Структура

Органи на управление на Асоциацията по ВиК – Ямбол са:
1. Общо събрание, което се състои от представител на държавата и общините;
2. Председател на Асоциацията по ВиК – Ямбол е представителят на държавата, т.е. Областен управител на област Ямбол.

Представител на държава/общиниОбхват на обособената територия от преброяване на населението през 2011 г.% съотношениена гласовете вАсоциация по ВиК
1Областен управител на област Ямбол 35
2Община Ямбол74 132 ж.36.66%
3Община Болярово  4 160 ж.  2.06%
4Община Елхово16 219 ж.  8.02%
5Община „Тунджа”24 155 ж.11.94%
6Община Стралджа12 781 ж.  6.32%

Структура на администрацията на асоциацията:
– Главен секретар
– ВиК експерт
– Финансов експерт