – общо 11 броя, сред които и Ямбол, се създадоха редица затруднения в стопанския и административен живот на една значителна прослойка от населението на гр. Ямбол.
    След сезиране от областния управител, г-н Близнаков – заместник – председател на ПГ на НДСВ съдейства пред Министерството на труда и транспорта за възстановяване на тази нужна на гр. Ямбол институция. В резултат на това са предприети мерки за възстановяване на психологическите лаборатории в града ни.
    Г-н Спасов, в устен разговор е благодарил на г-н Близнаков и г-н Корнезов за съдействието и заинтересоваността, които са проявили във връзка с предотвратяване закриването на “Диана”- ескпрес.
15 януари 2004г.


    На състоялата се на 13 и 14 януари 2004 г. в сградата на Областна администрация Хасково среща по програмата ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Турция взеха участие двамата заместник – областни управители г-жа Надя Данкинова и г-н Румен Гърдев.........<<повече
15 януари 2004г.


    Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, в съдебно заседание на 4 декември 2003 г. в тричленен състав реши............ <<повече
14 януари 2004г.


14 ЯНУАРИ – БАНГО ВАСИ, ВАСИЛИЦА, РОМСКАТА НОВА ГОДИНА

    Най – големият празник който, празнуват ромите от различните вероизповедания е Банго Васи / Василица, Нова година по Юлиянския календар/. Празнува се 2-3 дни........ <<повече
14 януари 2004г.


    Във връзка с предстоящото въвеждане на визов режим за български граждани при пътуванията им в Гърция в периода на Олимпиада 2004, Министерството на външните работи информира, че следи хода на подготовката и предприеманите мерки за предстоящото събитие, което е най – голямото спортно събитие на годината и ще предприеме стъпки за получава не на допълнителна информация от официалните ведомства на Република Гърция.
Българската общественост ще бъде своевременно информирана за промяна на режима за влизане в Република Гърция, както и за предприетите стъпки за облекчаване на пътуванията на българските граждани в периода преди, по време и след спортното събитие.

13 януари 2004г.


    От 9.00 часа, областният управител г-н Минчо Спасов взе участие в тържественото откриване на новата учебна година на поделение 34 560 – Кабиле, както и от 10.30 часа в авиобаза “Безмер”, на тържеството на поделение 26 030.
12 януари 2004г.
                              Снимки: 1 2


    На 19 януари 2004 г., в с. Маломир, областният управител г-н Минчо Спасов ще проведе приемен ден за граждани.
12 януари 2004г.   Областният управител г-н Минчо Спасов и зам. областният управител г-жа Надя Данкинова получиха специална благодарност от страна на Цветан Казанджиев, председател на Дружеството на ямболските художници, за оказаното от тях съдействие при организирането на изложбата, състояла се на 6 януари 2004 г. в галерията на Министерството на културата, гр. София.
9 януари 2004г.
                        

    На 6 януари 2004 г., в изложбена зала “Средец”, на Министерството на културата беше открита Обща художествена изложба на Дружеството на ямболските художници. Организатори на проявата бяха областният управител на Ямболска област г-н Минчо Спасов и Министерството на културата........<<повече
8 януари 2004г.
                               Снимки: 1 2 3 4


    Всички предложени 46 проекта по Националната Програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за 2004 г. от Комисията по заетостта към Областна адмистрация са одобрени.........<<повече
7 януари 2004г.


    Дирекция “Регионална политика” към Европейската Комисия ще организира посещение на нейни експерти в гр. Ямбол, в началото на м. февруари 2004 г. с цел подготовката на инвестиционни проекти от водния сектор за ВиК дружеството в гр. Ямбол. Представители на ВиК и общината е необходимо, в срок до 16 януари 2004 г., да подготвят информация на английски език, която да бъде представена в Министерство на околната среда и водите. Предстоящите срещи са от изключително значение за вземане на положително решение от страна на Европейската Комисия за отпускане на средства по програма ИСПА.
5 януари 2004г.


    С решение №10184, от 13.11.2003г. по административно дело №310 от 2003г., Върховен административен съд на РБългария е отхвърлил жалбата на “Диана - бус” ЕООД гр. Ямбол срещу заповед № РД – 01/0129 от 02.12.2002г. на областен управител на област Ямбол. С цитирана по–горе заповед областният управител е разпоредил управителят на “Диана - бус” ЕООД гр. Ямбол да осигури достъп до територията и съоръженията от транспортната инфраструктура на автогарата, собственост на дружеството на всички превозвачи с утвърдени маршрутни разписания с начална, крайна и междинна автогара – автогарата на “Диана - бус” ЕООД.
30 декември 2003г.


    От 14.00 часа, в сградата на Областна администрация се проведе работна среща, на която се обсъжда Редовния доклад на европейската комисия за напредъка на България към присъединяването й към ЕС за 2003г. Срещата се ръководи от областния управител, г-н Минчо Спасов. На срещата г-н Манавян, бивш областен управител и настоящ директор на “Информационно обслужване” връчи на областния управител първият електронен подпис. Ямболският областен управител е вторият (след варненския областен управител), който ще удостоверява подписа си по електронен път при кореспонденциите си с общинските и държавни органи, а при възможност и с гражданите. Това ще разреши ускоряване на административните процедури, ще спести много време на гражданите и администрацията, ще намали разходите за консумативи и хартия.
22 декември 2003г.


    От 11.00 часа, в сградата на Областна администрация гостува коледарска група от ДОВЛРГ “Ю. Гагарин”. Малките коледари изпълниха коледни ритуали и сурвакаха служителите за здраве.
22 декември 2003г.


    На 19 декември 2003 г., областният управител се срещна със зам. - министъра на здравеопазването д-р Петко Салчев и г-жа Атанасова – началник на инвестиционната дирекция. Целта на срещата беше активизиране на преписката за довършване и експлоатация на новата болница в Ямбол. Бяха обсъдени и юридическите аспекти по изясняване на собствеността между държавата и общините, което е необходима стъпка преди започване на действия по търсене на финансиране.
22 декември 2003г.


    На 20 декември 2003 г. на посещение в гр. Ямбол беше депутатът от НДСВ Веселин Близнаков, с който областният управител сподели актуалните проблеми на Ямболска област и го помоли за съдействие, което да компенсира липсата на народни представители от НДСВ в Ямболска област. Г-н Близнаков посети ДОВЛРГ “Ю. Гагарин”, където дари телевизор и английско – български речници, като символ на интеграционния процес за присъединяване на България към ЕС.
22 декември 2003г.


    На състоялата се на 19 декември 2003 г., в сградата на Областна администрация, изложба на автентични български костюми, текстилни пана и керамика, бе поканена и г-жа Радостина Колева – уредник в художествена галерия “Жорж Папазов”. Нейното мнение като експерт в областта на българското народно творчество и главно по повод на изложбата беше, че българските носии, представени от Георги Костов са наистина автентична колекция, включваща костюми от Тополовград, Стефан Караджово, Устрем, Елхово, Ружица, Калчево, Победа и др. Керамичните плочки на малките художници от школа “Многоцвет” и детски градини “Слънце” и “Пламъче” напомнят за обредните хлябове, които българката е наричала за добро и благоденствие в коледните обреди и обичаи. Текстилните пана на Бонка Кънчева са изработени с майсторство и представляват над 30 композиции с растителни и геометрични мотиви. Според Радостина Колева щедростта на българската душа е символно олицетворение на богатите цветове и живописните форми и синтеза между тях прави българското творчество различно от всяко друго.
22 декември 2003г.


    Задочният доклад на обл. управител пред форума на Фондацията за устойчиво развитие на европейските региони "Енергетиката - мощта на регионите", проведен на 8 и 9 декември 2003 г. в Женева, е поместен на страницата на фонацията: www.fedre.org
15 декември 2003г.


    От 15 до 19 декември 2003 г. Държавна агенция "Гражданска защита", при Министерския съвет на Р България провежда курс за обучение на специалисти от министерства, ведомства и териториалните органи по управление при бедствия, аварии и катастрофи.........<<повече
15 декември 2003г.


    В София зам.-областен управител Надя Данкинова участва в работна среща по Трансгранично сътрудничество между РБългария и РТурция. Тема на срещата е обсъждане на Съвместния програмен документ. В заключителния етап на срещата ще бъдат обсъдени приоритите и мерките, както и тяхното одобряване и приемане. Ще се дискутират възможните проектни идеи за 2004 г., както и за пероида 2005 - 2006 г. и Фонда за малки проекти за 2003 г.
11 декември 2003г.


    На 5 декември 2003 г. в София, от 9.00 ч., в резиденция Бояна, ул. “Витошко лале” 16, областният управител, г-н М. Спасов е поканен да участва в Шеста рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации. Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, съвместно с Генерална дирекция “Предприятия” на Европейската комисия и CM International, Великобритания, организират информационен ден, посветен на предстоящия конкурс за проекти за Регионални иновационни стратегии. На форума ще участват представители на Европейската комисия и на региони от Великобритания и Гърция, които имат успешно реализирани проекти в областта на РИС.
4 декември 2003г.


    Във връзка с изготвянето на Областната стратегия за развитие ще бъдат проведени срещи на работните групи както следва:
    • На 02.12.2003 г. от 10.30 ч. – среща на работна група “Трудова заетост и безработица”
    • На 03.12.2003 г. от 10.30 ч. – среща на работна група “Социална сфера”
    • На 04.12.2003 г. от 10.30 ч. – среща на работна група “Култура”;
    • На 04.12.2003 г. от 14.30 ч. – среща на работна група “Младеж, спорт, НПО”
    • На 05.12.2003 г. от 10.30 ч. – среща на работна група “Икономика и селско стопанство”
    • На 09.12.2003 г. от 10.30 ч. – среща на работна група “Инфраструктура и екология”
    На работните срещи предстои да бъдат утвърдени аналитичната част, SWOT анализа и направените изводи. Поканени са за участие всички членове на работните групи, както и специалисти, заети в съответната сфера. През следващия етап ще бъдат разработени цели, приоритети и мерки на Областната администрация за развитие, във връзка с което на заседанията ще бъдат приемани писмено направени предложения.
1 декември 2003г.


    Областният управител г-н Минчо Спасов единствен от областните управители участва в VI-то Общо събрание на Асамблеята на Европейските региони, което се провежда днес и на 28 ноември 2003 г. в Познан, Полша.........<<повече
27 ноември 2003г.


    На 24 ноември 2003 г. от 13.00 ч. в Областна администрация се проведе среща на областния управител, народните представители от Ямболски регион и кметовете на общини в Ямболска област. Тема на срещата бяха предложения във връзка с предстоящото обсъждане на законопроекта за бюджет на Република България за 2004 г. В срещата взеха участие Кирил Тодоров – кмет на община Ямбол, Христо Христов – кмет на община Болярово, Митко Андонов – кмет на община Стралджа, Димитър Димитров - кмет на община Елхово и др.
25 ноември 2003г.
                                                 <  1  2   3   4 >


    С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на закона за храните /обнародван в ДВ, бр.102 от 2003г./, отпадат правомощията на Министерството на икономиката за регистриране на производителите на храни и поддържането на регистър.........<<повече
25 ноември 2003г.


    По инициатива на oбластния управител г-н Минчо Спасов е взето решение чрез Агенцията за социално подпомагане да бъдат подпомогнати със средства за снабдяване с учебници за втори клас децата от социално слаби семейства. В момента Дирекциите “Социално подпомагане” изготвят списъци на отговарящите на условията. Взетите мерки ще улеснят достъпа до образование на децата от социално слаби семейства.
20 ноември 2003г.


    С Решение № 9599/28.10.2003 г. Върховният административен съд на Република България оставя в сила Решението на ВАС от 17.06.03 г. С него се оставяше без уважение искането на КНСБ за спиране изпълнението на Заповед № ДС 04/0179 от 18.12.02 г. на областния управител Минчо Спасов, с която от синдиката е иззет недвижим имот, находящ се на ул.”Търговска” №2. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
17 ноември 2003г.


    Общо 40 бройки са отпуснати на Д ”БТ” – Ямбол по двата нови проекта на МТСП “Отново на работа” и “Стимулиране на самостоятелна стопанска дейност на жени за оказване на услуги”. В проекта “Отново на работа” с предимство ще бъдат включвани безработни жени, регистрирани в Д ”БТ” на възраст над 50 години и заети жени, ползвали отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на дете до 2 или 3 – годишна възраст и завърнали се на работа до 2 год. след приключване ползването на такъв отпуск.........<<повече
17 ноември 2003г.


    До 30 ноември 2003 г. всички млади хора на възраст между 10 и 24 години могат да участват в написването на Националния младежки доклад за Целите на хилядолетието за развитие. Своето мнение те могат да изразят с есе, разказ, писмо, със стихотворение, със снимка или дори с фото-история, със сценарий, с рисунка, със скулптура, с колаж.........<<повече
17 ноември 2003г.


    След кратка пауза Областна администрация отново е домакин на поредното културно събитие. "Много светлина и оптимизъм се излъчват от картините на Васил Василев", сподели при откриване на изложбата зам. областният управител Надя Данкинова.........<<повече
11 ноември 2003г.
    Неправителствената организация “Център за устойчиво развитие – Знание 21 век” работи по проект за създаване на каталог и компютърен диск с информация за фирми и организации от Ямболска област. Проектът е подкрепен от областния управител господин Спасов. Общините и фирмите, които желаят информационните материали да съдържат информация за възможностите им за производство, търговия, услуги и инвестиции могат да се обърнат към Центъра на ул. “Паисий” 1, тел. 66 11 02, г-жа Румяна Арнаудова.
10 ноември 2003г.


    Областния управител Минчо Спасов свиква провеждането на първите заседания на новоизбраните общински съвети в Ямболска област. На основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА г-н Спасов определя следните дати:
•  за Община Ямбол – 10 ноември – 16,00 ч.
•  за Община “Тунджа” – 6 ноември – 16,00 ч.
•  за Община Елхово – 7 ноември – 11,30 ч.
•  за Община Болярово – 10 ноември – 11,00 ч.
•  за Община Стралджа – 6 ноември – 14.00 ч.
    Заседанията ще се проведат при следния дневен ред:
1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кметове на общини и кметства.
2. Избор на председател на общинския съвет.
3. Определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет за регионално развитие.
4. Разни.

3 ноември 2003г.


    Във връзка с опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка по време на изборния ден Областния управител е издал заповед № РД 01/0119 от 29.10.2003 г. с която е разпоредил забрана продажба на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене и други обществени места от 20.00 часа на 01.11.2003 г. до 08.00 часа на 03.11.2003 г, както и провеждането на масови прояви.
29 октомври 2003г.     Екипът на Областна администрация - Ямбол, ръководен от зам. областния управител Надя Данкинова и главния секретар Милчо Коев спечели първа награда в категорията “Информационни on-line услуги” от конкурса “Електронна on–line услуга 2003”........<<повече

24 октомври 2003г.
     “Дойче банк” търси възможности да разшири сътрудничеството си с български фирми, като предлага дългосрочно финансиране на инфраструктурни проекти в страната. Това е обявил г-н Тесен фон Хайдебрек, член на Управителния съвет на “Дойче банк” при среща с вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева. Финасовата институция има интерес да участва в проекти за прокарване на автомагистрали, за модернизация на болници, при жилищно строителство и др.........<<повече

24 октомври 2003г.


    Областният управител Минчо Спасов, във връзка със съставен акт №1 от 20.10.2003г. от Председателя на Общинска избирателна комисия-Ямбол издаде наказателно постановление, с което на основание Закона за местните избори /ЗМИ/ налага глоба в размер на 200 лв. на Венелин Иванов Стоянов, пълномощник на БКП “Г. Димитров” в гр. Ямбол. Наложената санкция е заради това, че на 19 октомври 2003г. са нарисувани инициали с червена боя “БКП” и залепени предизборни агитационни материали – стикери върху автобус “Шкода”, собственост на Магдален Стоянов Табуров от гр. Ямбол, ул. “Н.Петрини”, с което виновно е нарушил чл. 65, ал. 4 от ЗМИ.
24 октомври 2003г.


    На 22 октомври се проведе заседание на Финансовия комитет към Областен организационен комитет за честване на 100 - годишнина от рождението на Джон Атанасов във връзка с отчитането на приходите и разходите по набраните средства по дарителската сметка.
23 октомври 2003г.


    На 21 октомври 2003 г. в София се проведе семинар на тема “Междуетническата толерантност, проблеми на развитието”, организиран от Националния съвет за етнически и демографски въпроси, Института за изследване на интеграцията, и Проект за етнически отношения САЩ.........<<повече
23 октомври 2003г.


    От 10.00 часа Областният управител Минчо Спасов организира работна среща за обсъждане предложение за разработване на “Програма за развитие на земеделието и селските райони в Странджа - Сакар”........<<повече
21 октомври 2003г.


    Във връзка с опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка по време на изборния ден Областния управител е издал заповед № РД 01/0112 от 20.10.2003 г. с която е разпоредил забрана продажба на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене и други обществени места от 20.00 часа на 25.10.2003 год. до 08.00 часа на 27.10.2003 год., както и провеждането на масови прояви. Заповедта е сведена до знанието на кметовете на общини от Ямболска област.
20 октомври 2003г.


    Премиерът Сакскобургготски разговаря вчера с Хуберт Палфингер – собственик на фирма “Палфингер”, Карл Пон-Вайдингер – управител на Палфингер Продукционстехник – Австрия, Детлер Кох – управител на Палфингер Продукционтехник – България. На срещата присъстваха и Минчо Спасов – областен управител на Ямбол и Надя Данкинова – зам.-областен управител на Ямбол........<<повече
16 октомври 2003г.


    Днес в Областна администрация Ямбол се проведе регионална работна среща, която е част от план на Министерствто на труда и социалната политика за намаляване броя на деца, отглеждани в специализираните институции в Република България........<<повече
16 октомври 2003г.


    Представителите на Централната избирателна комисия за местни избори г-н Александър Александров и г-н Бисер Троянов проведоха обучение на общинските избирателна комисии за подготовка и провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 26 октомври 2003 г. На обучението присъстваха представители на РДВР-Ямбол, ТЗ “ГРАО” и на общинските администрации. Обсъдени бяха въпроси, свързани с осигуряването на охраната на избирателните секции в изборния ден, съставянето и работата с избирателните списъци, попълването на секционни протоколи, отпечатването на бюлетините и др. въпроси, свързани с безпроблемното протичане на изборния процес.
14 октомври 2003г.


    Днес областният управител Минчо Спасов проведе работна среща с генералния консул на Република Турция господин Михмед Чънар. Цел на срещата беше обсъдена досегашната дейност на г-н Чънар.
13 октомври 2003г.


    Правителството одобри днес критериите, по които ще бъдат категоризирани общините у нас. Те са демографски, свързан с основния потенциал на общините – човешкия фактор и основната функция на местните власти за подобряване стандарта на живот на населението; урбанизационен - отразяващ качествена степен в развитието на териториалната общност; инфраструктурен - определящ базисните условия за развитие на техническата и социална инфраструктура; социално-икономически – характеризиращ степента на социално-икономически развитие; селищно-административни и регионални функции – отчитащ административните функции и националните приоритети, които изпълнява съответната административна единица.......<<повече
13 октомври 2003г.


    На 8 и 9 октомври 2003 г. в Интер Експо Център, София, за първи път в България ще се проведе Европейски ден на предприемача. Форумът се организира съвместно от СУ "Св. Климент Охридски" и Столична община и ще бъде под патронажа на вицепремиера и министър на икономиката Лидия Шулева.
    В 9.30 ч. на 8 октомври заместник министърът на икономиката Валентин Първанов ще приветства участниците в събитието и ще направи презентация на тема "Политика на Министерството на икономиката за подкрепа на предприемачеството".
    Още две презентации от представители на Министерство на икономиката са предвидени в дневния ред на форума. Присъстващите ще се запознаят с разработки по "Управление на иновациите в икономиката чрез създаване и развитие на бизнесинкубатори. Критични фактори и успешно инкубиране" и "Възможностизаучастие на български фирми в проекти, финансирани от ЕС."
8 октомври 2003г.


    На 7 октомври 2003 г. Областният управител Минчо Спасов организира работна среща за обсъждане предложение за разработване на “Програма за развитие на земеделието и селските райони в Странджа - Сакар”. На работната среща взеха участие Минчо Спасов, Зоя Тодорова - ОССЗ, Сийка Душкова – ДФЗ, Желю Марев – РУГ, Пейчо Върбанов – РУГ, Евгения Динева - ОДЗГ. На срещата се взе решение да се подготви задание за програмата, включващо и: засаждането на трайни насаждения в района на община Елхово и Болярово; инвентаризация на Държавния и Общински поземлен фонд; финансов анализ на необходимите разходи; агротехническа обосновка на предложението.
8 октомври 2003г.


    Със Заповед № РД 01/0101 от 17.09.2003 г. областният управител Минчо Спасов назначи комисии за извършване на проверка на техниката на фирмите почистващи пътната мрежа І, ІІ, ІІІ, ІV клас и проверка техниката на фирмите извършващи междуселищен и специализиран превоз на територията на Ямболска област, както и готовността им за работа в зимни условия.......<<повече
6 октомври 2003г.


    На 2 октомври 2003 г. областният управител М. Спасов участва в първото заседание на работна група за подготовка на “Програма за развитие на земеделието и селските райони Странджа – Сакар”. Заседанието откри директора на дирекция “РСРИ” госпожа Мирослава Георгиева. Работната група взе решение всички участници да предоставят в 5-дневен срок концепция за структурата на проекто-програмата – обхватът и съдържанието на програмата; възможните източници на финансиране; географския обхват; дейностите по организирането и обезпечаване разработването на програмата.
3 октомври 2003г.


    Правителството одобри стратегия за изясняване на картината на бедност у нас. Първа цел на приетата днес от правителството Национална стратегия за борба с бедността и социалната изолация е изясняването на картината на бедност у нас, съобщи министърът на труда и социалната политика Христина Христова.......<<повече
3 октомври 2003г.


    Със заповед на министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме е сформирана работна група за подготовката на "Програма за развите на земеделието и селските райони в Странджа - Сакар" .За координатор е определен обласния управител на гр. Ямбол - Минчо Спасов.......<<повече
1 октомври 2003г.


    На 30 септември 2003 г. областния управител Минчо Спасов присъства на българо-турския бизнес форум в Панаирното градче - град Пловдив. Към проявата проявиха интерес над 70 български и турски фирми от различни сектори – металургия, машиностроене, хранително – вкусова, строителство, химическа индустрия, селско стопанство, електроника, транспорт.......<<повече
1 октомври 2003г.


    Днес ще бъдат изпратени заявените средства за м.септември на общините за провеждане на местните избори 2003 г.
    Завършена беше проверката за изнасяне на избирателните списъци на определените от кметовете места. Не се констатираха нарушения.
30 септември 2003г.


    В изпълнение на Заповед № РД 01 / 0098 от 28.08.2002 год. на областния управител Минчо Спасов в периода 16-19.09.2003 год. постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи извърши комплексна проверка в петте общини.......<<повече
26 септември 2003г.


    Световната банка и Глобалният екологичен фонд ще ни отпуснат 10 млн. долара за създаването на фонд “Енергийна ефективност”, съобщи министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев. Днес правителството одобри проектозакон за енергийната ефективност, който е в съзвучие с одобрената от Народното събрание Енергийна стратегия на страната.......<<повече
26 септември 2003г.


    С решение № 526 от 25 юли 2003 г. Министерски съвет на Република България даде съгласието за допускане на Веслав Новицки да изпълнява функциите на генерален консул на Република Полша в Република България със седалище във Варна.
    След представяне на консулския патент от името на Влоджимеж Чивошевич, министър на външните работи на Република Полша от 2 септември 2003 г, Веслав Новицки е признат официално от Правителството на Република България за генерален консул на Република Полша във Варна с консулски окръг, обхващащ територията на областите Варна, Шумен, Добрич, Бургас, Сливен, Силистра, Русе, Разград, Търговище и Ямбол.
25 септември 2003г.


    До 25 септември 2003 г. кметовете на общини са длъжни да обявят на подходящи места избирателните списъци. Областният управител ще извърши контрол по изпълнение на задължението. До публикуване на окончателните избирателни списъци (не по-късно от 7 дни преди датата на изборите) избирателите имат възможността да поискат отстраняване на допуснати непълноти и грешки с писмено заявление до кмета на общината.
23 септември 2003г.


    Областният управител Минчо Спасов изпрати до Министерски съвет заявките за необходимите средства за разходите по организационно – техническата подготовка за м. септември – 35 445 лв. и за м. октомври - 133 139 лв. В заявката се включват и възнагражденията на членовете на избирателните комисиите за изборите за местни органи на власт – 2003 г. в края на месец октомври.
17 септември 2003г.


    В Областна администрация приключи обработването на документите свързани с необходимите средства за м. септември и м. октомври за разходите по организационно-техническата подготовка за изборите за местни органи на властта – 2003 г.
16 септември 2003г.


    Областният управител Минчо Спасов е получил официална покана за “Европейската конференция за регионална политика”. Конференцията ще се проведе на 19 септември 2003 г. във Палацо Векио, Флоренция - Италия и е под патронажа на президентът на Италия Карло Адзелио Чампи и на италианският премиер Силвио Берлускони. Основната цел на конференцията ще бъде разглеждането на регионите като и превръщането им в основни ключови участници за бъдещето на Европа. Господин Спасов ще бъде посрещнат от кметът на Флоренция Леонардо Доменичи. На конференцията доклад ще изнесе заместник-председателят на Европейският парламент Хоан Коломи Навал, изявление ще направи и президентът на Европейският съюз Енрико Ла Логия.
    Поради ангажименти, г-н Спасов изпрати писмено послание до форума.
16 септември 2003г.


    Областният управител Минчо Спасов откри процедура – малка обществена поръчка за отпечатване на бюлетини за предстоящите местни избори в края на месец октомври.
15 септември 2003г.


    Със заповед № РД 01/0093 от 28.08.2003г., в изпълнение на Указания № 11-364/17.07.2003г. на Председателя на Държавна агенция “Гражданска защита” към МС, областният управител Минчо Спасов назначи комисия с председател инж. Иван Александров относно извършване на комплексна проверка на общините в Ямболска област по въпросите на защитата при бедствия, аварии и катастрофи. Графикът е определен:
• Община Стралджа – 16.09.2003 год.
• Община Тунджа - 17.09.2003 год.
• Община Елхово – 18.09.2003 год.
• Община Болярово – 18.09.2003 год. от 8.30ч. до 13.00 ч.
• Община Болярово – 18.09.2003 год. от 14.00ч. до 18.00 ч
• Община Ямбол – 19.09.2003 год.
Основни въпроси на проверката: радиационна, химична и биологична защита; свръзки и оповестяване; подготовка на населението и силите; Материално-техническото осигуряване
15 септември 2003г.    На 13 септември 2003г. се състоя благотворителен мач между отборите на училище за деца и юноши – “Юрий Гагарин” гр. Ямбол и сборен отбор на БТV. Мероприятието е част от организационната програма в чест на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов - бащата на компютъра. Футболната среща бе открита от зам. областния управител г-жа Надя Данкинова, като на срещата присъстваше и областния управител г-н Минчо Спасов. Срещата завърши с резултат 2:1 за отбора на BТV, но истинските победители бяха децата от училището, за които събитието се превърна във истински празник и възможност да се снимат със столичните журналисти, между които личеше и единия от водещите на “Сблъсък” – Иван.
15 септември 2003г.


                        Снимки: 1 2 3 4 5
    На 12 септември 2003 г. с любезното съдействие на читалище “Зора” се проведе среща на г-жа Деадри Макбрайт - международен консултант по направление ”Социална интеграция” на екипа за стратегии по проекта “Укрепване на общинския и регионалния капацитет”, финансиран от Британското министерство за международно развитие с представители на малцинствата в града и региона. На срещата присъстваха г-жа Надя Данкинова – зам. областен управител, г-н Ниязи Ашиков – старши експерт етнически и демографски въпроси в областна администрация, лидери на неправителствени организации, представители на ромския етнос. Присъстващите роми посочиха основните си проблеми и отбелязаха че процесите на интеграция на етноса в българското общество изостават. Г-жа Макбрайт подчерта че ромския етнос трябва да проявява по – голяма активност в тези процеси.
15 септември 2003г.


    Областният управител Минчо Спасов ще присъства на официалното откриване на новата учебна година в Професионална Техническа Гимназия “Иван Райнов”. Заместник областния управител г-жа Н. Данкинова ще уважи поканите на Помощно основно училище “Иван Вазов”, Математическа Гимназия “Атанас Радев” и на ОУ “Д-р Петър Берон”. На празникът на първокласниците от ОУ “Христо Смирненски” ще присъства зам. областния управител Румен Гърдев.
    Началникът на дирекция Регионално развитие г-н Алексиев ще присъства на откриването на учебната година на Технически колеж – Ямбол към Тракийският университет - Ст. Загора.
    Старши експерта “Етнически и демографски въпроси” г-н Ашиков ще присъства на празникът на Основно училище “ Даскал Атанас Кожухаров”.
12 септември 2003г.    В Областната администрация се състоя работна среща на тема “Транс-гранично сътрудничество България-Турция, фонд малки проекти 2004”. На срещата присъстваха представители на Областна администрация и потенциалните бенефициенти, отговарящи принципно на критериите за приемливост – представители на общинските администрации в Ямболска област, държавни органи с дейности в трансграничния район, председатели и членове на неправителствени организации, професионални камари, директори на училища, граждански сдружения,представители на асоциации на юридически лица, и пр....<<повече
11 септември 2003г.
    В Областна администрация се проведе заседание на Областната транспортна комисия. Единодушно беше одобрено предложението за изключване от републиканската транспортна схема на автобусната линия Ямбол - Котел. Приети бяха и промени по част от маршрутните разписания на автобусна линия Бургас - Ямбол, които се състоят във въвеждане на сезонност при изпълнение на маршрутните разписания № 28301 и № 28303 - "Изпълнява се от 01.11. до 01.04." и "Изпълнява се от 01.04. до 01.11.", промяна в началните времена на изпълнение на курсовете от Бургас. Изменения бяха гласувани и одобрени на линията от областната транспортна схема Ямбол- Бояново, изразяващи се в удължаване маршрута на курсове в 6.45 ч. и в 12.30 ч. до с. Борисово и откриване на нови спирки. С особено мнение изразено от инж. Христо Димов от железопътната инспекцията беше прието и предложението от кмета на община Елхово за разкриване на нова автобусна линия от републиканската транспортна схема София - Елхово с начални часове на тръгване от Елхово в 13.30 ч. и от София - 10.00 ч.
9 септември 2003г.    Възможностите за стимулиране на сътрудничеството между България и Тайланд в областта на хранителната и вкусовата промишленост, земеделието и туризма ще се обсъждат при предстоящото посещение на търговския представител (с ранг на министър) на Тайланд за Европа министър Кантати Супамонгкон. Предвижда се учредяване на смесен комитет и провеждане на бизнес-форум. В тази връзка Министерството на икономиката очаква информация за инвестиционни проекти в споменатите области (на английски език) и данни за ямболски фирми, заинтересувани от сътрудничество с Тайланд. Необходимо е в срок до 24 септември 2003 г. да се обобщи в Областна администрация проявеният интерес от местни фирми и информацията да се изпрати в Министерството на икономиката.
9 септември 2003г.    До 100 % могат да бъдат финансирани проектите по новите мерки на САПАРД. По мярка "Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции" освен подобряване на инженерната инфраструктура в населените места ще се предоставят средства и за опазване и подобряване на местното културно и архитектурно наследство. По мярка "Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура" се цели подобряване на условията за развитие на селските икономики и подобряване на условията за живот на жителите на селските райони. И по двете мерки могат да кандидатстват общините Стралджа, Елхово, Болярово и "Тунджа".
9 септември 2003г.


    На 9 септември 2003 г. от 11,00 часа в Областна администрация ще се проведе заседание на Областната транспортна комисия. Ще бъдат разгледани предложения на кмета на община Ямбол за изключване от републиканската транспортна схема на автобусна линия Ямбол - Котел, за промени по част от маршрутните разписания на автобусна линия Бургас - Ямбол и за промени на линията от областната транспортна схема Ямбол - Бояново. Дневният ред на заседанието включва и предложение от кмета на община Елхово за разкриване на нова автобусна линия от републиканската транспортна схема София - Елхово от квота на община Елхово.
8 септември 2003г.    С Решение № 93/ 03.09.03 г. и с Решение № 131/ 04.09.03 г. Централната избирателна комисия е определила членовете на Общинските избирателни комисии на Ямбол и Болярово.
8 септември 2003г.
    Общините Елхово, Болярово, Стралджа и Тунджа са включени в списъка на общините и планинските населени места с потенциал за развитие на селски туризъм по Програма Сапард, съгласно Приложение № 4 към чл.13, ал.2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД). Съгласно Приложение №3 към чл.13, ал.1 от същата Наредба се предвижда включването на тези общини в листата на селските и планинските райони. Всичко това дава основание на гореизброените общини да кандидатстват по Програмата за развитие на селски туризъм.
3 септември 2003г.     Тракийския земеделски изследователски институт в Одрин предлага сътрудничество на сходни институти и организации от областите Ямбол, Бургас и Хасково. Специалистите от института предлагат осем идейни проекта за реализиране в областта на земеделието в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество и по други европейски програми. Проектите включват разработване на програми за повишаване на добивите от традиционни и алтернативни за региона култури, обучение на земеделци за прилагане на новостите в сектора, семинари и симпозиуми за обмяна на опит и др. Института единствен в Турция разполага с програма за изследване и подобрения при слънчогледа и ориза. Произвежда оризови семена за посев за цялата страна. Има сортове пшеница и ечемик отглеждани в различни части на Турция. Турските специалисти са отворени за всякакъв вид сътрудничество. От 28.09 до 30.09.2003г. в Одрин ще се проведе среща със специалисти от различни части на България. На срещата ще се обсъждат идеи за съвместни проекти и дискусии за маслодайните и зърнените култури, производство на ориз, лозарство и др. Домакините очакват и ямболско присъствие.
3 септември 2003г.     На 04.09.03 г. от 15,30 часа координаторът по проекта за Областна стратегия за развитие на Ямболска област, Веселин Трендафилов ще проведе работна среща със журналистите от ямболските медии. До края на седмицата приключва етапа за събиране на първична информация и господин Трендафилов ще сподели своите наблюдения от съвместната работа на специалистите от Областна администрация и останалите членове на работните групи. Ще бъде обсъден вторият етап от работата по проекта и задачите на координаторите.
3 септември 2003г.     На 08.09.03 г. на работно посещение в Областна администрация ще бъде г-н Питър Болтън - главен експерт по проекта на Министерството на международното развитие на Великобритания "Подпомагане на общините и регионалния капацитет в България". Посещението предвижда срещи с местни експерти и участници в проекта за систематизиране и описване на успешни практики и случаи.
2 септември 2003г.    На 05.09.03 г. от 11,00 часа в МРРБ ще се проведе работна среща по Проекта за трансгранично сътрудничество с Република Турция. Срещата е за експертите от българска страна с цел обсъждане на обобщената до момента информация и приемане на съгласуван документ от трите области - Ямбол, Сливен и Бургас и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
2 септември 2003г.     На 04.09.03 г. на работна среща в Областна администрация ще бъде координаторът по проекта за Областна стратегия за развитие на Ямболска област, Веселин Трендафилов. До края на седмицата приключва етапа за събиране на първична информация. Ще бъде обсъден вторият етап от работата по проекта и задачите на координаторите на създадените работни групи.
2 септември 2003г.  Благодарствено писмо за оказаното съдействие и подкрепа на Детски хор " Професор Георги Димитров" - Ямбол, получи областният управител Минчо Спасов . Ямболските хористи бяха единствените представители на България в Международния и Интернет фестивал "Vokal total - 2003" в град Грац, Австрия.
27 август 2003г.

      Със заповед № РД01/0083 от 29.07.2003 г. областният управител е определил състав на технически екип от Обла. администрация, който ще отговаря за организационно-техническата подготовка на местните избори и ще осъществява взаимодействие между МС и общинските администрации. За ръководител на екипа е определен Станимир Трифонов – директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация.
Избирателните списъци се съставят по постоянен адрес. Лица, които желаят да гласуват по настоящ адрес, могат да направят това, ако са адресно регистрирани Съгласно ЗГР в съответната община или кметство преди насрочването на изборите от Президента (08.08.2003 г.) и са заявили желанието си за това не по-късно от 14 дни преди изборния ден.
27 август 2003г.    Бюлетините ще се отпечатват в Ямбол след проведена процедура по ЗОП, съответно Наредбата за обществените поръчки под праговете определени в чл. 7 от ЗОП. Кметовете на общини следва да осигурят подходящи помещения за ОИК, както и необходимите им технически средства, материали и др. Задължение на комисията е да изпраща своевременно решенията на ЦИКМИ до ОИК и кметовете на общини. Охраната на изборните помещения и на помещенията за работа на ОИК се осигурява от НС “Полиция”, като средствата се осигуряват централизирано по бюджета на МВР.
     Решенията на ЦИКМИ се публикуват в електронен вид в сайта на БТА www.bta.bg
     Предизборната кампания започва на 26.09.2003 г. и приключва в 24.00 ч. на 24.10.2003 г.
26 август 2003г.    В следствие на проведените разговори с г-н Херман Унгер – ръководител на проекта за консултантска помощ и модернизиране на Област Пловдив се очаква посещение на представители в Областна администрация Ямбол на 27.08.03 г. Целта на визитата е провеждане на работна среща със специалистите работещи по проекта за изграждане на единна информационна система на Ямболската областна администрация.
26 август 2003г.     Изграждането на Областна стратегия за развитие на Ямболска област върви по план. Съществена част от информацията е събрана, като продължава анкетирането на фирмите от частния сектор и на неправителствените организации от група “Култура, спорт, младежки дейности и НПО”. Очаква се през месец септември събиране на работните групи за обобщаване и анализ на информацията. Следва сглобяването в едно цяло на всяка стратегия между отделните работни групи и определяне на целите и приоритетите, които стоят пред областта. В началото на следващата година се очаква да бъде готова една цялостна и добре структурирана Областна стратегия за развитие, обхващаща всички сфери на живота – икономика, селско стопанство, заетост и безработица, инфраструктура и екология, образование и здравеопазване, спорт, култура, младежки дейности.
26 август 2003г.В полза на Областния управител Минчо Спасов е изходът по делото, образувано срещу Общински съвет при Община Стралджа. С решение Ямболски окръжен съд прогласи нищожността на решението на Общински съвет Стралджа за закриване на Стралджанското основно училище “П. Хилендарски” за учебната 2003 – 2004 год...<<повече
18 август 2003г.

     Главен експерт по ученически, масов спорт, регионални и младежки дейности на област Ямбол назначи Министерство на младежта и спорта. Това е Янко Димов Янков – с висше образование и следдипломна квалификация по футбол в Национална спортна академия “В. Левски” - гр. София. Работното му място е в Областна администрация – Ямбол.
18 август 2003г.


     Ямболската болница е сред здравните заведения, сред които ще бъдат разпределени 605 хил. лв. от държавния бюджет. Всички области ще получат общо 63 милиона лв. за текуща издръжка на делегираните “държавни дейности”, субсидии за осъществяването на здравна дейности медицинска помощ и субсидии за организациите с нестопанска цел. Средствата ще бъдат предоставени от преизпълнение на приходите по централния бюджет.
11 август 2003г.


     На 6 август 2003 г. областният управител г-н Спасов и зам.-областният управител – г-жа Данкинова се срещнаха с председателя на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа, чиято основна цел е пропагандиране на българските национални ценности и традиции. Беше обсъдена идеята на Националния организационен комитет за честване на 100 - годишнината от рождението на Джон Атанасов умалено копие на паметника, които ще бъде издигнат в София да бъде отлято и поставено пред Университета в Айова, където е творил бележития учен. Все още са недостатъчни средствата по националната дарителска сметка. Беше обсъдено и разпределението на задачите между членовете на Националния организационен комитет.
11 август 2003г.


     Днес по покана на областния управител Минчо Спрасов, Областна администрация посетиха инж. Херберт Тоефел – индустриален мениджър на фирма “Палфингер” и главният инженер г-н Кубецко. Двамата са представители на фирмата, която закупи завода за хидравлични цилиндри в с. Тенево, община Тунджа. Предстои реконструкция и разширяване на производствената база, като се очаква инвестициите за първата година да надхвърлят 1 млн. евро. Намеренията на инвеститорите са в строително-ремонтните работи да се включат предимно ямболски фирми. Ще бъдат открити 250 работни места, които ще се заемат от жителите на общината и областта.
7 август 2003г.


     Днес в Ямбол на посещение бе екзархът на Апостолическата католическа църква – епископ Христо Пройков. Заедно с областният управител посетиха Дневния център за социализация на деца с увреждания “Каритас”. Там бяха обсъдени възможностите за разрастване на услугите, които предлага, както и бъдещото разширяване на центъра.
5 август 2003г.     
Днес по инициатива на областният управител господин Спасов се проведе работна среща в Областна администрация, на която присъстваха председателя на Тополовградския районен съд, председателя на Окръжен съд гр. Ямбол, Окръжния прокурор на гр. Ямбол, директора на Окръжната следствена служба и началника на РДВР Ямбол. Поводът за проведената среща е постъпилото искане от министър Георги Петканов за внасяне предложение във Висшия съдебен съвет .....<<повече

5 август 2003г.


     На 5 август 2003 г. областният управител Минчо Спасов свиква на работна среща в Областна администрация представители на РДВР и пожарната, ген. Димитров – командир АБ Безмер и началник гарнизон, директора на Държавна дивечовъдна станция – г-н Недев, подполковник Стоянов – командир на под. 52590 и директора на Д”ГЗ”. Целта на срещата е да бъде актуализиран планът за действие при възникване на пожари на територията на Ямболска област и да се обсъди взаимодействието между институциите.
4 август 2003г.


     На 7 август 2003 г. областният управител е поканил на среща австрийския инвеститор Herbert Toefl, който закупи цеха на “ХЕС” АД в с. Тенево. Тема на разговорите ще бъдат потенциалните възможности и съществуващите затруднения за по-масираното навлизане на австрийски инвестиции в Ямболска област.
4 август 2003г.


     През месец юли 2003 г. по Програма ФАР на ЕС стартира Проект BG 0102.06 ”Социална интеграция”. Проектът ще финансира дейности разпределени в три компонента – създаване на ромски културни – информационни центрове и провеждане на курсове за ограмотяване на роми; разкриване на работни места за роми.....<<повече
1 август 2003г.     От 30 юли до 1 август 2003г. в Областна администрация Ямбол се провежда информационен курс за журналистите от регионалните медии. Тема на обучението е “Проекти и програми финансирани от ЕС”. Целта на курса е да се запознаят журналистите с предприсъединителните фондове, процеса на програмиране и практичното изготвяне на проекти. Идеята за обучението възникна по време на редовния брифинг на областния управител, когато беше споделена недостатъчната информираност на гражданите за възможностите за финансиране. Лектори на обучението са служители от Областна администрация.
30 юли 2003г.     
Общо 41 нови работни места по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост" към националната програма "Опазване на реколта 2003" са осигурени за Ямболска област. Работните места са обезпечени от стартирането им до края на месец ноември 2003 г. за четири месеца. По общини бройките са съответно 22 за Община Болярово и 19 за Община Елхово.
30 юли 2003г.


     На двудневно посещение в Ямбол пристигна делегация от Одрин, водена от областния управител на Одрин – г-н Фахри Юджел. В състава на делегацията са включени г-н Парлар – зам. областен управител, г-н Таранджъ от Областна дирекция по образование, г-н Бодур – председател на съюза на занаятчиите в Одрин, г-н Саръгюл от колегията на юристите, г-н Берекетли от Одринската търговско – промишлена палата, председателя на Земеделската палата – г-н Йорулмаз и главният секретар на Индустриално – стопанската камара – г-н Ачъкгьоз. От 14,30 се проведе работна среща със съответните представители от Ямболска област, на която присъства и Генералният консул на Република Турция в Бургас – г-н Чънар. Тема на срещата бяха възможностите за съвместни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. От 17,30 часа гостите ще присъстват на откриването на художествената изложба на Теодора Христова в Областна администрация.
24 юли 2003г.


Снимки: 1 2 3 4 5 6 7


     От 10.30 часа областният управител Минчо Спасов откри работна среща за трансгранично сътрудничество България – Турция. На срещата присъстваха експерти от Ямболска, Бургаска и Сливенска област. Под ръководството на г-н Марко Манети – консултант по програмата към Делегация на Европейския съюз беше обсъден ситуационния анализ на трите области граничещи с Република Турция.
22 юли 2003г.


     На 18 юли 2003 г. в Областна администрация се проведе работна среща на тема “Енергийна ефективност”. Поканени за участие бяха представители на общините от Ямболска област, управители на “Електроразпределение”, “Булгаргаз” ЕАД, “Топлофикация Ямбол”, “Ямболгаз 92” АД и бизнесмени проявили интерес по проблема.....<<повече

21 юли 2003г.


     Учебен център за изграждане на бизнес умения в управлението на малките и средни предприятия (МСП) ще се създаде към Института за следдипломна квалификация при УНСС. Проектът е избран за финансиране чрез Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) - ДЖАЙКА. Национален координатор на предоставяната от японското правителство техническа помощ за България е Министерството на икономиката.....<<повече
16 юли 2003г.


     Средно със 100 дка по-малко са средните добиви от жътвата на есенниците през тази година в сравнение с 2002 г. Към 10 юли 2003 г. средните добиви са пшеница - 170 кг/дка, пролетен ечемик 109 кг/дка, зимен ечемик – 104 кг/дка. Това се дължи на неблагоприятните агрометеорологични условия от есента на 2002 г., които продължиха и през пролетта на 2003 г. Част от площите засети с пшеница и ечемик не поникнаха или измръзнаха. Това наложи презасяване на големи площи с пролетен ечемик.
     Площите с трайно необработваеми частни земи в област Ямбол към момента са 386 245 дка. Най-висок е процента в общините Болярово – 58,69 % и Елхово – 32,90 %. Сравнително по-нисък е в общините Стралджа – 7,56 %, Ямбол – 6,39 % и най-малък в община “Тунджа” – 5,06 %.
16 юли 2003г.


     Областният управител Минчо Спасов е бил назначен от министъра на държавната администрация за член на комисията определяща критериите за обществена поръчка за документооборотни програмни продукти за всички областни администрации.....<<повече
14 юли 2003г.


     Областният управител господин Спасов е изпратил писма до кметовете на петте общини и членовете на Комисията по заетост с молба да окажат съдействие за устройване на работа на сираци, завършили социално учебно професионално заведение в Ямбол. Две от момичета са с професия полиграф, а третото – шивачка. Те са регистрирани като безработни в Бюро по труда – Ямбол и в Общинска служба за социално подпомагане.
14 юли 2003г.


     Изказване на Областния управител Минчо Спасов на конференцията “Ролята и отговорностите на регионите” в Брюксел – 08.07.2003 г.
11 юли 2003г.


     На 4 юли 2003 г. се проведе събеседване с Камен Пехливанов - номинирания кандидат за работа по проекта "Заетост на младежи с висше образование". Същият беше одобрен и ще започне работа в Областна администрация на заявената длъжност "Стопанско управление".
7 юли 2003г.


     С решение № АК11/0028 от 27.06.2003 год. Областният управител спря изпълнението на решението по точка трета от дневния ред, "Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Ямбол", протокол № 44/23-30.05.2003 г., на общински съвет - Ямбол.
7 юли 2003г.


     
От днес до 3 юли 2003 г. екипи на Дирекция “Гражданска защита” и Регионално звено за противопожарна и аварийна безопасност ще извършват проверки по готовността на групите за участие в гасенето на пожари, оборудването на противопожарните депа, състоянието на пожарните хидранти и изкуствените водоеми. Специализираната комисия ще извършва проверки на 14 обекта на територията на Ямболска област, в изпълнение на задачите по организацията и провеждането на превантивна дейност, произтичащи от Заповедта на Областния управител във връзка с Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи. Резултатите от извършените проверки ще се изготвят в протокол с необходимите предписания за намаляване и ограничаване до минимум на рисковите фактори.
30 юни 2003г.     
Областният управител Минчо Спасов и Областната работна група по изготвяне на Областна стратегия за развитие на Ямболска област ще участват в Регионална конференция “Партньорите знаят как”, организирана от Британската обучителна организация /ITS/ - Лондон-Югоизточен район за планиране и Министерство за международно развитие на Великобритания /DFID/. Конференцията ще се проведе днес 30 юни 2003 г. в гр. Бургас, с участието на областни и общински представители по проектите, финансирани от ITS и DFID. На нея ще бъдат връчени сертификати за проведения курс-обучение за изготвяне на проекти по европейски предприсъединителни фондове. Сертификатите са два - с идентична следдипломна квалификация - и се издават на обучаваните и успешно положили изпит от Пловдивския технически университет и от Британската организация “Международни услуги за обучение” /ITS/, финансирала самият обучителен курс. Такива дипломи ще бъдат връчени на официална церемония, в рамките на провеждащия се форум, като такива ще получи Старши експерт “Евроинтеграция и инвестиции” при Областна администрация гр. Ямбол Галя Павлова.
30 юни 2003г.


     
По инициатива на областния управител Минчо Спасов Областна администрация бяха официално представени книгите “Аутопия: другият път към ада” от Христо Карастоянов и “Писма до Гаустин” от Георги Господинов. Събитието се проведe съвместно с Издателска къща “Жанет-45” и Дружеството на писателите в Ямбол.
25 юни 2003г.


     Броят на назначените лица по програма “Реколта 2003 г.” в петте общини от Ямболска област е както следва: В Община Ямбол ще бъдат сключени трудови договори със 7 лица, след приключване на текущата проверка от страна на полицията. В Община “Тунджа” са назначени 47, в Община Стралджа – 24, Община Елхово - 19 работещи по програмата. В Община Болярово от заявените 8 бройки договори са сключени със 7 души, предстои да се подпише договор с още 1. Договорите са сключени през месец юни за срок от 6 месеца.
24
юни 2003г.

     Със свое Решение по административно дело №56/2003 г. Ямболският окръжен съд прие за правилни мотивите на областния управител в заповедта, с която е спряно решение на ОбС Елхово. С незаконосъобразното решение общинските съветници бяха определили право на стипендия само на ученици с успех отличен 6,00 и брой на неизвинените отсъствия не повече от 10 % от разрешените с Правилника за прилагане Закона за народната просвета и вътрешните правилници, като по този начин ограничаваха броя на правоимащите. Съгласно действащото в момента Постановление № 207 от 03.10.1994 г. на Министерски съвет стипендии ще получават ученици с успех не по-нисък от отличен 5,50.
24
юни 2003г.


     На 20 юни 2003 г. Областният управител Минчо Спасов, съвместно със специалист-геодезист и представител на Дирекция “Гражданска защита”, извършиха замерване на участъка на р.Тунджа от с. Ханово до с.Коневец с GPS (уред за глобално позициониране). Участъкът е картографиран и са уточнени координатите на препятствията (затлачвания, паднали дървета и др.), които ще трябва да бъдат разчистени, а протоколът с констатациите ще се изготви в близките дни. Проверката на състоянието на речното корито в този участък се извърши във връзка с предотвратяване на евентуални наводнения по долното поречие на р.Тунджа (в района на гр. Елхово) и е част от задачите, поставени във връзка с екологичния лодкови поход, провел се в рамките на правителствената инициатива “България – ДА”.
23 юни 2003г.


     Областната работна група по изготвяне на Областна стратегия за развитие на Ямболска област получи покана за участие в Регионална конференция “Партньорите знаят как”, организирана от “ITS”- Лондон-Югоизточен район за планиране и Министерство за международно развитие на Великобритания. Конференцията ще се проведе на 30 юни 2003 г. в гр.Бургас и ще участват областни и общински представители по проектите, финансирани от “ITS” и “DFID”.
23
юни 2003г.


     От 10.00 часа Старши експерт “Евроинтеграция и инвестиции” Галя Павлова положи успешно изпит по програмата “Партньори за проекти”, провеждащ се днес в залата на Областна администрация. Участници от трите области - Ямбол, Сливен и Бургас - преминаха обучение, ръководено от специалисти и консултанти Министерството за международно развитие на Великобритания.
23
юни 2003г.     По инициатива на Областния управител Минчо Спасов, съвместно с Издателска къща “Жанет-45” и Дружество на писателите в Ямбол, на 25 юни 2003 г.от 18.00 часа в залата на Областна администрация, се организира представяне на новите книги: “Аутопия: другият път към ада” от Христо Карастоянов и “Писма до Гаустин” от Георги Господинов.
23 юни 2003г.

     От 12 юни до 14 юни 2003 г. зам. областният управител Румен Гърдев участва в работно посещение по покана на главния секретар на област Тесалия, Гърция във връзка с представяне на програмата “Иновационни инициативи в Тесалия”. Целта на работното посещение е чрез запознаване с дейностите по завършващата гръцка програма да се даде подкрепа на процеса на иновационни инициативи в България. Област Тесалия бе партньор на български областни администрации в първия пилотен проект за изработване на иновационна стратегия за район “Южен Централен”. В програмата на посещението са включени семинар на тема “Развитие на регионалната иновационна стратегия: Най-добрите практики при развитието на регионите в страните от Югоизточна Европа” и посещение на технологичния парк в Тесалия.
     Разходите са за сметка на приемащата страна.
12 юли 2003г.


     Крайният срок на програмата BG 0102.05 “Инициативи на пазара на труда” е 15 август 2003 г., 17,00 часа. Кандидатстващите проекти трябва да са по един от следните компоненти: Професионално обучение, Програми за стаж за безработни, Стимулиране на предприемачеството сред безработните, Подкрепа на предприемачи и бизнес развитие (МСП). Минималният размер на безвъзмездната помощ е 20 000 Евро, а максималният – от 60 000 до 100 000 Евро. По програмата могат да кандидатстват: организации с нестопанска цел, местни власти, браншови организации, работодателски организации, кооперации, бизнес центрове, регионални търговско-промишлени палати, синдикални организации. Подробна информация за настоящата покана може да бъде намерена на: www.mrrb.government.bg, www.mlsp.government.bg, както и при Регионалния координатор към МТСП, г-ца Живка Жекова – 046/ 66 24 70.
12 юни 2003г.


     На 10 юни 2003 г. вторият по големина испански град Барселона посрещна Учебния ветроходен кораб “Калиакра” особено радушно. Всеотдайният приятел на България - почетният ни консул в Каталуния г-жа Андела Клементе де Педрет бе подготвила представителите на местната власт, представителите на въоръжените сили на Испания, местния дипломатически корпус и представителите на бизнеса за пристигането на “Калиакра”.
     Областният управител на Ямбол г-н Минчо Спасов и капитана на кораба С. Ангелов, придружени от г-жа А. Педрет и г-жа Г. Ленкова секретар “Култура и преса” в посолството на РБългария в Мадрид имаха редица официални срещи.Посетени бяха командващите на морските сили, сухопътните войски и военновъздушните сили.Проведени бяха разговори с кмета на Барселона и представители на провинция Каталуния.
     Благодарение на дъщерната фирма на Параходство Български военноморски флот – Bulspain беше изнесена презентация за живота и делото на Джон Атанасов, както и за съвместната инициатива на Министерствата на транспорта и външните работи за приобщаване към морето на младежи, останали без родителски грижи. Презентацията беше посрещната с голям интерес от присъстващите представители на електронните и печатните медии в Барселона, както и от многобройните гости.
11 юни 2003г.


     В 12.00 часа завърши посещението на Учебно ветроходния кораб “Калиакра”на Параходство Български Морски флот в последното средиземноморско пристанище Барселона от Юбилейното плаване в чест на 100 - годишнината от рождението на Джон Атанасов – бащата на компютъра.
     В пристанището на Барселона приключи и двадесет дневното обучение на младежите от домовете за сираци от Ямбол и Варна. Беше проведен вътрешен изпит, на който те се представиха според възможностите си. Най – добре подготвени се оказаха Георги Станев от Ямбол и Валентин Маринов от Варна. След завръщането си в България практикантите ще положат изпит пред Морска администрация.
     С автобус, осигурен от Министерство на външните работи групата се отправи за България, където се очаква да пристигне в петък.
11 юни 2003г.


     На 6 юни 2003 г. зам. областният управител Румен Гърдев присъства на седмата среща на Управителния съвет на проекта, финансиран от Министерството на международното развитие на Великобритания. Управителният съвет се събира 4 пъти годишно и работи за да гарантира добрата работа на проекта и съобразяването на дейностите му със съществуващите нужди на участниците. На срещата беше представен доклад на консултантите по проекта “Партньори по проекта”. В частта отнасяща се до изпълнение на общинските стратегии в пилотните общини, консултантите са впечатлени от начина, по който кметовете, общинските администрации и партньорите работиха по изпълнението на стратегиите. Съществуват неоспорими доказателства за изпълнение в области като преструктуриране на общински фирми, подобряване на услугите и разширяване достъпа на гражданите до тези услуги. В доклада се споменава и успешната съвместна работа с Дирекция “Структурни фондове” на Министерство на финансите, както и с Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
10 юни 2003г.


     На 9 юни 2003 г. зам. областният управител Румен Гърдев взе участие в работна среща на областните управители с вицепремиера и министър на икономиката Николай Василев. Беше проведена дискусия по Закона за насърчаване на инвестициите в малките и средни предприятия и създаването на индустриални зони. Поставен бе въпроса с наличните военни имоти с отпаднала необходимост за армията. Областните управители помолиха за съдействие МИ за представяне на отделните области пред потенциални инвеститори чрез търговските представители на България.
10 юни 2003г.


     По програма ФАР на ЕС стартира Проект BG 0102.06 “Социална интеграция” на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на труда и социалната политика. Проектът цели да допринесе за социалната и икономическа интеграция на ромите, другите етнически малцинствени групи и на лицата с увреждания в българското общество. Изпълнението му ще бъде осъществено чрез схема за безвъзмездна помощ на обща стойност 4,163 млн. евро. По проекта могат да кандидатстват нестопански организации и български държавни или частни работодатели, регистрирани по Търговския закон.
     
За повече информация: г-ца Живка Жекова, регионален координатор към МТСП, тел. 046/ 66 24 70.
10 юни 2003г.


     С оглед осигуряване на възможности за кандидатстване на по-широк кръг работодатели по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, Агенцията по заетостта е обявила от 2 юни 2003 г. отворена процедура за подаване на проекти. За целта на Дирекции “БТ” е възложено да продължат приемането на проекти без регламентиран краен срок за тяхното депозиране. Проектите ще бъдат оценявани и подложени за окончателно одобрение и финансиране от Агенцията по заетостта, съгласно утвърдената Процедура за кандидатстване по програмата.
9 юни 2003г.


      В гр. Созопол се проведе седмата среща на Управителния съвет на проекта на Министерство за международно развитие "Подпомагане на общините и местния потенциал". Управителният съвет се събира четири пъти годишно, работи за да гарантира добрата работа на проекта и съобразяването на дейностите му със съществуващите нужди на участниците.
6 юни 2003г.


      В сградата на Областна администрация - Ямбол се проведе Областно събрание за избор на делегати за Националното учредително събрание на Камарата на инженерите в България. За делегати бяха избрани инж. Павел Василев, инж. Господин Костов, инж. Радостин Евтимов, инж. Тодор Бумбалов и инж. Дженко Дженков.
5 юни 2003г.


        В Областна администрация се проведе обучение на координаторите от областните администрации на Ямбол, Сливен и Бургас, които ще участват в изграждането на областните стратегии за развитие. Както вече бе споменато за Ямболска област се създават 6 работни групи – “Селско стопанство”, “Икономика”, “Трудова заетост и безработица”, “”Инфраструктура и екология”, “Население, здравеопазване, образование и социални дейности”, “Култура, младежки дейности, спорт и НПО”. Работните срещи на членовете на групите ще се проведат на 10 и 11 юни 2003 г. в Областна администрация.
5 юни 2003г.


 
      Приключи посещението на Ямболската делегация в гр. Текирдаг, Република Турция. Гостуването бе изключително успешно. Проведени са много срещи и договорени следващи контакти:
  - участие на Ямболските производители на голямо търговско изложение в гр. Чорлу - м. септември
  - гостуване на 19 изявени ученици от Математичска гимназия и Астрономическа обсерватория и 4 учители в базата на тухникума по туризъм - м. август
  - подготовка на споразумение за сътрудничество между журналистическите колегии от двете области
  - посещение на деца, лишени от родителски права в ученическите бази в Текирдаг
  - търсене на възможност за превръщането на изложенията на производителите в ежегодни, съпътствайки от културни прояви.
Снимки: 1 2 3 4 5 6
5 юни 2003г.  


 
      На 4 юни 2003г. от 20,00 часа в пристанището на Неапол се проведе третата презентация посветена на Джон Атанасов. Още със закотвянето си “Калиакра” предизвика голям интерес сред многобройните яхти и фериботи. По преценка на посланика ни в Рим, господин Калудов, презентацията се превърна в голям успех за изграждане имиджа на България. Събитието бе уважено от много млади италианци – студенти по българистика в местните университети и техните преподаватели – госпожа Спасова и госпожа Лекова. С радост и задоволство младите хора се включиха в този български празник. Те се гордееха, че изучават езика на народа, чийто потомък е бележитият учен. На презентацията присъстваха и офицери от 13 европейски нации, работещи в базата на НАТО близо до Неапол, поканени от нашия представител, полк. Георги Тодоров. Събитието уважиха и представители на бизнеса, търговски партньори на България, гости на Неапол от Дания и други страни.
      Господин Калудов приветства позитивизма на идеята на министрите на транспорта и на външните работи да популяризират България в Италия. Подобно действие бе оценено като навременно и уместно, с оглед предстоящото председателство на Италия в ЕС.
      Събитието бе отразено от много журналисти – на националната телевизия RAI, вестници и други електронни медии.
      Днес “Калиакра” ще вдигне котва с курс Барселона.
5 юни 2003г.  
Снимки: 1 2 3 4 5


       От 14,00 часа в Заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие, на което ще бъдат разпределени и одобрени квотите за общините по програмата на МТСП за опазване на земеделските земи и реколта през 2003 г.
 
2 юни 2003г.


      На 29 май 2003 г. в София екип от специалисти на Областна администрация взе участие в ІІІ-ти дискусионен форум “Реформата в държавната администрация и взаимодействието е-правителство – е-община”. На форума зам. областния управител г-жа Надя Данкинова представи проекта на Oбластна администрация Ямбол за реализиране на електронно правителство в областта.
30 май 2003г.


      На 29 май 2003 г. на борда на “Калиакра” в Пирея се проведе втората официална презентация за живота и делото на Джон Атанасов. През целия ден корабът беше отворен за посещения и повече от двеста човека разгледаха специалната изложба посветена на създателя на компютъра. Вечерта на официалния коктейл присъстваха над осемдесет официални госта, сред които министърът на транспорта и търговския флот на Гърция - Георгиус Аномеритис, областната управителка на Атина, посланикът на Република България в Гърция Стефан Стоянов, дипломати от българското посолство, посланикът на САЩ в Гърция – г-н Милър, представители на Гръцкото външно министерство, български и гръцки общественици и бизнесмени. Абитуриентите бяха щастливи да се срещнат с Томас Лафчис и да се фотографират за спомен с него. Всички гости бяха впечатлени от оригиналния начин за популяризиране на България като родина на бележития учен.
      Днес, в 10,30 часа “Калиакра” отплава към Коринтския канал.
30 май 2003г.  
Снимки: 1 2 3 4 5 

      На 28 май 2003г. Учебният ветроходен кораб “Калиакра” акостира в пристанище Пирея. Днес предстои втората презентация, посветена на 100-годишнината на Джон Атанасов. През целия ден корабът е отворен за посещения. На палубата е аранжирана изложба, посветена на живота и делото на бележития учен. На организираният довечера коктейл се очаква да присъстват министърът на транспорта и търговския флот на Гърция - Георгиус Аномеритис, областната управителка на Атина, посланикът на Република България в Гърция Стефан Стоянов, дипломати от българското посолство и над 150 български и гръцки общественици и бизнесмени.
29 май 2003г.           
        Снимки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


      В съответствие с приетия график за провеждане на дейностите по преброяването на земеделските стопанства Областна дирекция “Земеделие и гори” Ямбол е готова с поименните списъци на анкетьорите, определени по общини и населени места. Изготвени са таблици с населените места и броя на стопанствата за преброяване. Запазва се подаденият в Дирекция “Агростатистика” брой на анкетьорите – 107 броя. Изградена е компютърната мрежа по агростатистика и няма проблеми с функционирането й.
28 май 2003г.          


      Предстои прием по специалността “Национална сигурност и отбрана” във ВА “Г. С. Раковски” за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”. Условията, редът и сроковете за кандидатстване са посочени в Наредба № Н-8/14.03.2003 г. за приемане на обучаеми във ВА “Г. С. Раковски” . За повече информация: Областна администрация или Военно окръжие.
28 май 2003г.
           


      При престой на кораба на рейда на Текирдаг – централният от турските тракийски градове и побратимена с Ямболска област капитанът и областният управител на Ямбол уважиха сърдечната покана на валията – Ахмед Йозурт, кмета – Кадир Чеби и началника на жандармерията на окръга полковник Гемал Темизиос.....<<повече
26 май 2003г.           


     Областните администрации на Ямбол, Сливен и Бургас, съвместно с Министерство на международно развитие на Великобритания стартираха проект по изграждането на Областна стратегия за развитие. Трите стратегии на областите ще спомогнат за изграждане на единна стратегия за развитие на Югоизточен планов регион. Ще бъдат създадени 6 работни групи, включващи представители на различни организации и администрации.
26 май 2003г.


     На 24 май 2003 г. от 20.00 часа на борда на “Калиакра” в пристанището на Истанбул се проведе първата презентация за живота и делото на Джон Атанасов. Специална пресконференция дадоха Генералния консул на Република България в Турция, областният управител на Ямболска област и капитана на Учебния ветроходен кораб. Присъстваха повече от 70 турски и български гости, между които зам.-областните управители на Истанбул, както и заместник-министъра на транспорта, г-н Любомил Иванов. Събитието беше широко отразено в турските медии – CNN Turk, в-к ”Huriet” и др. По-рано сутринта със съдействието на българското консулство 11-те абитуриенти от кораба “Калиакра” запалиха свещи пред иконите на Кирил и Методи в българската църква “Св. Стефан”, поднесоха цветя на паметника на Кемал Ататюрк, прекосиха величествения Босфор и пиха чай на азиатския бряг.
26 май 2003г.


     От 10.30 часа в Заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие. Приети бяха 8 проекта от втория етап на Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Общо 156 лица предстои да бъдат заети по проектите на Исторически музей – Ямбол, Държавна дивечовъдна станция “Тунджа” – Ямбол, Община “Тунджа”, СНЦ “България 681”, Помощно училище “Н. Й. Вапцаров” – Елхово, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – с. Бояново и Община Стралджа – Дирекция ОКЗВСТИР.
23 май 2003г.


     Вчера в рамките на Панаира на книгата, провеждан в НДК, гр. София се състоя официалната премиера на новите книги на Христо Карастоянов – “Аутопия: другият път към ада” и на Георги Господинов – “Писма до Гаустин”. Представянето бе организирано от издателската къща “Жанет – 45”, гр. Пловдив. Христо Карастоянов бе представен от Иван Гранитски. В събитието взе участие и зам.-областният управител, госпожа Данкинова, която поздрави двамата автори. Тя поднесе поздравителен адрес от името на областния управител, господин Спасов на госпожа Божана Апостолова и издателска къща “Жанет – 45” за неуморния дух и подкрепата, която оказват на българската съвременна литература, издавайки български автори.
23 май 2003г.


      В 12,00 часа официално стартира Юбилейното плаване на УВК “Калиакра”, посветено на 100 – годишнината от рождението на Джон Атанасов. На специална пресконференция вчера бяха представени участниците в круиза, както и целите, които са си поставили по време на 100 дневното морско пътешествие. На нея присъстваха заместник министъра на транспорта и съобщенията, г-жа Мартинова, областният управител на Ямболска област, г-н Минчо Спасов, генералните консули на Полша и Русия, г-н Славейко Стайков – председател на Борда на директорите на БМФ и капитана на “Калиакра” – Стоян Ангелов.
22 май 2003г.

    
                        Снимки от : 1 2 3 4 5 6


     В 8,30 часа в гр. Бургас, Конферентна зала в хотел “България” се проведе информационна среща по проекта за развитие на културния туризъм. Участие взеха представители на Министерство на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и господин Уокър – ръководител на екипа за консултантска помощ по проекта. Лекторите запознаха присъстващите с институционалната рамка и ръководството за кандидатстване. Всички документи по проведената среща са публикувани на страницата на Министерство на икономиката.
22 май 2003г.


     От 14 до 16 май 2003г. в гр. Пловдив се проведе ІV ученическо републиканско състезание за действия при бедствия, аварии и катастрофи. Отборът на Ямболска област в състав: Мирослав Милушев и Васил Петров от МГ”Атанас Радев”, Николай Божков от ПГ”Васил Левски” и Горазд Попов – ОУ”Христо Смирненски”, се класира на 7 място от 28 отбора участвали в състезанието. На първо място се класира отбора на гр. Плевен.
19 май 2003г.


     ”Топлофикация - Ямбол” ЕАД дари 800 лв. честване на 100 - годишнината от рождението на Джон Атанасов. Сумата ще се използва целево за разноски на участниците от ДДЮ “Юрий Гагарин” – Ямбол за периода 22 май – 13 юни 2003 г., когато младежите ще проведат учебен курс на борда на Учебно ветроходен кораб “Калиакра”. Областният организационен комитет изказва своите благодарности на дарителя.
19 май 2003г.


     Призив на децата от НУ "Проф. Нойков", НУ "Ради Ив. Колесов" и ОУ "Л. Каравелов" град Ямбол, участници в еко - празника "България - това е моята природа".....<<повече
19 май 2003г.


     Във връзка с правителствената инициатива “БългарияДА” представители на МК и на дипломатическия корпус посетиха Археологическия резерват “Кабиле”. Сред уникалните разкопки гостите бяха приятно изненадани с фолклорна програма, разкриваща богатството и красотата на тракийския фолклор. Участие в програмата взеха: училищен фолклорен състав от с.Безмер, Тракийски ансамбъл “Тунджа” и кукерска група от детската градина в с. Кабиле. Впечатлени от подготвената програма, гостите споделиха своята убеденост в големия потенциал на археологическия резерват за развитие на културния туризъм и привличане на голям брой туристи.
16 май 2003г.   Със свое Решение по административно дело № 32 от 2003 г. ЯОС прие за правилни мотивите на областния управител в заповедта, с която е спряно решението на ОбС “Тунджа” от 30 януари 2003 г. за приемане на устройствен правилник на общинската администрация в частта, с която кмета на общината делегира със заповед правомощията си на заместник-кмета. С цитираното решение съдът е потвърдил заповедта на областния управител и е отменил незаконосъобразното решение на ОбС “Тунджа”.
15 май 2003г.

   Областният управител Минчо Спасов в изпълнение на правомощията си по чл.31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията спря изпълнението на решение на ОбС “Тунджа” от заседанието на 31 март 2003 г. Решението на Обс противоречи на Закона за общинската собственост, който забранява даването под наем на общински недвижими имоти без търг.
15 май 2003г.


   По заповед на областния управител и в изпълнение на гл. ІХ и Х от Закона за водите бяха проверени 37 броя язовири на територията на областта, 36 от които са потенциално опасни и 1 – за път І клас Ямбол – Елхово.....<<повече
15 май 2003г.


   “Ямбол-БТ” АД дари 500 лв. за. честване на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов Областният организационен комитет изказва своите благодарности за сумата, която ще се използва за дейностите по програмата на комитета.
15 май 2003г.


   ЕТ ”Геомекс-инженеринг” дари 800 лв. честване на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Сумата ще се използва целево за дневни разноски на участниците от ДДЮ “Юрий Гагарин” – Ямбол за периода 22 май – 13 юни 2003 г., когато младежите ще проведат учебен курс на борда на Учебно ветроходен кораб “Калиакра”. Областният организационен комитет изказва своите благодарности на дарителя.
15 май 2003г.


   Със Заповед № АК11/0021 от 14 май 2003 г. областният управител е отменил своя Заповед № АК11/ 0011 от 17 април, с която е спряно решението на ОбС – “Тунджа” за приемане на допълнение на тарифа за базисните цени към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.....<<повече
15 май 2003г.


   Областният управител отправи покана към главните редактори на регионалните медии да се присъединят към официалната делегация, която ще посети град Текирдаг за Празника на черешата. Традиционният фестивал ще се проведе от 5 до 8 юни 2003 г.
15 май 2003г.


  Официален текст на Меморандум за разбирателство между Област Ямбол, Република България и Област Текирдаг, Република Турция - български и турски език.

    Поздравление на валията на област Текирдаг, г-н Ахмет Йозюрт

    Снимки от подписването на Меморандума за разбирателство: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11