ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ОРХАН ЮСЕИНОВ

Приемни дни: 
Всеки втори четвъртък на месеца от 14.00 часа до 16.00 часа

Записване: 
на гише “Информация” в Областна администрация или на телефон 046/686810

Контакти: 046/686815

Подпомага областния управител по въпросите на:

1. Упражняване на контрол по законосъобразност на актовете на органите на местното самоуправление и местната администрация; осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
2.Осъществяване на дейности в областта на превенция и противодействие на корупцията;
3.Осъществяване на дейности по прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
4.Осъществяване на дейности в областта на строителството и устройството на територията;
5.Осъществяване на дейност в областта на: изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание или осъществяване религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите и интеграционни въпроси, културно-историческото наследство и културните дейности; здравеопазване.
6.Осъществяване на дейност в областта на труда и социалната политика;
7.Изпълнението и на други правомощия на Областния управител, възложени със закон или с акт на Министерския съвет или задачи, възложени от Областния управител.