Month: декември 2020

Мерки за недопускане на територията на област Ямбол инфлуенца по птиците

Онлайн заседание на Областна епизоотична комисия се проведе днес. По разпореждане на Българска агенция по безопасност на храните всички области в страната трябва да бъдат приведени в повишена епизоотична готовност и вземат превантивни мерки по отношение болестта Инфлуенца по птиците. На днешното заседание, водено от заместник областния управител Волен Дичев, бяха набелязвани конкретни мерки за предотвратяване на проникването на Инфлуенца по птиците на територията на област Ямбол.

На територията на страната няма констатирани огнища или случаи на инфлуенца по птиците, към момента, но в този период на годината са необходими превантивни мерки за недопускане на това заболяване, каза директорът на Областна дирекция безопасност на храните Ямбол д-р Добромир Димитров. Според него една от най-важните мерки, които трябва да бъдат предприети на територията на областта от стопаните, е да не се допуска домашните птици да напускат местата, където са отглеждани. Засилване контрола и мерките за биосигурност в животновъдните обекти за птици на територията на областта. Засилен надзор при дивите птици.

Мерките, които ОДБХ ще наложи и чрез които област Ямбол ще бъде приведена в състояние на повишена епизоотична готовност са следните:

  1. Забрана за отглеждането на домашни птици от всички видове на открито. Забрана за отглеждане на домашни водоплаващи заедно с други домашни птици.
  2. Забрана за провеждане на изложби и пазари за птици.

При установяване на повишена смъртност при диви птици, както и в личните стопанства, съответно ловни дружинки, горски служители и стопани трябва да информират ОДБХ. Органите на автомобилна администрация ще бъдат ангажирани в контрола на транспортни средства превозващи птици, за наличие на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване.

Предстои провеждане на Общински епизоотични комисии, където да се обсъдят и конкретните мерки по общини.