ОБЩИНА ЕЛХОВО

Етнографски археологически музей – гр. Елхово

Музеят е създаден през 1958 г.
Специализирани отдели:
„Земеделие и животновъдство”, „Транспорт, лов и риболов”, „Облекло и накити”, „Тъкани и шевици”, „Жилище и жилищна уредба”, „Традиционни занаяти”, „Народна духовна култура, обичаи и фолклор”.
Фондове:документален и фотоархив, оригинални документи и фотографии свързани с развитието на този край от Освобождението до днес – 8 000 експоната. Във фонда на музея се съхраняват над 20 100 експоната, от които 13 700 съставляват основния музеен фонд.
Музейната експозиция е разположена върху площ 244 кв. м . в 4 зали, като същинската етнографска част на експозицията се предшества от кратък увод за историческото минало на Елхово.

За контакти:
гр. Елхово
тел. 0478/88 039
web: https://www.museum-elhovo.com
e-mail: etnografmus_elhovo@mail.bg