ОБЩИНА ТУНДЖА

Националният археологически резерват „Кабиле”

Обща информация
Националният археологически резерват „Кабиле” се намира на 8 км северозападно от гр.Ямбол. Кабиле е един от най-големите и значими градове в древна Тракия, възникнал в IV в. пр. Хр. и продължил съществуването си до Средновековието. Разкрити и консервирани са скално светилище на богиня Кибела-Артемида, разположено на Зайчи връх, части от крепостни стени с порта от елинистичната епоха /IV-II в.пр.Хр./, укрепен военен лагер с прилежащите му обществени сгради и казарми от римската епоха /111-IVв./, римска баня с хипокауст, две раннохристиянски базилики с многоцветни подови мозайки и други архитектурни останки от античния град. Посетителите на резервата могат да видят руините на Кабиле – един от най-значимите антични тракийски градове на територията на днешна България. Резерватът разполага със собствен музей, където на площ от 960 кв.м. е уредена постоянна експозиция, отразяваща историческото развитие на античния град. Към музея съществува и лекционна зала с 60 места за провеждане научни  симпозиуми, конференции и др.

Работно време:
8.00 – 12.00ч. и 13.00 – 17.00ч. ;
събота и неделя – с предварителна заявка;
зимата – събота и неделя почивни дни
Телефон:+359 46 66 34 03; +359 46 66 34 13


Етнографският комплекс „Старата акбунарска къща” в с. Генерал Инзово

Обща информация
Интерес за любителите и почитателите на българския бит представлява етнографският комплекс „Старата акбунарска къща” в село Генерал Инзово. Това е ансамбъл от сгради, пресъздаващи бита на акбунарци (по старото име на селото Ак бунар). В трите зали са показани предмети и костюми, характерни за живота, занаятите и празниците на инзовци през тяхната над четиристотингодишна история. Посетителите на комплекса могат да си направят снимки с традиционни костюми, да се учат да играят автентични инзовски хора, да свирят на народни инструменти, да вкусят традиционни ястия.


Изложба на скулптора Иван Колев

Обща информация
През 2008 година скулптора Иван Колев, с корен от община „Тунджа” направи дарение от 365 свои творби, които общината експонира в Общински център за изкуство и извънучилищна дейност в с. Кабиле. За почитателите на изкуството и учениците особен интерес представляват уникални пластични решения на теми от анималистичната пластика, глаголически символи, съвременни композиционни решения, създадени върху основата на предмети от бита и културата на българина. В залите посетителите могат да видят освен фотосите на монументалните творби на автора, също и малка пластика, графични рисунки, акварели, пастели и др. Сред атмосферата и духа на творбите на автора, се провеждат литературни четения и срещи с изтъкнати творци на изкуството и културата. В залите се обучават деца от училищата на територията на община „Тунджа” в дейности, свързани с изобразителното изкуство. Творбите на Иван Колев са школа за младите творци, създаващи им благоприятна среда и творческа атмосфера за работа.