ТУРИЗЪМ

Чистият въздух и красива природа дават отлични възможности за отдих и туризъм. Долината на река Тунджа предлага добри условия за ловен туризъм и круизи с лодка до забележителности в живописни местности, сред буйна растителност. По течението на р. Тунджа има добре запазени крайречни лонгозни гори, наречени “ормани”.
В региона са открити повече от 270 древни селища и около 1000 надгробни могили, повечето от които са разположени по поречието на р.Тунджа и нейните притоци. В област Ямбол, в района на Сакар планина, е най-високата концентрация на мегалитни паметници – долмени (праисторически гробници, изградени от огромни каменни блокове).
Най-известния древен исторически обект в района е Тракийски град Кабиле (до село Кабиле). Открити са повече от 30 крепости от античността и Средновековието, използвани за защита на южната граница.На около 2 км от село Мелница се намира местност наречена “Дрънчи дупка”. До селото се намират пещерите Кеседжийца(дължина-161),Старата дупка(дължина-42), Дрънчидупка (дължина-27), Пеньов бент(дължина-21), Джоганица(дължина-14), Кара Бурну(дължина-6). Дрънчи дупка е местност в северното подножие на Дервентските възвишения в землището на с. Мелница. Карстов терен с няколко извора, отвесна пещера с подземна река и хоризонтална пещера. В местността е възстановена и функционира малка църква.
Местността Манастирчето край с. Стройно е обширна поляна с над 20 вековни дървета, извор с питейна вода, малка църква – светилище, основно реконструирана и обновена. Обект за краткотраен летен отдих.
Лесовски пролом на р. Тунджа между Сакар планина и Дервентските възвишения. Праговете по коритото и бързите води на р. Тунджа в местността Даркая са привлекателно място за провеждане на състезания по водно спускане (спускане по бързо течащи води) и воден слалом.
Тракийско скално светилище, разположено южно от с. Мелница. Върху верига от отделно стърчащи скали с протежение 6-8 км., са изсечени повече от 250 броя скални кръгове символизиращи слънчевия диск. Най-голямата концентрация от кръгове е в местностите Мирчоловите камъни, Мочуковите камъни и Кюстерлъка.
Дервентските възвишения са разположени на изток от долината на р. Тунджа, тясно свързани със Странджа планина. Те са удобни за краткотрайни излети и почивка сред природата.
Резерватите „Долна топчия”, „Горна топчия”, Балабана са в близост до Елхово и допринасят за неговата уникална и спокойна атмосфера, като дават възможност на жителите и на гостите на града да се насладят на разходка сред недокосната от човека природа.
Резерват „Долна топчия” е разположен по поречието на река Тунджа край град Елхово на площ от около 538 хектара. Обявен за резерват през 1960 г. с цел да се запази единственото в България находище на колхидски фазан. В резервата има фазанария за отглеждане на малки фазанчета, които след това се разселват на подходящи места из страната. Освен колхидския фазан в резервата гнездят още няколко вида чапли: сиви,нощни, гривести, малки и бели, също така и блестящият ибис и много други видове птици. Резервата е съставен предимно от вековни лонгозни гори. От бозайници се срещат лисица, чакал, заек, дива свиня, елен лопатар.
Местността „Балабана” е разположена на територията на град Елхово и е с площ 672 декара. В резервата преобладава лонгозна растителност, а птиците, които се срещат в него са бели, нощни, гривести чапли. От бозайници могат да бъдат видени чакал, лисица, заек.Тук са запазени много древни традиции, ритуали и занаяти, които могат да бъдат наблюдавани по време на многобройните фолклорни празници, събори и надпявания. Ямболския регион се слави и с червените си вина.