ОБЩИНА ЯМБОЛ

Исторически музей – гр. Ямбол


Музеят е създаден през 1952 г.
Специализирани отдели: “Археология”, “Българските земи ХV-ХІХв.”, “Нова и най – нова история”, “Връзки със обществеността” и “Реставрация”.
Фондове: праистория – 4 000 експонта; античност – 2 600 експоната; средновековие – 1 600 експоната; нумизматика – 6 200 експоната; възраждане – 3 050 експоната; етнография – 4 500 експоната; нова история – 15 000 експоната; най – нова история – 15 000 експоната.
Експозиции:
– 115г. музикално дело и 50г. Исторически музей – Ямбол
– НАР “Кабиле” – Архитиктурна експозиция
– етнографски комплекс

В най-стария квартал на Ямбол – “Каргона”, е създаден етнографски комплекс от Възраждането, с прилежаща музейна експозиция. В архитектурния ансамбъл са включени двуетажна етнографска къща, представяща местния бит, традиции и поминък на населението в региона, три ателиета за стари художествени занаяти и културно-информационен център.

Директор: Стефан Бакърджиев

За контакти:
Адрес: гр. Ямбол, ул.”Бяло море” № 2
тел. 046/ 66 27 36, 66 33 76, 66 34 03
website: https://yambolmuseum.eu/
Работно време:
– преди обяд от   8.00 до 12.00 часа
– след обяд   от 13.00 до 17.00 часа


Музей на бойната слава – гр. Ямбол


Изграждането на Музей на бойната слава в Ямбол се свързва с каузата за съхраняване идентичността на военните формирования дислоцирани в град Ямбол и региона в периода след Освобождението на България от османско владичество до наши дни.
Идеята за създаване на „Музей на бойната слава“ е на ямболското гражданство,  инициативен комитет на СОЗРС, родолюбивите дружества и организации в града.
Директор
о.р. полковник Георги Вардаров/ тел.: 0879099710
Счетоводител:
Мария Ангелова / тел.: 0878294801
Уредник:
Ива Панева / тел.: 0878443757
Домакин:
Петър Кръстев / тел.: 0878443767

За контакти:
Адрес:
гр. Ямбол, ул. Стара планина №1
website: https://mbs.bg
e-mail:
yambol.mbs@abv.bg
office@mbs.bg


Интерактивен музей – Безистена

Ямболският Безистен, възприемана като символ на града, e реновиран и от 2015г. функционира като културно-информационен център с Интерактивен музей.
Работно време:
от понеделник до събота, включително
Лятно работно време (април – октомври):
09:30 ч. – 18:00 ч.
Продажба на билети до 17:15 ч.
Почивен ден: неделя
Зимно работно време (ноември – март):
09:00 – 17:30 ч.
Продажба на билети до 16:45 ч.
Почивен ден: неделя

За контакти:
https://www.bezistena.com/bg/kontakt.html
website: https://www.bezistena.com/bg/


Художествена галерия „Жорж Папазов“

Художествена галерия „ Жорж Папазов” – Ямбол води началото си от 1952 г. като художествен отдел към Исторически музей. Сградата на бившата Синагога е обявена за паметник на културата от 18.11.1967 г. и адаптирана за художествена галерия през 1979 г. Адаптация е извършена и със сграда – бивша ТПК, свързани помежду си с топла връзка. Общата площ е 2500 кв. м., 1700 от които експозиционна.
Към момента галерията разполага с 6 зали за постоянната експозиция и 2 зали за временни изложби.

За контакти:
Адрес: гр. Ямбол, ул. „Цар Самуил“ 2
Телефон: 046/ 66 10 10
Факс: 046/ 66 10 10
e-mail: papart.yambol@abv.bg
Работно време: 
понеделник-петък: 08:30 – 18:30
събота: 10:00 – 14:00