ЦЕЛИ И ДОКЛАДИ

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 2023 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2024 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2023 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2023 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2022 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2022 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2021 Г.

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 2020 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2021 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2020 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2019 Г.

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 2019 ГОДИНА

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2020 Г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2019 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2019 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2018

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2019 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2018 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ЗА 2017 Г.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017Г.