ТЕАТРИ

Драматичен театър “Невена Коканова” – гр. Ямбол

– 1870г. – Първото театрално представление в гр.Ямбол
– 1922г. – гр.Ямбол става седалище на южнобългарските театри
– 1949г. – Ямболския театър обявен за държавна културна институция
– 1952г. – е вече Държавен драматичен театър
– 2001г. – приема името Невена Коканова
Театъра има статут “Открита сцена – 6”

Директор: Михаил Лазаров Лазаров


За контакти:
гр. Ямбол
ул.”Георги Раковски” №20
тел. 046/ 66 34 30, 66 34 31


Държавен куклен театър – гр. Ямбол

– 1957г. – Първото театрално представление Ямбол
– 1970г. – Куклен театър – Ямбол става Държавен куклен театър
Театъра има статут “Открита сцена”

Директор: Елена Пенева Дойчева

За контакти:
гр.Ямбол
ул.”Жорж Папазов” №1
тел. 046/ 66 27 40, 66 27 49