Month: август 2021

Работна среща на Областния управител с ръководството на МВР и областните управители на Бургас и Хасково

Работна среща се проведе в сградата на Областна администрация в Ямбол във връзка със стартиралите дейности за усилване на охраната на българо-турската граница и  ангажиментите на всички институции. На нея присъстваха заместник министрите на МВР Емил Ганчев и Венцислав Катинов, главният секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров, директорът на главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Деян Моллов, областните управители на Ямбол, Бургас и Хасково – Георги Чалъков, проф. дн Мария Нейкова и Минко Ангелов, директорите на областни дирекции Ямбол и Хасково и РДГП – Елхово.

В хода на работната среща областните управители запознаха присъстващите с актуалното състояние на граничното съоръжение, компрометираните участъци и отправените от тяхна страна искания за получаване на финансови средства за ежегодна поддръжка на съоръжението, които към този момент не са удовлетворени. Обсъдиха се и възможностите за подобряване на взаимодействието по отношение на стопанисване на изграденото съоръжение и наличната пътна инфраструктура между МВР, в частност „Гранична полиция“ и областните управители. Те изразиха желание изграденото временно възпрепятстващо съоръжение да бъде предадено за стопанисване на „Гранична полиция“, предвид това, че са крайни ползватели и имат възможност за постоянно наблюдение и оценка за състоянието на обекта.

С оглед намирането на най-рационално становище в интерес на държавата, зам.- министър Ганчев предложи областните управители в най-кратки срокове да изготвят и предоставят в Министерството на вътрешните работи анализ за моментното състояние, направените разходи, исканите средства и извършените дейности по поддръжка.

Участниците единодушното се обединиха около решението в краткосрочен план да се предприемат действия за срочно отстраняване на компрометираните участъци, поддръжката на съоръжението и изготвянето на пътни карти на прилежащата инфраструктурна мрежа.

 „Идеята на срещата беше всички заедно да говорим по актуалното състояние и какво още е нужно да направим за доброто поддържане на съоръжението. В крайна сметка, както отбеляза зам.-министър Ганчев, трябва да намерим най-рационалното решение, което да е в интерес на държавата.“, заключи областният управител на област Ямбол Георги Чалъков.

В ОА Ямбол бе проведена Работна среща между Областния управител, представители на EVN и кметове на села от община “Тунджа”

В Областна администрация Ямбол бе проведена работна среща между Георги Чалъков, областен управител на област Ямбол, представители на EVN, Светозар Грозев – заместник кмет на община „Тунджа“, както и кметовете на селата Дражево, Хаджидимитрово, Безмер и Кабиле, съответно – Дяко Дяков, Тошо Тодоров, Росен Русев и Георги Динев.

Основната причина за организирането на работната среща е честото прекъсване на електрозахранването в споменатите населени места и множеството сигнали и докладни подавани към EVN и Областния управител, от страна на кметовете.   

Представителите на местната власт споделиха честите оплаквания от страна на жителите, от токови удари и повредени или унищожени домакински уреди. По думите на кметовете хората недоволстват и от трудното осъществяване на връзка с Кол центровете на дружеството.

Експертите от Електроразпределителното дружество – Крум Косев, Румен Кичуков, Никола Стойчев и Венелин Варналийски запознаха присъстващите с краткосрочните мерки, които вече са в ход с цел ограничаване на случаите на спиране на електрозахранването. След множество извършени проверки, според тях, основната причина за проблемите в тези села са прелетните птици. Като краткосрочни мерки са извършени допълнителни обезопасявания на определени изводи, което и според кметовете определено дава резултат. Представителите на EVN споделиха, че вече се обсъждат и дългосрочни мерки, планирани за идната година, които ще обхванат не само тези села в община „Тунджа“, но и останалите населени места, в които има подобни проблеми с удари на птици в кабелите на електропроводите.

На въпрос на Областния управител, какво е предвидено за следващата година в инвестиционната програма за област Ямбол за да се подобри качеството на услугата, от дружеството отговориха, че тяхната практика е преди всяка нова инвестиционна програма общинските кметове и всички останали заинтересовани лица да бъдат запознати с нея, и програмата за идната 2022 година няма да бъде изключение.

В хода на срещата бе обсъдена и темата относно създаването на директен телефон за връзка на оперативните дежурни в общините с кол центъра на EVN, който да улесни тяхната комуникация. Възможността за създаване на такъв тип комуникационен канал ще бъде обсъждана допълнително.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки в област Ямбол – Заседание на ОМС

Заседание на Областния медицински съвет, във връзка с готовността на лечебните заведения да посрещнат евентуална нова вълна от заболели от Ковид 19, се проведе в Областна администрация Ямбол.

Актуалната епидемиологична обстановка в областта бе представена от главния секретар на РЗИ Ямбол, Донка Желева.

Заболелите в нашата област са 159, като 138 от тях са на домашно лечение, а 21 са настанени в лечебни заведения, 16 в Ямболската МБАЛ „Свети Пантелеймон“ и 6 в други болници извън областта. Средната възраст на лицата в лечебните заведения е 55,9 години. Под карантина като контактни и завърнали се от рискови държави са 462 лица.

Към 19.08.2021 г., четиринадесет дневната заболеваемост е 129,6 на 100 000 души население, което означава, че област Ямбол вече се намира в жълтата зона спрямо Националния оперативен план за справяне с Пандемията от Ковид 19.

Преминаването на границата от 100 заболели на 100 000 души и влизането в жълтата зона, предвижда въвеждането на нови мерки на територията на областта, а именно – кината, театрите, заведенията на закрито, конгресите и пр. ще се провеждат при запълване на 30% от капацитета на залата. Спортни състезания с публика на закрито се допускат при заемане на не повече от 30% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице. На открито – при заемане на неповече от 30% от местата за публика.

Представителите на лечебните заведения в областта, заявиха пред Областния управител Георги Чалъков готовността си за справяне с евентуална нова вълна от заразени, както и за разкриване на необходимия брой легла, според Националния план.

Относно хода на ваксинацията, към днешна дата населението с напълно завършен цикъл на имунизация е 15,23% – 15 588 души. За периода 09-17.08.21г. са извършени 163 проверки на Заведения за обществено хранене, търговски обекти, нощни заведения, бензиностанции и обекти с обществено предназначение, за спазване на противоепидемичните мерки.

Областният управител Георги Чалъков отново призова гражданите на област Ямбол да бъдат отговорни към спазването на въведените противоепидемични мерки.

Работна среща относно осъществяването на засилен контрол за спазване на противоепидемичните мерки на територията на областта, се проведе в ОА – Ямбол

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите, относно организацията на осъществяване на засилен контрол за спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на цялата страна, в Областна администрация Ямбол се проведе работна среща. Участници в срещата бяха областният управител Георги Чалъков, представители на общините от областта, както и представители на РЗИ, ОД на МВР и ОДБХ.

В заповедта на министрите се изисква от гореспоменатите институции, да осъществят засилен контрол за спазване на противоепидемичните мерки най-вече в закритите обекти, нощните заведения и транспортните коридори (основни пътни трасета като АМ „Тракия“ и Международен път 1-7).

На състоялата се среща, бе взето решение до края на работната седмица от РЗИ Ямбол да изготвят график за извършване на съвместните проверки, които ще стартират през следващата седмица.

Проверяващите ще следят най-вече за носенето на предпазни маски от персоналите на обекти с обществено предназначение, дезинфекцията, броят на лицата, които се допускат едновременно в търговските обекти, както и спазването на изискванията относно заетостта на заведенията, а именно до 50% от техния капацитет. Санкциите за неспазване на противоепидемичните мерки ще бъдат от съставяне на предписания, до съставяне на актове за административни нарушения и съответно налагане на глоба.

Всеки петък в срок до 12:00 ч., областните и общинските администрации, ОДБХ, и ОД на МВР, имат ангажимента да изпращат информация за извършените проверки в Регионална здравна инспекция, които от своя страна ще изпращат обобщената информация за съвместите и самостоятелните проверки към Министерство на здравеопазването.

В област Ямбол, активните случаи на Ковид-19 са 67, като 58 от тях са на домашно лечение, хоспитализирани са 9, а карантинираните – 361.  Към този момент се наблюдава леко завишаване на интереса към ваксиниране в областта, в периода 02.08-08.08.21 г., ваксинираните са 744, докато техният брой за предходната седмица е 695 души. 

ОА Ямбол и фирма „Грей Стоун България“ ЕООД сключиха меморандум за сътрудничество

Меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на изграждане на инфраструктура от зарядни устройства за автомобили с електрически двигатели, бе сключен между Областна администрация Ямбол и фирма „Грей Стоун България“ ЕООД.

В съответствие с националните енергийни политики и общата енергийна политика на ЕС и Енергийната общност, двете страни се договориха да положат усилия за развитието на двустранно сътрудничество в посока стимулиране навлизането в транспортния сектор на автомобили с електрически двигатели на територията на областта.

Като една от първите стъпки към изграждането на инфраструктура от зарядни устройства за електрически автомобили, фирма „Грей Стоун България“ ЕООД ще извърши технико-икономическо проучване, което ще предостави предварителен анализ на техническите, пазарните, икономическите, финансовите и регулаторни аспекти от потенциалното изграждане на подобна инфраструктура, която от фирмата предвиждат да бъде изцяло финансирана, изградена и управлявана от тяхна страна.

От своя страна, Областна администрация Ямбол ще съдейства на фирмата изпълнител да изгради първото в града зарядно устройство за електрически автомобили до сградата на администрацията.

Фирма „Грей Стоун България“ ЕООД е инвеститор, чиято дейност включва освен изграждането на инфраструктура от зарядни устройства за електрически автомобили и съпътстващо производство на електрическа енергия от фотоволтаични установки. Фирмата има разработена стратегия за това как проектът на инфраструктура от зарядни устройства в България да бъде част от Европейската транспортна и енергийна свързаност и е компания с много добър технически и финансов потенциал.

Брифинг на областния управител Георги Чалъков и зам. областния управител Драгомир Димитров се проведе в ОА Ямбол

В основна тема на брифинга се превърнаха работните отношения между Областна администрация и МБАЛ „Свети Пантелеймон“ Ямбол, които по думите на областния управител, показват пълна незаинтересованост към работата на Областния медицински съвет към ОА Ямбол. Представители на болничното заведение не присъстваха на последните заседания на ОМС, както и на работна среща заедно с кмета на община Ямбол Валентин Ревански и главния секретар на РЗИ Донка Желева, инициирана от областния управител. На заседание на ОМС, където бе представен Националния план за справяне с Пандемията от Ковид 19, представител на най-голямото болнично заведение в областта също липсваше.

„Тези заседания и работни срещи не са моя лична прищявка, те са нужни за да имаме стиковка между институциите и за да успеем да се справим с евентуална четвърта вълна на Ковид 19. От МБАЛ „Свети Пантелеймон“ показват незаинтересованост към тези срещи, както и неуважение към състава на ОМС, който е почти изцяло от техни колеги – лекари. Нито аз, нито някой от членовете на Областен медицински съвет сме обидили когото и да било от Болницата, напротив, отнасяме се с нужното уважение, дори когато тях ги няма. Именно затова не разбирам от какво е продиктувано тяхното поведение. Все пак това е най-голямото болнично заведение с най-сериозна леглова база и тяхното отсъствие от подобни срещи е напълно изключено.“, коментира в хода на брифинга областният управител Георги Чалъков.

За проблемите в комуникацията с МБАЛ е уведомено и Министерство на здравеопазването, които към този момент извършват вътрешен одит в болничното заведение.

Пожароопасност

Към този момент ситуацията с опасността от възникване на пожари в областта е спокойна. Областна администрация е в постоянен контакт както с директора на РДПБЗН, комисар Кольо Гяуров, така и с общините от областта. Всички мерки, които бъдат предвидени от Националния щаб ще се изпълнят, а в момента ОА изисква справка от всички общини, относно пожарите, които са се случили на пасища и мери.

Ремонтни дейности по пътищата в областта

В област Ямбол се извършват текущи ремонти, като основно се работи по пътища на територията на селата Чарган, Бояджик и Бояново, а скоро се очаква да започне и ремонтът на пътя с. Недялско  – с. Иречеково. По думите на областния управител, дори в ситуация на нови избори и смяна на властта, институцията Областна администрация ще продължи да настоява за завършване на всички важни обекти в областта, като например Околовръстния път на Ямбол и пътен възел Воденичане.

Граница

Проблемните участъци на граничното съоръжение са най-вече в областите Хасково и Бургас, но и Ямболското съоръжение, също както и останалите има нужда от поддръжка. Всяка година се правят заявки за финансови средства за поддръжка на оградата, количествено-стойностни сметки  и всичко останало, което е необходимо.

Язовири

На предходен брифинг в ОА бе споменато за съмнения, относно изрядната документация на язовирите, в които към този момент се извършват дейности по ремонт, а именно язовир „Пчела“ и язовир „Малък Манастир“. Планираната проверка от ДНСК се извършва и не е приключила, но към момента очакванията на областния управител се потвърдиха, фирмите са работили без одобрени строителни книжа и без издадени строителни разрешения.

Язовир „Пчела“ е на ниво завършване, „Малък манастир“ все още е на същия етап, от преди три месеца, макар че и към тогавашна дата срокът за завършване е почти приключил. Това явно е била практиката, да се работи без каквито и да е одобрени строителни книжа, което, по думите на областния управител, е абсолютно недопустимо – държавни структури и фирми да нарушават законите.