ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

В административно-териториален план областта се състои от пет общини – Ямбол, Елхово, Тунджа, Стралджа и Болярово. Общият брой на населените места в областта е 109, като от четири тях са градове – Ямбол, Елхово, Болярово и Стралджа, а останалите са села. От общините с най-голяма територия е община Тунджа – 1218,9 кв. км, а най-малка е община Ямбол, само 90,1 кв. км., която обхваща само град Ямбол.

ОБЩИНА ЯМБОЛ
Населени места: гр. Ямбол – административен център
Контакти:
Община Ямбол

ул. „Г. С. Раковски“ №7
гр. Ямбол
тел: 046 681 100
e-mail: yambol@yambol.bg
https://www.yambol.bg

ОБЩИНА ТУНДЖА
Населени места в общината: с. Асеново, с. Безмер, с. Болярско, с. Ботево, с. Бояджик, с. Веселиново, с. Видинци, с. Генерал Инзово, с. Генерал Тошево, с. Голям манастир, с. Гълъбинци, с. Дражево, с. Драма, с. Дряново, с. Завой, с. Златари, с. Кабиле, с. Калчево, с. Каравелово, с. Козарево, с. Коневец, с. Крумово, с. Кукорево, с. Маломир, с. Меден кладенец, с. Межда, с. Миладиновци, с. Могила, с. Овчи кладенец, с. Окоп, с. Победа, с. Робово, с. Роза, с. Савино, с. Симеоново, с. Скалица, с. Сламино, с. Стара река, с. Тенево, с. Търнава, с. Ханово, с. Хаджидимитрово, с. Чарган, с. Челник.
Контакти:
Община Тунджа

пл. Освобождение № 1
гр. Ямбол
Телефон: 046 661565
e-mail: contact@tundja.net
http://www.tundzha.net

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Населени места в общината: с. Александрово, с. Атолово, с. Богорово, с. Воденичане, с. Войника, с. Джинот, с. Зимница, с. Иречеково, с. Каменец, с. Леярово, с. Лозенец, с. Люлин, с. Маленово, с. Недялско, с. Палаузово, с. Поляна, с. Правдино, с. Първенец, с. Саранско, гр. Стралджа, с. Тамарино, с. Чарда.
Контакти:
Община Стралджа

ул. „Хемус“ № 12
Гр. Стралджа
Телефон: 04761 6464
e-mail: obshtina@straldzha.bg
http://www.straldzha.bg

ОБЩИНА ЕЛХОВО
Населени места в общината: с. Борисово, с. Бояново, с. Вълча поляна, с. Гранитово, с. Голям Дервент, с. Добрич, гр. Елхово, с. Жребино, с. Изгрев, с. Кирилово, с. Лалково, с. Лесово, с. Малко Кирилово, с. Маломирово, с. Малък манастир, с. Мелница, с. Пчела, с. Раздел, с. Славейково, с. Стройно, с. Трънково, с. Чернозем.
Контакти:
Община Елхово

ул. “Търговска” № 13
гр. Елхово
Телефон: 0478 88004
e-mail: obshtina@elhovo.bg
http://www.elhovo.bg

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
Населени места в общината: гр. Болярово, с. Воден , с. Вълчи извор, с. Голямо Крушево, с. Горска поляна, с. Денница, с. Дъбово, с. Златиница, с. Иглика, с. Камен връх, с. Крайново, с. Малко Шарково, с. Мамарчево, с. Оман, с. Попово, с. Ружица, с. Ситово, с. Стефан Караджово, с. Странджа, с. Шарково.
Контакти:
Община Болярово
ул. „Димитър Благоев“ №7
гр. Болярово
телефони: 04741/6250, 6251, 6252
e-mail: boliarovokmet@abv.bg
http://www.bolyarovo.bg