ДЕКЛАРАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларации по чл.12 т.1 от ЗПРКИДекларации по чл.12 т.2 във
връзка с чл.14 от ЗПРКИ
Василка ГеоргиеваВасилка Георгиева
Галя ПавловаГаля Павлова
Димитър ГитовДимитър Гитов
Екатерина ИвановаЕкатерина Иванова
Йорданка ВеликоваЙорданка Великова
Йорданка КасидоваЙорданка Касидова
Керанка ЙордановаКеранка Йорданова
Красимир АнгеловКрасимир Ангелов
Мариела ПавловаМариела Павлова
Митка МарковаМитка Маркова
Недко ПашелиевНедко Пашелиев
Огнян ОгняновОгнян Огнянов
Павлина ПеневаПавлина Пенева
Русалина МирославоваРусалина Мирославова
Руска ЙовчеваРуска Йовчева
Светла ДобреваСветла Добрева
Цветан АтанасовЦветан Атанасов
Ивелина НоваковаИвелина Новакова
Николета КараджоваНиколета Караджова
Теодорина ИвановаТеодорина Иванова
Виктория СпасоваВиктория Спасова