ДЕКЛАРАЦИИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ  ДЕКЛАРАЦИИ ОТ  СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ ,  СЪГЛАСНО ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларации по чл.12 т.1 от ЗПРКИДекларации по чл.12 т.2 във
връзка с чл.14 от ЗПРКИ
Василка ГеоргиеваВасилка Георгиева
Галя ПавловаГаля Павлова
Димитър ГитовДимитър Гитов
Екатерина ИвановаЕкатерина Иванова
Йорданка ВеликоваЙорданка Великова
Йорданка КасидоваЙорданка Касидова
Керанка ЙордановаКеранка Йорданова
Красимир АнгеловКрасимир Ангелов
Мариела ПавловаМариела Павлова
Митка МарковаМитка Маркова
Недко ПашелиевНедко Пашелиев
Огнян ОгняновОгнян Огнянов
Павлина ПеневаПавлина Пенева
Русалина МирославоваРусалина Мирославова
Руска ЙовчеваРуска Йовчева
Светла ДобреваСветла Добрева
Цветан АтанасовЦветан Атанасов
Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Николета Караджова
Теодорина Иванова
Виктория Спасова
Ивелина Новакова
Ваня Зафирова
Красимир Костадинов
Лидия Кръстева
Марияна Танчева
Рени Русева
Силвена Стоянова
Стефани Христова
Биляна Панова-Костадинова
Божидара Иванова
Ирина Стоянова
Русалина Мирославова