ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Исторически музей – Стралджа

Исторически музей – Стралджа се помещава в сграда, която е паметник на културата и е строена през 1893г. за житарски склад от търговците Яни Костов и Васил х. Михайлов.
Той е открит на 8 ноември 2009 година, по повод 40 години от обявяването на Стралджа за град.
За контакти:
Адрес: гр. Стралджа ул. П.Яворов № 44Работно време: Понеделник – Петък от 08.00 до 12.00 – от 13.00 до 17.00
Събота от 10.00 до 13.00
Вход: 1 лв.
Вход за ученици, студенти, пенсионери – 0.50 лв.


Етнографски музей – с.Зимница

Музеят е открит през 1994г. по инициатива на местния родолюбец Йордан Банчев и благодарение подкрепата и даренията на жителите на с.Зимница. И съществува под егидата на читалище”Възраждане” с.Зимница.
Експозиции:
Включва предимно етнографска експозициясъс селскостопански инвентар, предмети на бита и накити и носии от миналото на с.Зимница.
За контакти:
с.Зимница
тел. 04768/ 23 83, 22 50
Работно време: от 8.00 до 12.00 часа