КОНТАКТИ

РАБОТНО ВРЕМЕ:9.00ч. – 17.30ч.
АДРЕС: 8600, гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 18


РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ : 8.00 ч. – 18.00 ч.

Центърът за адмнинистративно обслужване се намира на партерния етаж в сградата на Областна администрация Ямбол

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ:
Спирка „хотел България“ – линия 1, линия 2, линия 11, линия 23 и линия 15
Спирка „Билла“ – линия 1
Спирка „ДЗИ“ – линия 15
В непосредствена близост до сградата на Областна администрация Ямбол има платен паркинг, както и места с режим на паркиране в „синя зона“.

КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СЛУЖИТЕЛИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТ 9.00 ч. – 17.30 ч.

е-mail: region@yambol.government.bg
БУЛСТАТ: BG128052865
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ – 080011911

Телефонен указател
ИмеПозицияТелефон
Областен управител
Николай КостадиновОбластен управител046 686813; факс: 046 662277
Заместник областен управител
Орхан ЮсеиновЗаместник областен управител046 686815; факс: 046 662277
Павлина ПеневаГлавен секретар046 686843
Дирекция “Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
Галя ПавловаДиректор на дирекция046 686844
Зорница СтаневаГлавен счетоводител046 686842
Марияна ТанчеваСтарши счетоводител046 686811
Стефани СаракчиеваСтарши юрисконсулт046 686823
Йорданка ВеликоваГлавен специалист046 686814
Йордан ЙордановСпециалист046 686832
Цветан АтанасовГлавен специалист046 686831
Кристина МладеноваСпециалист046 686833
Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
Руска ЙовчеваДиректор на дирекция046 686820
Мариета ТошеваМладши експерт046 686820
Виктория СпасоваГлавен специалист046 686819
Ваня ЗафироваГлавен специалист046 686819
Ивелина АтанасоваСпециалист046 686819
Силвена СтояноваГлавен специалист046 686818
Десислава ГеоргиеваГлавен специалист046 686835
Маргарита ИвановаГлавен специалист046 686835
Иван КолевСтарши експерт046 686833
Красимира ЗурлеваГлавен специалист046 686835
Слави СлавовСпециалист046 686822
Красимир КостадиновСпециалист046 686831
Други
Гише информацияГише информация046 686810
Оперативни дежурниОперативни дежурни046 686812